Hvorfor lukkede Phyn Plus mit vand, efter at jeg modtog en usædvanlig strømningsalarm?

Phyn Plus lukker dit vand ned under følgende omstændigheder:

  • Phyn Plus registrerer en usædvanlig vandforbrugshændelse
  • Phyn sender dig en SMS og en push-meddelelse i appen om vandforbrugshændelsen
  • I Phyn-appen vises en ny alarm som vist med et rødt tal på alarmikonet
  • Phyn-appen spørger dig, om forbrugshændelsen var en lækage.
  • Hvis det ikke er en lækage, vil Phyn App bede dig om at identificere vandaktiviteten og tildele et armatur til vandforbruget
  • Hvis der ikke er noget svar fra kunden på vandforbrugsadvarslen, sendes en anden SMS og push-meddelelse i appen for at advare dig om, at Phyn Plus vil lukke for dit vand
  • Dit vand lukkes, og en anden SMS- og en push-meddelelse sendes
  • I Phyn-appen skal du trykke på Menu.  Nederst på skærmen skal du trykke på det røde X “Vandet er slukket”.
  • Det røde X skifter til en grøn markering og viser “Vandet er tændt”.

For at forhindre at dette sker, skal du altid svare på enhver vandforbrugsadvarsel, du modtager.   Hvis du har modtaget tidligere advarsler, kan du gå tilbage og identificere dem ved at trykke på advarselsikonet i øverste højre del af skærmen Vandaktivitet.  Hvis du kender årsagen til alarmen, og det ikke er en lækage, kan du hjælpe med at oplære Phyn ved at klikke på alarmen og derefter vælge “Fortæl os” nederst i skærmbilledet. Jo mere feedback du giver gennem Phyn-appen, desto hurtigere lærer Phyn-appen og stopper med at sende dig advarsler næste gang, at aktivitet finder sted og med potentielt at slukke for dit vand.

Cant find what you're looking for?

What can we help you with?

Or give us a call at (877) 749-6792

Support Hours: M-F 8am to 5pm PST

What can we help you with?

Or give us a call at (877) 749-6792

Support Hours: M-F 8am to 5pm PST