Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus

Phyn LLC, mukaan lukien sen kaikki tytär- ja osakkuusyhtiöt (jäljempänä ”Phyn” ja ”me” eri taivutusmuotoineen), haluaa kiittää sinua, että valitsit tuotteemme (jäljempänä ”Tuote”). Tämä käyttöoikeussopimus (jäljempänä ”Sopimus”) on oikeudellinen asiakirja, jonka sisältämin ehdoin sinulle myönnetään rajoitettu käyttöoikeus tiettyyn Tuotteen kanssa toimivaan ohjelmistoon (määritelty jäljempänä).

LUE SOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

KUN ASENNAT OHJELMISTON ENSIMMÄISTÄ KERTAA JA VAHVISTAT HYVÄKSYNTÄSI VALITSEMALLA VALINTARUUDUN TAI NAPSAUTTAMALLA PAINIKETTA, SITOUDUT SAMALLA KAIKKIIN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN.  MYÖS OHJELMISTON KÄYTTÖ, KOPIOINTI TAI ASENTAMINEN MERKITSEE SITOUTUMISTA KAIKKIIN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN.  JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KAIKKIA EHTOJA, ÄLÄ VALITSE VALINTARUUTUA TAI NAPSAUTA PAINIKETTA ÄLÄKÄ KÄYTÄ, KOPIOI TAI ASENNA OHJELMISTOA. POISTA OHJELMISTO KAIKISTA OMISTAMISTASI TAI HALLINNASSASI OLEVISTA LAITTEISTA.  JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA JA OLET OSTANUT OHJELMISTON SISÄLTÄVÄN TUOTTEEN VALTUUTETULTA JÄLLEENMYYJÄLTÄ TAI SOVELLUSKAUPASTA (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ), SINULLA VOI OLLA OIKEUS PALAUTTAA TUOTE JA SAADA SIITÄ HYVITYS SOVELLETTAVAN PALAUTUSKÄYTÄNNÖN EHTOJEN MUKAISESTI.

Tämä tuote on ohjelmisto, jonka käyttöoikeuden Phyn ja soveltuvin osin Phynin toimittajat ovat myöntäneet sinulle.  ”Ohjelmistolla” tarkoitetaan (i) kaikkia Tuotteen yhteydessä toimitettuja laiteohjelmistoja ja niihin liittyviä tiedostoja, (ii) kaikkia Tuotteen yhteydessä toimitettuja ohjelmistoja, sovelluksia ja niihin liittyviä tiedostoja, (iii) kaikkia tällaisten ohjelmien muutettuja versioita ja päivityksiä tai parannuksia (esimerkiksi internet-pohjaisten päivitysten kautta toimitettavat), (iv) kaikkia tällaisten ohjelmien myöhempiä versioita ja (v) kaikkia tällaisten ohjelmien ja tiedostojen kopioita.  Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja (määritelty jäljempänä) ei luokitella ”Ohjelmistoksi”.

”Sinä” tarkoittaa Ohjelmiston sisältävän Tuotteen ostajaa, vastaanottajaa tai muuta loppukäyttäjää tai pelkän Ohjelmiston ostajaa, vastaanottajaa tai muuta loppukäyttäjää.  ”Sinä” voi tarkoittaa myös henkilöä, joka on ladannut Ohjelmiston valtuutetulta verkkosivustolta, esimerkiksi osoitteesta http://www.phyn.com, tai valtuutetusta sovelluskaupasta, esimerkiksi Applen App Storesta tai Google Playsta (tällaisista sovelluskaupoista käytetään tässä Sopimuksessa yksinään nimitystä ”Sovelluskauppa” ja yhdessä nimitystä ”Sovelluskaupat”).

1.         KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN.  Phyn myöntää sinulle oikeuden käyttää, (i) jos Tuotteesi ei ole pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) tarkoitettu Tuote, henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin tai, (ii) jos Tuotteesi on pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) tarkoitettu Tuote, henkilökohtaiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen kopioita Ohjelmistosta objektikoodimuodossa omistamissasi laitteissa (tai laiteohjelmiston osalta yhtä kopiota laiteohjelmistosta objektikoodimuodossa pelkästään laiteohjelmistoon liittyvässä Tuotteessa).  Tähän käyttöoikeuteen kuuluu, että saat (A) käyttää Ohjelmistoa sen käyttöohjeissa kuvatulla tavalla, (B) tehdä ohjelmistosta niin monta kopiota kuin kohtuudella tarvitset (ei koske laiteohjelmistoa), jos ohjelmisto tarjotaan ladattavaksi tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen, ja (C) siirtää pysyvästi kaikki Tuotetta (myös muun muassa Ohjelmistoa) koskevat käyttöoikeutesi toiselle henkilölle edellyttäen, että myös kyseinen henkilö sitoutuu noudattamaan tätä Sopimusta ja sinä lopetat Tuotteen ja Ohjelmiston käytön tällaisen siirron jälkeen.

Ohjelmiston käyttöohjeet löytyvät asianomaisen Phynin verkkosivuston tukisivulta.

2.         KÄYTTÖOIKEUDEN RAJOITUKSET.  Saat Ohjelmistoon vain tässä Sopimuksessa kuvatun rajoitetun käyttöoikeuden.  Sinulla on ei-yksinomainen oikeus käyttää Ohjelmistoa tämän Sopimuksen mukaisesti.  Et saa kuitenkaan (i) muuntaa, mukauttaa tai luoda muulla tavoin johdannaisteoksia Ohjelmistosta, Ohjelmiston sisältävästä Tuotteesta tai käyttöohjeista (paitsi soveltuvan avoimen lähdekoodin lisenssin mahdollisesti sallimalla tavalla), (ii) liisata, alilisensoida, jälleenmyydä, vuokrata, lainata, jakaa edelleen tai siirtää muulla tavoin (paitsi siten kuin edellä on nimenomaisesti sallittu) Ohjelmistoa tai käyttöohjeita kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, (iii) takaisinmallintaa, purkaa tai hajottaa Tuotetta tai Ohjelmistoa, poistaa Tuotteen tai Ohjelman salausta tai yrittää muulla tavoin muuntaa Ohjelmistoa ihmisen luettavissa olevaan muotoon, paitsi jos ja vain siltä osin kuin tällainen toiminta on sallittu sovellettavan lain nojalla tai Phynin on sallittava tällainen toiminta soveltuvan avoimen lähdekoodin lisenssin ehtojen mukaisesti, (iv) poistaa tai muuttaa Ohjelmistossa tai käyttöohjeissa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusilmoituksia, (v) käyttää Tuotetta, Ohjelmistoa tai käyttöohjeita kilpailevan laitteisto- ja/tai ohjelmistotuotteen kehittämiseen tai muulla sellaisella tavalla, jota ei ole mainittu tässä Sopimuksessa tai käyttöohjeissa, (vi) jos Ohjelmisto on laiteohjelmisto, kopioida laiteohjelmistoa (paitsi tehdä siitä yhden varmuuskopion vain arkistointia varten), käyttää sitä usean käyttäjän järjestelmässä tai käyttää sitä erillään Tuotteesta, johon se on upotettu, (vii) käyttää Ohjelmistoa ohjelmistovirusten tai muiden haitallisten tietokonekoodien, tiedostojen tai ohjelmistojen lähettämiseen tai kiertää, poistaa käytöstä tai muulla tavoin häiritä Ohjelmiston turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, (viii) käyttää Ohjelmistoa kolmannen osapuolen henkilötietojen keräämiseen, luvattoman kaupallisen viestinnän lähettämiseen tai kolmannen osapuolen yksityisyyttä koskevien oikeuksien loukkaamiseen tai (ix) käyttää Ohjelmistoa laittomaan tarkoitukseen ja/tai tämän Sopimuksen vastaisesti. Phyn pidättää itselleen kaikki oikeudet, joita Phyn ei ole nimenomaisesti myöntänyt sinulle tällä Sopimuksella. Et saa tällaisia oikeuksia estoppel-periaatteen perusteella, epäsuorasti tai muulla tavoin.

3.         SOVELLUSOHJELMISTON RAJOITUKSET.  Jos olet ladannut Ohjelmiston Sovelluskaupasta, sinua koskevat myös kyseisen Sovelluskaupan käyttöehdot.  Niissä voidaan kieltää tämän Sopimuksen nojalla sallittuja toimia tai sallia tällä Sopimuksella kiellettyjä toimia.  Sovelluskaupan käyttöehtojen soveltaminen voi myös johtaa siihen, että tämän Sopimuksen muita ehtoja ei sovelleta Ohjelmistoon tai niitä sovelletaan tästä Sopimuksesta poikkeavalla tavalla.  Jos Ohjelmiston käyttöön sovelletaan Sovelluskaupan käyttöehtoja ja tämän Sopimuksen ehdot ja Sovelluskaupan käyttöehdot ovat keskenään ristiriidassa tai niiden välillä on epäselvyyksiä, Sovelluskaupan käyttöehdot pätevät, mutta vain siltä osin kuin on tarpeen ristiriitaisuuksien tai epäselvyyksien ratkaisemiseksi. Tämän Sopimuksen ehdot pysyvät muutoin voimassa täysimittaisesti.  Sen estämättä, mitä tässä Sopimuksessa mahdollisesti toisin määrätään, käyttämällä Ohjelmistoa vahvistat ja hyväksyt, että sinulla on yksin vastuu tämän Sopimuksen ehtojen sekä Ohjelmistoa tai Tuotetta mahdollisesti koskevien Sovelluskaupan käyttöehtojen ymmärtämisestä.

4.         PÄIVITYKSET. Phyn voi tarjota sinulle Ohjelmistoon liittyviä päivityksiä, mutta se ei ole velvollinen toimimaan niin. Tätä Sopimusta sovelletaan kaikkiin Phynin tarjoamiin päivityksiin, jotka korvaavat alkuperäisen laiteohjelmiston ja/tai Ohjelmiston ja/tai täydentävät niitä, paitsi jos tällaisen päivityksen mukana toimitetaan erillinen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus, jolloin sovelletaan kyseistä käyttöoikeussopimusta. Jos päätät olla lataamatta ja/tai käyttämättä Phynin tarjoamaa päivitystä, ymmärrät, että Ohjelmistoon saattaa kohdistua vakavia turvallisuusuhkia tai se voi muuttua käyttökelvottomaksi tai epävakaaksi.  Joissain Tuotteissa on automaattinen päivitystoiminto, jonka avulla voimme tehdä päivityksiä automaattisesti.  Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia Tuotteen tilin asetuksissa.  Hyvin harvinaisissa tapauksissa päivityksiä voidaan silti tehdä automaattisesti riippumatta valitusta automaattisten päivitysten asetuksesta. Saatamme esimerkiksi tehdä automaattipäivityksen verkon tietoturva-aukon tai tietoturvaloukkauksen korjaamiseksi.  Voimme myös lähettää automaattisesti Ohjelmiston päivitettyjä datatiedostoja, joista voi olla hyötyä sinulle. Tällaiset tiedostot voivat esimerkiksi antaa päivitettyjä laitetietoja uusien laitteiden tunnistamiseksi verkossa. Nämä datatiedostot eivät päivitä laiteohjelmistoa, vaan ne koostuvat laitteen välimuistiin tallennettavista Ohjelmistotiedostoista, jotka korvaavat vanhemmat tiedostot. Hyväksymällä tämän Sopimuksen suostut automaattisiin päivityksiin.

5.         TIEDOT JA TIETOSUOJA. Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi.  Haluamme tarjota sinulle myönteisen kokemuksen verkkosivustojemme, sovellustemme, tuotteidemme ja palvelujemme käytöstä ja suojata samalla henkilötietojasi (määritelty Phynin tietosuojaselosteessa). Tietosuojaan liittyvät menettelytapamme on kuvattu tietosuojaselosteessa. Tietojasi käsitellään aina tietosuojaselosteen mukaisesti, joka on liitetty viitteenä tähän Sopimukseen. Voit tutustua siihen osoitteessa www.phyn.com/privacy.

6.         AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOT. Hyväksyt täten, että Ohjelmisto saattaa sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Tämä käyttöoikeus ei koske Ohjelmiston sisältämiä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, vaan niihin sovelletaan soveltuvan avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssin ehtoja. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssiin perustuvia oikeuksiasi tai anna tällaisen lisenssin korvaavia oikeuksia. Hyväksyt, että avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssi on pelkästään sinun ja soveltuvan avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssinantajan välinen. Sinun on noudatettava kaikkien soveltuvien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lisenssien mahdollisia ehtoja.  Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lisenssi- ja tekijänoikeustiedot esitetään Tuotedokumentaatiossa Phynin verkkosivustojen tukivälilehdellä. Phyn ei ole velvollinen tarjoamaan ylläpito- tai tukipalveluja sellaisille avoimen lähdekoodin ohjelmistoille tai Tuotteen Ohjelmistoille, joita olet muuttanut avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssin mukaisesti.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistolla tarkoitetaan avoimen lähdekoodin lisenssin alaista ohjelmistoa, ohjelmistokomponenttia tai tekniikkaa.  Avoimen lähdekoodin lisenssit ovat yleensä lisenssejä, jotka antavat lähdekoodin vapaasti muokattavaksi ja jaettavaksi. Lisäksi ne voivat koskea tekniikkaa, joka vastaanotetaan tai jaetaan ainoastaan objektikoodimuodossa.  Avoimen lähdekoodin lisenssejä ovat esimerkiksi seuraavat: (a) GNU:n General Public License (GPL) tai Lesser/Library GPL (LGPL), (b) OpenSSL-lisenssi, (c) Mozillan Public License, (d) the Berkeley Software Distribution (BSD) -lisenssi ja (e) Apache-lisenssi.

7.         IMMATERIAALIOIKEUDET. Kaikki Ohjelmistoon (myös muun muassa kaikkeen Ohjelmiston sisältöön), sen mukana toimitettuun painettuun materiaaliin ja kaikkiin Ohjelmiston kopioihin liittyvät omistus- ja immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta kaikki tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuusoikeudet ja tavaramerkkioikeudet) ovat Phynin tai sen toimittajien omaisuutta. Ohjelmistoa on sen vuoksi käsiteltävä samalla tavalla kuin kaikkea muutakin immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja sopimusten suojaamaa materiaalia tämän Sopimuksen mukaisesti.

8.         KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEET JA PALVELUT. Ohjelmisto voi sisältää linkkejä tai muita toimintoja, jotka helpottavat riippumattomien kolmansien osapuolten verkkosivustoilla (jäljempänä ”linkitetyt sivustot”) käymistä tai niihin kirjautumista. Tällaiset toiminnot on tarkoitettu vain lisäavuksi Ohjelmiston käytössä.  Linkitetyt sivustot eivät ole Phynin valvonnassa, eikä Phyn ole vastuussa linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai käytännöistä, mukaan lukien niiden sisältämistä tiedoista tai materiaalista, tai anna hyväksyntäänsä niille. Sinun on käytettävä omaa harkintaasi linkitettyjen sivustojen käytössä. Luovut täten kaikista näihin sivustoihin tai kolmansien osapuolten tuotteisiin tai palveluihin ja näiden sivustojen tai kolmansien osapuolten tuotteiden tai palvelujen käyttöön liittyvistä mahdollisista oikeusvaateista Phyniä kohtaan. Suosittelemme, että luet kaikkien käyttämiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttöehdot ja tietosuojaselosteen.

9.         HYVITYS. Jos Phyn on vaateen kohteena, joutuu osalliseksi oikeudenkäyntiin tai kärsii taloudellisen menetyksen tai vahingon, koska olet rikkonut tätä Sopimusta, olet siltä osin kuin laki sallii vastuussa Phynin menetyksen korvaamisesta täysimääräisenä. Lisäksi olet velvollinen korvaamaan kohtuullisen määrän Phynille aiheutuneista asianajopalkkioista, kuluista ja oikeudenkäyntikuluista, paitsi siltä osin kuin Phyn on myötävaikuttanut menetykseen tai vahinkoon.

10.       VOIMASSAOLOAIKA.  Tämä Sopimus tulee voimaan, kun napsautat hyväksymispainiketta tai kun jollain muulla tavalla käytät Ohjelmistoa tai kopioit tai asennat sen niin, että se katsotaan tämän Sopimuksen hyväksymiseksi.  Hyväksytty Sopimus on voimassa, kunnes se päätetään.  Tämän Sopimuksen mukainen rajoitettu käyttöoikeus päättyy automaattisesti, jos et noudata jotain Sopimuksen ehtoa. Sitoudut Sopimuksen päätyttyä tuhoamaan heti kaikki Ohjelmistoon liittyvät ohjelmat ja dokumentaation, mukaan lukien tekemäsi tai saamasi kopiot, sekä lopettamaan muuten Ohjelmiston käytön. Jos Ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen, se on poistettava niistä viipymättä. Jos Ohjelmisto on Tuotteeseen sisältyvä ohjelmisto tai laiteohjelmisto, sinun on lopetettava Tuotteen käyttö. Kaikki tämän Sopimuksen määräykset, lukuun ottamatta kohtaa 1 ja rajoitettua takuuta kohdassa 12 (ensimmäinen kappale), pysyvät voimassa Sopimuksen päätyttyäkin.

11.       TÄRKEÄÄ TIETOA KULUTTAJAN OIKEUKSISTA (EU:N ULKOPUOLELLA ASUVAT). ERÄÄT MAAT, OSAVALTIOT JA/TAI PROVINSSIT EIVÄT SALLI TIETTYJEN EHTOJEN TAI TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA JA/TAI EIVÄT SALLI TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN MYYNTIÄ ILMAN TAKUUTA.  JOS SIIS NÄMÄ LAIT KOSKEVAT SINUA, JÄLJEMPÄNÄ OLEVAT KOHDAT ”RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUVAPAUTUS” JA ”YLEINEN VASTUUN POISSULKEMINEN JA RAJOITTAMINEN” TAI OSA NIISTÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.  SINUA KOSKEVAT VAIN SELLAISET POISSULKEMISET JA RAJOITUKSET, JOTKA OVAT LAINKÄYTTÖALUEELLASI LAILLISIA. TÄLLAISISSA TAPAUKSISSA PHYNIN VASTUU RAJOITTUU LAIN SALLIMAAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN.  RAJOITETUN TAKUUN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS VOI VAIHDELLA SOVELLETTAVAN PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JA SINULLA VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA SEN MUKAAN, MISSÄ ASUT.  ESIMERKIKSI AUSTRALIASSA JA UUDESSA-SEELANNISSA OHJELMISTOMME TALLENNUSVÄLINEINEEN TOIMITETAAN AUSTRALIAN CONSUMER LAW -LAISSA TAI UUDEN-SEELANNIN CONSUMER GUARANTEES ACT 1993 -LAISSA SÄÄDETYIN POISSULKEMATTOMIN JA RAJOITTAMATTOMIN TAKUIN, MUKAAN LUKIEN LAATUA JA TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT (KS. TARKEMPI SELOSTUS JÄLJEMPÄNÄ).

TÄMÄN SOPIMUKSEN TARKOITUKSENA EI OLE (i) MUUTTAA TAI SULKEA POIS MITÄÄN LAKISÄÄTEISIÄ KULUTTAJAN OIKEUKSIA, JOITA EI LAIN MUKAAN VOIDA MUUTTAA TAI SULKEA POIS, TAI (ii) RAJOITTAA TAI SULKEA POIS MITÄÄN OIKEUKSIA, JOITA SINULLA ON TUOTTEEN MYYJÄÄ KOHTAAN, JOS MYYJÄ ON RIKKONUT KANSSASI TEHTYÄ MYYNTISOPIMUSTA.  SUOSTUT KÄYTTÄMÄÄN OHJELMISTOA KAIKKIEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISESTI, MUKAAN LUKIEN SEN MAAN TAI ALUEEN PAIKALLISET LAIT, JOSSA ASUT TAI JOSSA LATAAT OHJELMISTON TAI KÄYTÄT SITÄ.

TIETYSTÄ LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ, MUUN MUASSA AUSTRALIAN CONSUMER LAW -LAISTA JA UUDEN-SEELANNIN CONSUMER GUARANTEES ACT 1993 -LAISTA, VOI SEURATA TAKUITA TAI EHTOJA TAI SIINÄ VOIDAAN MÄÄRÄTÄ PHYNIÄ SITOVIA TAKUITA TAI VELVOITTEITA, JOILLA SUOJELLAAN TIETTYJÄ TAVAROIDEN JA PALVELUJEN OSTAJIA ERILAISISSA TILANTEISSA AUSTRALIASSA TAI UUDEN-SEELANNISSA (JÄLJEMPÄNÄ ”AUSTRALIASSA/UUDESSA-SEELANNISSA SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ”).  MIKÄÄN NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA EI SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MITÄÄN SELLAISTA AUSTRALIASSA/UUDESSA-SEELANNISSA SOVELLETTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ SEURAAVAA TAI SIINÄ MÄÄRÄTTYÄ EHTOA, TAKUUTA, OIKEUTTA TAI KORJAAVAA TOIMENPIDETTÄ, JOTA EI VOIDA LAILLISESTI SULKEA POIS, RAJOITTAA TAI MUUTTAA. Jos Australiassa/Uudessa-Seelannissa sovellettavan lainsäädännön mukaan tähän Sopimukseen sisältyy tai Phynille määrätään jokin ehto tai takuu, jota ei voida sulkea pois, mutta Phyn voi päättää korjaavasta toimenpiteestä, Phynin vastuuvelvollisuus ehdon tai takuun rikkomisen suhteen rajoittuu silloin yhteen tai useampaan seuraavista Phynin valinnan mukaan: (a) jos kyseessä on tuote, tuotteen vaihtaminen tai vastaavan tuotteen toimittaminen, tuotteen korjaaminen tai tuotteen ostohinnan hyvittäminen, jos olisi kohtuutonta edellyttää tuotteen korjaamista; (b) jos kyseessä on palvelu, palvelun toimittaminen uudelleen tai palvelun uudelleen toimittamisesta aiheutuvien kulujen maksaminen. Näiden korjaavien toimenpiteiden lisäksi (Consumer Guarantees Act -laissa tarkoitettu) ”kuluttaja” voi vaatia korvausta kohtuudella ennakoitavissa olevista menetyksistä (muut kuin tuotteen arvon alenemisesta aiheutuvat menetykset tai vahingot), jotka ovat seurausta alkuperäisestä ongelmasta.

12.       TÄRKEÄÄ TIETOA KULUTTAJAN OIKEUKSISTA (EU:SSA ASUVAT). Hyväksymällä tämän Sopimuksen ja lataamalla Ohjelmiston luovut kaikista sellaisista Ohjelmiston palauttamiseen liittyvää peruuttamisaikaa koskevista oikeuksista, joita sinulla voi olla kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin 2011/83/EU ja/tai sen täytäntöön panevan asuinmaasi lainsäädännön perusteella.

Minkään tässä Sopimuksessa esitetyn ei ole tarkoitus rajoittaa eikä mikään tässä Sopimuksessa esitetty rajoita Euroopan unionin ja/tai asuinmaasi lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi, mukaan lukien oikeudet, jotka koskevat Ohjelmiston laatua ja tarkoitukseen soveltuvuutta sekä sitä, vastaako Ohjelmisto kuvausta, jonka annoimme ennen kuin hyväksyit tämän Sopimuksen.

Tässä Sopimuksessa olevat viittaukset ”epäsuoriin, välillisiin tai liitännäisvahinkoihin tai rankaiseviin tai erityisvahingonkorvauksiin” koskevat kaikkia menetyksiä, (i) jotka eivät olleet kohtuudella molempien osapuolten ennakoitavissa, (ii) jotka olivat sinun mutta eivät meidän tiedossamme ja/tai (iii) jotka olivat kohtuudella molempien osapuolten ennakoitavissa, mutta jotka sinä olisit voinut estää, esimerkiksi virusten tai erilaisten haittaohjelmien aiheuttamat vahingot tai tietojesi häviäminen tai vahingoittuminen.

Suostut käyttämään Ohjelmistoa kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien sen maan tai alueen paikalliset lait, jossa asut tai jossa lataat Ohjelmiston tai käytät sitä.

13.       VASTUUVAPAUTUS. Jollei kohdista 11 ja 12 muuta johdu ja siinä laajuudessa kuin laki enimmillään sallii, Ohjelmisto ja siihen mahdollisesti liittyvät ohjelmat ja dokumentaatio toimitetaan ”sellaisenaan” kaikkine virheineen ja ilman minkäänlaisia takuita.  Niillä lainkäyttöalueilla, joilla niin voidaan laillisesti tehdä, Phyn ja sen jälleenmyyjät ja toimittajat irtisanoutuvat sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa kaikista muista nimenomaisista, lakisääteisistä tai epäsuorista takuista ja sulkevat ne pois, mukaan lukien esimerkiksi epäsuorat takuut, jotka koskevat kauppakelpoisuutta, hyväksyttävää tai tyydyttävää laatua, oikeuksien loukkaamattomuutta, omistusoikeutta, tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta, tietojen häviämistä tai vahingoittumista, viruksettomuutta tai suojaa virus- tai haittaohjelmahyökkäyksiltä, turvallisuutta, suorituskykyä, huolellisuutta, ammattitaitoisuutta, häiriötöntä nautintaa tai sitä, että Ohjelmiston toiminnot täyttävät vaatimuksesi, että Ohjelmiston ja siihen liittyvien tietojen, ohjelmien ja dokumentaation käyttö tai toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä, että Ohjelmiston viat tai puutteet korjataan tai Ohjelmiston siihen liittyvien tietojen, ohjelmien ja dokumentaation käyttö tuottaa tarkkoja, luotettavia ja oikea-aikaisia tuloksia, tietoja tai materiaalia.  Mikään Phynin, jälleenmyyjän, edustajan tai tytäryhtiön antama suullinen tai kirjallinen tieto tai neuvo ei saa aikaan takuuta.  Takuut rajoittuvat asianomaiseen takuuaikaan siltä osin kuin niistä ei voida irtisanoutua tai niitä ei voida sulkea pois.

Ohjelmiston, Tuotteen ja niihin liittyvien ohjelmien ja dokumentaation käyttö tapahtuu omalla vastuullasi ja oman harkintasi mukaan.  Olet yksin vastuussa (ja Phyn irtisanoutuu vastuusta) kaikista menetyksistä, vastuuvelvollisuuksista tai vahingoista, mukaan lukien sellaisista, jotka kohdistuvat kotiisi, LVI-järjestelmään, sähköjärjestelmään, putkistoon, Tuotteeseen, Tuotteeseen yhdistettyihin muihin oheislaitteisiin, tietokoneeseen, mobiililaitteisiin ja kaikkiin muihin kotisi esineisiin tai lemmikkieläimiin, jos menetys, vastuuvelvollisuus tai vahinko on seurausta siitä, että olet käyttänyt väärin Ohjelmistoa, Tuotetta ja niihin liittyviä ohjelmia ja dokumentaatiota.  Olet vastuussa Tuotteeseen liittyvien turvallisuusvaroitusten ja varotoimien noudattamisesta.  Jos Tuotteen käyttö epäilyttää luettuasi turvallisuusvaroitukset, sinun on palautettava Tuote ostopaikkaan ja lopetettava Ohjelmiston käyttö.  Phyn ei ole vastuussa (i) Tuotteeseen ja/tai Ohjelmistoon liittyvien turvallisuusvaroitusten, varotoimien tai muiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä, (ii) huolimattomuudesta Tuotteen ja/tai Ohjelmiston käytössä tai (iii) Tuotteen tai Ohjelmiston tahallisesta väärinkäytöstä.

Hyväksyt lisäksi, että Ohjelmistoa ja siihen liittyviä ohjelmia ja dokumentaatiota ei ole sertifioitu hätätilanteita varten ja ettei niitä ole tarkoitettu tai ne eivät sovellu käytettäväksi tilanteissa tai ympäristöissä, joissa Ohjelmiston antamien tietojen puuttuminen, viivästyminen, virheellisyys tai epätarkkuus voi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoon tai vakaviin aineellisiin tai ympäristövahinkoihin, esimerkiksi käytettäväksi ydinlaitosten, ilma-alusten suunnistus- tai viestintäjärjestelmien, lennonjohdon, elvytyksen tai asejärjestelmien yhteydessä.  Ymmärrät, että Tuote ja Ohjelmisto eivät ole osa eivätkä ne sisällä kolmannen osapuolen valvomaa hätäilmoitusjärjestelmää.  Phyn ei seuraa hätäilmoituksia eikä lähetä pelastusviranomaisia kotiisi hätätilanteen sattuessa.  Phynin asiakastukeen ei pidä ottaa yhteyttä hengenvaarallisissa tilanteissa, sillä se ei ole hätäpalvelu.  Kaikki hengenvaaralliset tilanteet ja hätätilanteet on annettava asianmukaisten hätäpalveluiden hoidettavaksi.

Sinun vastuullasi on varmuuskopioida järjestelmäsi, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Tuotteen tai Ohjelmiston yhteydessä käyttämäsi tai hallussasi oleva materiaali tai tiedot. Phyn ei ole vastuussa järjestelmäsi tai materiaalin tai tietojen varmuuskopioinnin laiminlyönnistä.

Eräät Phynin Tuotteet ja Ohjelmistot voivat seurata kodin energian- tai vedenkulutusta. Phyn ei takaa eikä lupaa, että Tuotteiden, Ohjelmiston tai minkään muun toiminnon käytöstä syntyy mitään tietyntasoista energian- tai vedensäästöä tai muuta rahallista hyötyä. Todellinen energian- tai vedensäästö ja siihen liittyvät rahalliset hyödyt vaihtelevat sellaisten tekijöiden johdosta, joihin Phyn ei voi vaikuttaa tai jotka eivät ole Phynin tiedossa. Phyn voi aika ajoin käyttää Ohjelmistoa vain sinua ja omaa energian- tai vedenkäyttöäsi koskevien tietojen toimittamiseen ja ehdottaa näin mahdollisuutta säästää energia- tai vesikustannuksissa, jos otat käyttöön ehdotukset tai Tuotteen tai Ohjelmiston ominaisuuksia. Hyväksyt, että nämä tiedot eivät ole tae todellisista säästöistä, ja suostut siihen, ettet pyydä Phyniltä rahallista tai muuta korvausta, jos säästöt poikkeavat annetuista tiedoista. Kaikki Phynin antamat tiedot toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Emme voi taata, että tiedot ovat virheettömiä tai ajan tasalla. Pääsy tietoihin Ohjelmiston kautta ei korvaa suoraa pääsyä tietoihin kotona tapauksissa, joissa se on ehdottoman tärkeää.

14.       YLEINEN VASTUUN POISSULKEMINEN JA RAJOITTAMINEN. Epäsuorien takuiden tai välillisiä tai liitännäisvahinkoja koskevan vastuun poissulkeminen tai rajoittaminen ei ole joillain lainkäyttöalueilla sallittua, joten edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua. Tämä Sopimus antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka vaihtelevat lainkäyttöalueittain. Phyn ja/tai sen tytäryhtiöt, liikekumppanit, jälleenmyyjät, edustajat tai toimittajat tai niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, lisenssinantajat tai siirronsaajat (jäljempänä tässä kohdassa 14 ˮsidoksissa olevat tahotˮ) eivät ole sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa missään tilanteessa vastuussa minkäänlaisista epäsuorista, välillisistä tai liitännäisvahingoista tai varoittavista, rankaisevista tai erityisvahingonkorvauksista (esimerkiksi korvaukset tulonmenetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisestä, henkilövahingosta, yksityisyyden menettämisestä, kykenemättömyydestä käyttää kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluja, velvollisuuksien, mukaan lukien vilpitön mieli ja kohtuullinen huolellisuus, täyttämättä jättämisestä, huolimattomuudesta ja muista aineellisista vahingoista tai muunlaisista menetyksistä) huolimatta vastuuvelvollisuuden perusteesta (sopimus, rikkomus tai muu), joka perustuu tai liittyy jollain tavoin Ohjelmiston käyttöön tai kykenemättömyyteen käyttää Ohjelmistoa, vaikka Phynille tai näille muille tahoille tai henkilöille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.  Phynin ja/tai siihen sidoksissa olevien tahojen kokonaisvastuu sinulle kaikkien vahinkojen osalta on joka tapauksessa enintään viisikymmentä dollaria (50,00 USD) tai enintään Tuotteen, Ohjelmiston tai Ohjelmiston sisältävän tallennusvälineen ostohintaa vastaava sen mukaan, kumpi näistä määristä on pienempi.  Tämä rajoitus on kumulatiivinen, eikä sitä koroteta, jos tapahtumia tai vaateita on enemmän kuin yksi.  Edellä esitettyjä rajoituksia sovelletaan, vaikka mikä tahansa annettu takuu tai korjaava toimenpide ei täyttäisi olennaista tarkoitustaan.  Minkään tässä kohdassa esitetyn ei ole tarkoitus rajoittaa Phynin ja/tai siihen sidoksissa olevien tahojen sovellettavaan lakiin perustuvaa vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu Phynin ja/tai siihen sidoksissa olevien tahojen huolimattomuudesta tai piittaamattomuudesta.

Tässä Sopimuksessa esitetyt takuut ja korjaavat toimenpiteet ovat yksinomaisia, ja ne korvaavat lain sallimassa laajuudessa kaikki muut suulliset tai kirjalliset, nimenomaiset tai epäsuorat takuut ja korjaavat toimenpiteet.

15.       VIENTIVALVONTALAIT. Hyväksyt, että Ohjelmiston käyttöön sovelletaan Yhdysvaltojen ja paikallisia vientivalvontalakeja ja -määräyksiä.  Vakuutat ja takaat, ettet ole kauppasaarron alaisen tai ”terrorismia tukevan” maan kansalainen tai sovellettavissa Yhdysvaltojen tai paikallisissa vientiä ja terrorismin torjuntaa koskevissa laeissa, määräyksissä ja luetteloissa tarkoitettu kielletty tai rajoitettu loppukäyttäjä.  Suostut noudattamaan tiukasti kaikkia vientivalvontalakeja ja -määräyksiä ja hyväksyt, ettet suoraan tai epäsuorasti vie, jälleenvie, ohjaa muualle, siirrä tai paljasta mitään Ohjelmiston osaa tai siihen liittyviä teknisiä tietoja tai materiaalia sovellettavien vientilakien tai -määräysten vastaisesti.

16.       YHDYSVALTOJEN LIITTOHALLINTOON KUULUVAT KÄYTTÄJÄT. Ohjelmisto ja käyttöohjeet luokitellaan Code of Federal Regulations Title 48 -määräysten 2.101 §:ssä ja 12.212 §:ssä määritellyiksi ”kaupallisiksi tuotteiksi”. Kaikki Yhdysvaltojen liittohallintoon kuuluvat käyttäjät saavat Ohjelmiston ja käyttöohjeet hankkiessaan vain ne tässä määrätyt oikeudet, jotka koskevat muita kuin hallintoa edustavia asiakkaita. Ohjelmiston tai käyttöohjeiden tai molempien käyttö merkitsee, että Yhdysvaltojen liittohallinto tunnustaa Ohjelmiston ”kaupalliseksi tietokoneohjelmistoksi” ja käyttöohjeet ”kaupallisen tietokoneohjelmiston käyttöohjeiksi” ja että tässä määrätyt oikeudet ja rajoitukset hyväksytään.

17.       YLEISET EHDOT. Jos jokin tämän Sopimuksen osa tai ehto todetaan mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi tietyn lainkäyttöalueen lain nojalla, kyseinen osa tai ehto tulkitaan ja pannaan täytäntöön kyseisellä lainkäyttöalueella sallitussa enimmäislaajuudessa ja Sopimuksen muut määräykset tai niiden osat jäävät voimaan täysimittaisesti.  Tämä Sopimus muodostaa Phynin ja sinun välisen Ohjelmistoa ja sen käyttöä koskevan koko sopimuksen, ja se korvaa ostotilauksessa tai muualla mahdollisesti olevat ristiriitaiset tai täydentävät ehdot. Tämän Sopimuksen määräyksistä voidaan luopua, niitä voidaan muuttaa tai ne voidaan korvata vain Phynin ja sinun allekirjoittamalla ja hyväksymällä kirjallisella asiakirjalla. Tässä Sopimuksessa viitattua tietosuojakäytäntöä voidaan kuitenkin muuttaa kyseisessä asiakirjassa kuvatulla tavalla. Phyn voi teettää käännöksiä tästä Sopimuksesta sen käytön helpottamiseksi. Jos kuitenkin englanninkielisen ja käännetyn version välillä on ristiriitaisuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia, tämän Sopimuksen englanninkielistä versiota sovelletaan siinä laajuudessa kuin lainkäyttöalueesi lainsäädäntö sen sallii. Kaikki Phynin toimittajat ovat tämän Sopimuksen suoria ja tarkoituksellisia kolmantena osapuolena olevia edunsaajia, mukaan lukien rajoituksetta tässä Sopimuksessa määrätyn takuusta irtisanoutumisen ja vastuunrajoitusten suhteen.  Henkilöllä tai taholla, joka ei ole tämän Sopimuksen osapuolena, ei ole edellistä virkettä lukuun ottamatta oikeutta panna täytäntöön mitään tämän Sopimuksen ehtoa.  Minkään oikeuden tai oikeuskeinon käyttämättä jättäminen tai käytön viivästyminen ei merkitse luopumista tällaisesta (tai muusta) oikeudesta tai oikeuskeinosta. Tämän Sopimuksen kieltä ei tulkita ehdottomasti jommankumman osapuolen puolesta tai jompaakumpaa osapuolta vastaan riippumatta siitä, kuka on laatinut Sopimuksen kyseisellä kielellä tai on pääasiassa vastuussa sen laatimisesta. Tähän Sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet eivät ole siirrettävissäsi, eikä yrityksillä siirtää niitä ole vaikutusta. Tämä Sopimus sitoo Sopimuksen osapuolia ja niiden seuraajia ja sallittuja siirronsaajia ja tulee voimaan niiden hyväksi. Mahdollisessa osapuolten välisessä tästä Sopimuksesta johtuvassa tai siihen liittyvässä oikeudenkäynnissä voittaneella osapuolella on oikeus saada mahdollisen muun korvauksen lisäksi korvaus oikeudenkäynnistä aiheutuneista kuluistaan (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja asiantuntijatodistajien palkkiot).

Jos olet Yhdysvalloissa, kohta 18 koskee sinua:

18.       VÄLIMIESMENETTELY, LUOPUMINEN RYHMÄVAATEITA KOSKEVASTA VÄLIMIESMENETTELYSTÄ, SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

(A)       YLEISTÄ.  JOLLEI JÄLJEMPÄNÄ OLEVASTA KOHDASTA 17(D) MUUTA JOHDU, SINÄ JA PHYN HYVÄKSYTTE, ETTÄ KAIKKI SINUN JA PHYNIN VÄLISET VAATIMUKSET, RIIDAT TAI ERIMIELISYYDET, JOTKA JOHTUVAT (1) TÄSTÄ SOPIMUKSESTA, MUKAAN LUKIEN TÄMÄN KOHDAN PÄTEVYYDESTÄ, TAI LIITTYVÄT SIIHEN TAI JOTKA JOHTUVAT (2) TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISEN OHJELMISTON JA/TAI TUOTTEEN (TUOTTEIDEN) KÄYTÖSTÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN (JÄLJEMPÄNÄ YHDESSÄ ”RIITA”) RATKAISTAAN YKSINOMAAN JA LOPULLISESTI KANSALLISESTI TUNNUSTETUN VÄLIMIESELIMEN JAMSIN HALLINNOIMASSA SITOVASSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ SEN VOIMASSA OLEVAN KULUTTAJARIITOJA KOSKEVAN MENETTELYSÄÄNNÖSTÖN MUKAISESTI.  YMMÄRRÄT, ETTÄ ILMAN TÄTÄ MÄÄRÄYSTÄ SINULLA OLISI OLLUT OIKEUS SAATTAA RIITA VALAMIEHISTÖN TAI TUOMARIN RATKAISTAVAKSI TUOMIOISTUIMESSA JA ETTÄ OLET NIMENOMAISESTI JA TIETOISESTI LUOPUNUT NÄISTÄ OIKEUKSISTA JA HYVÄKSYT SEN SIJAAN RIITOJEN RATKAISEMISEN SITOVASSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ TÄMÄN KOHDAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.

(B)       VÄLIMIESMENETTELY JA PALKKIOT.  ENNEN VAATIMUKSEN SAATTAMISTA VÄLIMIESMENETTELYYN JOMMANKUMMAN OSAPUOLEN ON ENSIN ILMOITETTAVA TOISELLE OSAPUOLELLE YRITYKSESTÄ RATKAISTA RIITA.  JOS RIITAA EI RATKAISTA 60 PÄIVÄN KULUESSA TÄLLAISESTA ILMOITUKSESTA, VAATIMUS SAATETAAN VÄLIMIESMENETTELYYN.  RIITAA TAI VAATIMUSTA KOSKEVA VÄLIMIESMENETTELY SUORITETAAN JAMSIN VOIMASSA OLEVIEN JA SOVELLETTAVIEN SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI, SELLAISINA KUIN NE OVAT MUUTETTUINA TÄLLÄ SOPIMUKSELLA.  VÄLIMIESMENETTELYSSÄ ON YKSI VÄLIMIES, JONKA ON OLTAVA ELÄKKEELLÄ OLEVA TUOMARI, JA MENETTELYN PAIKKANA ON JOKIN KUUDESTA JÄLJEMPÄNÄ OLEVAN OIKEUSPAIKKAA KOSKEVAN MÄÄRÄYKSEN MUKAISESTA ALUEELLISESTA PAIKASTA.  RIIPPUMATTA SIITÄ, VOITATKO RIIDAN, SINULLA ON OIKEUS SAADA KORVAUS VÄLIMIESMENETTELYN KULUISTA VÄLIMIEHEN HARKINNAN MUKAAN, JOLLEI VÄLIMIES OLE TODENNUT VAATIMUSTASI FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE -SÄÄNTÖJEN SÄÄNNÖSSÄ 11(b) TARKOITETULLA TAVALLA TARPEETTOMAKSI TAI KIUSANTEKOMIELESSÄ ESITETYKSI.  JOS VÄLITYSTUOMIOSSA VAHVISTETTU MÄÄRÄ ON YHTÄ SUURI TAI SUUREMPI KUIN VÄLIMIESMENETTELYSSÄ VAATIMASI MÄÄRÄ, PHYN MAKSAA SINULLE MENETTELYSTÄ AIHEUTUNEET KOHTUULLISET JA TODELLISET ASIANAJOPALKKIOT SEKÄ VÄHIMMÄISKORVAUKSENA 2 500 DOLLARIA.  VÄLIMIEHEN VÄLIMIESMENETTELYSSÄ ANTAMA PÄÄTÖS TAI TUOMIO ON LOPULLINEN JA SITOO KUMPAAKIN OSAPUOLTA, JA SE VOIDAAN SAATTAA TUOMIONA TOIMIVALTAISEN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI.  JOS JOMPIKUMPI OSAPUOLI SAATTAA RIIDAN TUOMIOISTUIMEN TAI MUUN KUIN VÄLIMIESOIKEUDEN KÄSITELTÄVÄKSI, VÄLIMIES TAI TUOMARI VOI MYÖNTÄÄ TOISELLE OSAPUOLELLE KORVAUKSEN KOHTUULLISISTA KULUISTA (MUUN MUASSA ASIANAJOPALKKIOISTA), JOTKA SILLE ON AIHEUTUNUT TÄMÄN SITOVAN VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAN MÄÄRÄYKSEN NOUDATTAMISESTA, MUKAAN LUKIEN RIITA-ASIAN KESKEYTTÄMISESTÄ TAI HYLKÄÄMISESTÄ.  VÄLIMIESMENETTELY ON LUOTTAMUKSELLINEN, ETKÄ SINÄ TAI PHYN SAA PALJASTAA MINKÄÄN VÄLIMIESMENETTELYN OLEMASSAOLOA, SISÄLTÖÄ TAI TULOKSIA, PAITSI JOS LAKI NIIN VAATII TAI JOS SE ON TARPEEN VÄLITYSTUOMION TÄYTÄNTÖÖN PANEMISEKSI TAI MUUTOKSENHAKUA VARTEN.  VÄLITYSTUOMIOTA KOSKEVA TUOMIO VOIDAAN SAATTAA MINKÄ TAHANSA ASIANMUKAISESTI TOIMIVALTAISEN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI.  JOS TUOMIOISTUIN TOTEAA TÄMÄN VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAN EHDON JONKIN OSAN SOVELTUMATTOMAKSI TAI PÄTEMÄTTÖMÄKSI, MUUT OSAT PYSYVÄT EDELLEEN TÄYSIMITTAISESTI VOIMASSA.

(C)       RYHMÄVAATEISTA LUOPUMINEN; VÄHÄISIÄ VAATIMUKSIA KÄSITTELEVÄ TUOMIOISTUIN.  SINULLA TAI PHYNILLÄ EI OLE OIKEUTTA LIITTYÄ VAATEISIIN TAI YHDISTÄÄ VAATEITA MUIDEN KULUTTAJIEN VIREILLE PANEMASSA TAI MUITA KULUTTAJIA VASTAAN ALOITETUSSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ TAI KÄSITELLÄ MITÄÄN VAATEITA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ RYHMÄN EDUSTAJANA TAI JÄSENENÄ TAI PRIVATE ATTORNEY GENERAL -ASIANAJAJANA.  YMMÄRRÄT, ETTÄ ILMAN TÄTÄ MÄÄRÄYSTÄ SINULLA OLISI VOINUT OLLA OIKEUS RIIDAN RATKAISEMISEEN RYHMÄ- TAI EDUSTUSPERUSTEISESSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ JA ETTÄ OLET NIMENOMAISESTI JA TIETOISESTI LUOPUNUT NÄISTÄ OIKEUKSISTA JA HYVÄKSYT SEN SIJAAN VAIN OMAN RIITASI RATKAISEMISEN VÄLIMIESMENETTELYSSÄ TÄMÄN KOHDAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.  SEN ESTÄMÄTTÄ, MITÄ EDELLÄ ON SOVITTU RIITOJEN RATKAISEMISESTA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ, SINÄ JA PHYN HYVÄKSYTTE, ETTÄ KUMPIKIN VOI VÄLIMIESMENETTELYN SIJAAN NOSTAA YKSILÖKANTEEN VÄHÄISIÄ VAATIMUKSIA KÄSITTELEVÄSSÄ TUOMIOISTUIMESSA RIIDAN RATKAISEMISEKSI, EDELLYTTÄEN ETTÄ TÄLLAINEN TUOMIOISTUIN EI MAHDOLLISTA TAI SALLI VAATEISIIN LIITTYMISTÄ TAI NIIDEN YHDISTÄMISTÄ.

(D)       SOVELLETTAVA LAKI; KIELTOMÄÄRÄYS.  TÄHÄN SOPIMUKSEEN JA SEN TULKINTAAN SOVELLETAAN KALIFORNIAN OSAVALTION LAINSÄÄDÄNTÖÄ OTTAMATTA HUOMIOON MITÄÄN LAINVALINTASÄÄNTÖÄ, JONKA PERUSTEELLA OSAPUOLTEN OIKEUKSIIN JA VELVOLLISUUKSIIN SOVELLETTAISIIN MINKÄ TAHANSA LAINKÄYTTÖALUEEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ.  JOS OLET KULUTTAJA JA ASUT MAASSA, JOSSA PHYN MARKKINOI TAI MAINOSTAA TOIMITETTUA OHJELMISTOA, PAIKALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ VOI KUITENKIN EDELLYTTÄÄ TIETTYJEN ASUINMAASI KULUTTAJANSUOJALAKIEN SOVELTAMISTA TÄMÄN SOPIMUKSEN JOIHINKIN KOHTIIN.  PHYN VOI MYÖS HAKEA KIELTOMÄÄRÄYSTÄ MISTÄ TAHANSA TUOMIOISTUIMESTA, JOKA ON TOIMIVALTAINEN SUOJAAMAAN SEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA.  KANSAINVÄLISTÄ TAVARAN KAUPPAA KOSKEVISTA SOPIMUKSISTA TEHTY YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN YLEISSOPIMUS JA KANSAINVÄLISEN TAVARAKAUPAN MÄÄRÄAIKAISTA RAJOITTAMISTA KOSKEVA YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN YLEISSOPIMUS JÄTETÄÄN TÄTEN NIMENOMAISESTI TÄMÄN SOPIMUKSEN ULKOPUOLELLE, EIKÄ NIITÄ SOVELLETA TÄHÄN SOPIMUKSEEN.

(E)       OIKEUSPAIKKA.  LUKUUN OTTAMATTA VÄHÄISIÄ VAATIMUKSIA KOSKEVIA YKSILÖKANTEITA, JOTKA VOIDAAN NOSTAA MISSÄ TAHANSA VÄHÄISIÄ VAATIMUKSIA KÄSITTELEVÄSSÄ TUOMIOISTUIMESSA, JOLLA ON ASIANMUKAINEN ALUEELLINEN TOIMIVALTA, TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI MISTÄ TAHANSA RIIDASTA JOHTUVA TAI NIIHIN LIITTYVÄ VÄLIMIESMENETTELY, KANNE TAI OIKEUDENKÄYNTI ON PANTAVA VIREILLE (1) NEW YORKISSA NEW YORKIN OSAVALTIOSSA, (2) ATLANTASSA GEORGIAN OSAVALTIOSSA, (3) CHICAGOSSA ILLINOISIN OSAVALTIOSSA, (4) DALLASISSA TEXASIN OSAVALTIOSSA, (5) SEATTLESSA WASHINGTONIN OSAVALTIOSSA TAI (6) LOS ANGELESISSA KALIFORNIAN OSAVALTIOSSA. SINÄ JA PHYN HYVÄKSYTTE PERUUTTAMATTOMASTI KAIKKIIN TÄLLAISIIN MENETTELYIHIN LIITTYVÄN YKSINOMAISEN TOIMIVALLAN JA OIKEUSPAIKAN.  JOS RIIDAN ARVO ON ENINTÄÄN 10 000 DOLLARIA, VOIT KUITENKIN VALITA, SUORITETAANKO VÄLIMIESMENETTELY JOSSAIN KUUDESTA ALUEELLISESTA OIKEUSPAIKASTA NIIN, ETTÄ OLET HENKILÖKOHTAISESTA LÄSNÄ, VAI PUHELIMITSE TAI PELKÄSTÄÄN TOIMITETTUJEN KIRJELMIEN PERUSTEELLA.

Jos olet Yhdysvaltojen ulkopuolella tai jos kohta 18 ei koske sinua tai se on toimivaltaisen tuomioistuimen antaman tuomion mukaan muuten täytäntöönpanokelvoton, sinua koskee joko kohta 19 tai kohta 20:

19.       SOVELLETTAVA LAKI (EU:n ulkopuolella asuvat). Joidenkin maiden tuomioistuimet eivät sovella Kalifornia lakia tietyntyyppisiin riitoihin. Jos asut tällaisessa maassa, oman maasi lainsäädäntöä sovelletaan tätä Sopimusta koskeviin riitoihin silloin, kun Kalifornian lakia ei sovelleta. Kaikissa muissa tapauksissa tähän Sopimukseen sovelletaan Kalifornian lakia ottamatta huomioon sen tai minkään muun lainkäyttöalueen lainvalintaperiaatteita. Eräiden maiden tuomioistuimet eivät salli riitojen ratkaisemista välimiesmenettelyssä tai luopumista ryhmävaateista. Jos asut tällaisessa maassa, tästä Sopimuksesta johtuva tai siihen liittyvä kanne voidaan nostaa ainoastaan asianmukaisessa osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa Los Angelesissa Kaliforniassa. Phyn ja sinä hyväksytte peruuttamattomasti tällaisten tuomioistuinten toimivallan ja sen, että oikeuspaikka on Los Angelesissa Kaliforniassa. Jos olet kuluttaja ja asut maassa, jossa Phyn markkinoi tai myy toimitettua Ohjelmistoa, paikallinen lainsäädäntö voi kuitenkin edellyttää tiettyjen asuinmaasi kuluttajansuojalakien soveltamista tämän Sopimuksen joihinkin kohtiin. Phyn voi myös hakea kieltomääräystä mistä tahansa tuomioistuimesta, joka on toimivaltainen suojaamaan sen immateriaalioikeuksia. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehty Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus ja kansainvälisen tavarakaupan määräaikaista rajoittamista koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus jätetään täten nimenomaisesti tämän Sopimuksen ulkopuolelle, eikä niitä sovelleta tähän Sopimukseen.

20.       SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU (EU-maassa asuvat). Jos olet Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuva luonnollinen henkilö, tähän Sopimukseen ja sen johdosta mahdollisesti syntyviin riitoihin sovelletaan asuinjäsenvaltiosi lainsäädäntöä. Asuinjäsenvaltiosi tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta tällaisissa riita-asioissa. Euroopan unionin jäsenvaltioissa asuvat voivat lisäksi saattaa tällaisen riidan paikallisen kuluttajariitoja käsittelevän elimen ratkaistavaksi. Muutoin jos olet Euroopassa etkä ole luonnollinen henkilö, kaikkiin tästä Sopimuksesta johtuviin tai siihen liittyviin asioihin sovelletaan Suomen lakia (ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä) ja kaikki siihen liittyvät riidat ratkaistaan yksinomaan toimivaltaisissa suomalaisissa tuomioistuimissa.

Phyn ja monet tuotenimet ja logot ovat Phyn, LLC:n tavaramerkkejä. Mainitut kolmansien osapuolten tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2019 Phyn, LLC ja/tai sen tytäryhtiöt.  Kaikki oikeudet pidätetään.