Käyttöehdot

PHYNIN KÄYTTÖEHDOT

Tervetuloa Phynin sivuille! Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Phyn-tuotemerkillä varustettuja verkkosivustoja ja muita www.Phyn.com-sivustoon liittyviä verkkosivustoja, muun muassa Phyn-tuotemerkillä varustettuja sosiaalisen median sivustoja. Käyttöehdot merkitsevät sinun ja Phynin välistä sopimusta näiden verkkosivustojen (jäljempänä yhdessä ”Sivusto”) käytöstä sekä kaikkien Sivuston käyttöä helpottavien sovellusten ja sellaisten palvelujen käytöstä, jotka Phyn on asettanut saataville Sivustolla tai sen kautta (lukuun ottamatta sovelluksia ja palveluja, jotka on saatu ostamalla jokin Phyn-tuote) (jäljempänä yhdessä ”Palvelut”). Sivuston ja Palvelujen käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja ja Phynin tietosuojakäytäntöä. Tutustuthan niihin huolellisesti ennen Sivuston tai Palvelujen käyttöä.

Yksinkertaisuuden vuoksi näissä käyttöehdoissa käytetään seuraavia ilmauksia: ”Phyn” ja ”me” (eri taivutusmuotoineen) tarkoittavat Phyn, LLC:tä sekä sen sidosyrityksiä (mukaan lukien Uponor Oyj ja sen tytäryhtiöt). ”Phyn-tuotteita” ovat kaikki Phynin sovellukset, tuotteet ja palvelut. ”Henkilötiedot” on määritelty Phynin tietosuojakäytännössä.

Voimme päivittää näitä käyttöehtoja aika ajoin, joten tarkistathan ne säännöllisesti. Jos muutamme käyttöehtoja, muutettu versio ja muutospäivämäärä julkaistaan täällä. Jos teemme olennaisia muutoksia käyttöehtoihin, ilmoitamme niistä sinulle sähköpostitse tai näkyvällä tavalla Sivustolla. Jos jokin näiden käyttöehtojen muutos todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, hyväksymäsi alkuperäiset käyttöehdot jäävät kaikilta osin voimaan.

SIVUSTON KÄYTTÖ

Älä käytä väärin Sivustoa tai Palveluja. Älä hanki tai yritä hankkia materiaalia tai tietoja tai käytä Sivustoon, mihinkään Phynin palvelimeen tai Palveluihin yhteydessä olevia järjestelmiä tai verkkoja millään sellaisella tavalla, jota emme ole tarkoituksellisesti asettaneet käytettäväksi Sivustolla.

Älä yritä muuttaa Sivustoa tai Palveluja tai estää tai häiritä niiden toimintaa tai häiritä muiden henkilöiden Sivuston tai Palvelujen käyttöä millään laitteella, ohjelmistolla tai rutiinilla. Kiellettyä on erityisesti luvattomien tiedostojen, koodien ja komentosarjojen (esimerkiksi haittaohjelmien, virusten tai troijalaisten) lähettäminen, lataaminen tai siirtäminen, Sivuston tai Palvelujen osan käyttäminen, hankkiminen, kopiointi tai seuraaminen jonkin laitteen, ohjelman, algoritmin, menetelmän tai prosessin (automaattinen tai manuaalinen) avulla ja Sivuston siirtymisrakenteen tai esitystavan toisintaminen tai kiertäminen millään tavalla.

Älä kopioi, myy tai käytä muulla tavoin kaupalliseen tarkoitukseen mitään osaa Sivustosta tai toimittamistamme Palveluista ilman kirjallista hyväksyntäämme.

Älä poista, peitä tai muuta Sivustolla olevia tavaramerkkejä tai oikeudellisia huomautuksia. Et saa käyttää Sivustolla olevaa sisältöä, ellei Phyn ole antanut siihen lupaa tai ellei se ole muuten lain nojalla sallittua, lukuun ottamatta Phynin tuotetietoja ja -dokumentaatiota (jäljempänä ”Dokumentaatio”), jotka Phyn on asettanut saataville ladattavaksi Sivustolta, edellyttäen että (1) käytät Dokumentaatiota vain ostetun Phyn-tuotteen yhteydessä eikä muuhun tarkoitukseen, (2) et muuta Dokumentaatiota ja (3) et poista mitään omistusoikeusilmoituksia.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN JA SOSIAALISEN MEDIAN SIVUSTOIHIN

Sisällytämme Sivustoihin ja Palveluihin linkkejä verkkosivustoihin, joita kolmannet osapuolet ylläpitävät niissä tai niiden kautta. Kun poistut Sivustolta ja Palveluista, toimintaasi sovelletaan kolmannen osapuolen sivuston käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä. Phyn ei vastaa tällaisten sivustojen käyttöehdoista, tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Kehotamme sinua lukemaan huolellisesti kaikkien käyttämiesi verkkosivustojen käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.

PALVELUJEMME YRITYSKÄYTTÖ

Jos käytät Palveluja yrityksen puolesta, kyseinen yritys hyväksyy nämä käyttöehdot. Uuden-Seelannin Consumer Guarantees Act 1993 -lakia ei sovelleta, jos Palveluja toimitetaan yrityskäyttöä varten. Yritys, jonka puolesta toimit, vapauttaa lain sallimassa laajuudessa Phynin ja sen tytäryhtiöt, toimihenkilöt, edustajat, jäsenet, johtajat ja työntekijät vastuusta ja suorittaa niille/heille hyvitystä Palvelujen käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta johtuvien tai Palvelujen käyttöön tai näiden käyttöehtojen rikkomiseen liittyvien vaateiden tai kanteiden osalta, mukaan lukien vaateista, menetyksistä, vahingoista, kanteista, tuomioista, oikeudenkäyntikuluista ja asianajopalkkioista aiheutuvat vastuut tai kulut.

TILIN LUOMINEN

Joidenkin Palvelujen käyttö voi edellyttää tilin ja salasanan luomista. Sinun vastuullasi on pitää tili ja salasana luottamuksellisina ja rajoittaa pääsyä tietokoneeseesi. Hyväksyt, että olet vastuussa kaikesta tililläsi ja salasanasi avulla tapahtuvasta toiminnasta. Vakuutat myös, että tilin luomisen yhteydessä antamasi tiedot ovat totuudenmukaisia ja täsmällisiä.

Jos sinua pyydetään luomaan salasana Palvelun käyttämistä varten, henkilöllisyytesi varmistetaan sähköpostiosoitteesi ja salasanan avulla ennen Palveluun pääsyä. Käytä salasanana yksilöllistä kirjain- ja numeroyhdistelmää, joka ei liity sinun tai jonkun muun henkilöllisyyteen, julkisesti saatavilla oleviin tietoihin tai tietoihin, joita tarvitsemme toimittaessamme Palvelun sinulle tai muille. Jos annat Palveluun liittyviä tietoja muille tai sallit muiden käyttää Palvelua sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi, henkilötiedot, joita saatat paljastaa tarkoituksellisesti tai tahattomasti, eivät ehkä enää pysy salassa tai luottamuksellisina. Vältäthän siksi antamasta muille pääsyä tähän materiaaliin. Sitoudut ilmoittamaan Phynille viipymättä tilisi tai salasanasi luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvaloukkauksista. Ota yhteyttä Phyniin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@phyn.com.

Phyn ei vastaa menetyksistä, joita sinulle voi aiheutua, jos joku muu käyttää salasanaasi tai tiliäsi sinun tietäen tai tietämättä. Saatat kuitenkin joutua vastuuseen Phynille tai muille aiheutuneista menetyksistä, jos et ole pitänyt tilitietojasi suojassa ja salassa ja joku muu on päässyt käyttämään tiliäsi ja salasanaasi. Et saa koskaan käyttää kenenkään muun tiliä ilman tilin omistajan lupaa. Jos jätät noudattamatta näitä velvoitteita, Phyn ei vastaa sen seurauksena mahdollisesti aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

Phyn voi toimittaa sinulle lakisääteisiä ilmoituksia tai, jos annat tietosuojakäytännössämme tarkoitetun suostumuksen, markkinointi- tai muuta viestintää (valintansa mukaan) tiliisi liitettyyn ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseen tai paperimuodossa tai julkaisemalla ilmoituksen Sivustolla. Phyn ei vastaa sinun tai verkkopalvelun tarjoajan mahdollisesti käyttämästä sähköposti-ilmoitusten automaattisesta suodatuksesta. Phyn suosittelee, että lisäät @Phyn.com-loppuiset osoitteet sähköpostin osoitekirjan varmistaaksesi, että saat Phynin sähköposti-ilmoitukset.

TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN SAATAVUUS

Vaikka Sivusto on käytettävissä ympäri maailman, kaikki Sivustolla tai sen kautta tarjottavat tai käytettävät Phyn-tuotteet ja Palvelut eivät ole saatavilla omassa maassasi. Phyn voi harkintansa mukaan asettaa jonkin ominaisuuden, tuotteen tai Palvelun tarjonnalle tai määrälle henkilöön tai maantieteelliseen alueeseen perustuvia rajoituksia. Sivustolla tehty ominaisuuteen, tuotteeseen tai Palveluun liittyvä tarjous ei päde, jos se on kielletty. Tiedustele paikalliselta myyntiedustajalta maassasi saatavilla olevista Phyn-tuotteista ja Palveluista. Nämä käyttöehdot sitovat sinua aina käyttäessäsi Sivustoa tai Palveluja.

Phyn pyrkii kaikin kaupallisesti kohtuullisin keinoin tarkkuuteen, mutta emme takaa, että tuotekuvaukset ja Sivuston muu sisältö ovat täsmällisiä, täydellisiä, luotettavia, ajantasaisia ja virheettömiä.

LISÄEHDOT

Kun ostat Phyn-tuotteita Sivustolta tai käytät jotain Sivuston osaa tai ominaisuutta, mukaan lukien osallistut kilpailuihin ja kampanjoihin, sinua voidaan pyytää hyväksymään lisäehtoja. Voimme esimerkiksi pyytää sinua rastittamaan valintaruudun osoitukseksi näiden lisäehtojen hyväksymisestä (näin tapahtuu yleensä, kun ostat Phyn-tuotteita Sivustolta tai osallistut kilpailuun). Jos hyväksyt lisäehdot, niistä tulee näin osa näitä käyttöehtoja.

Jos nämä käyttöehdot ja tiettyä Sivuston osaa tai jotain Palvelua varten julkaistut tai niihin sovellettavat lisäehdot ovat keskenään ristiriidassa, kyseisen Sivuston osan tai Palvelun käyttö määräytyy lisäehtojen mukaan.

TIEDOT JA YKSITYISYYDEN SUOJA

Phynin yksityisyyden suojaan liittyvät menettelytavat käyvät ilmi Phynin tietosuojakäytännöstä.

KÄYTTÖOIKEUS

Edellyttäen, että noudatat näitä käyttöehtoja, Phyn antaa sinulle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja ei-alilisensoitavan oikeuden käyttää Palveluja ja Sivustoa tarkoitetulla tavalla näiden käyttöehtojen sekä kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Tähän käyttöoikeuteen ei kuulu minkään Palvelun, Sivuston tai sen sisällön jälleenmyynti, tuoteluetteloiden, -kuvausten tai hintojen keruu tai käyttö, minkään Palvelun, Sivuston tai niiden sisällön johdannaiskäyttö, tilitietojen lataaminen tai kopiointi kolmannen osapuolen hyväksi eikä tiedonlouhinnan, robottien tai vastaavien tiedonkeruu- ja -poimintavälineiden käyttö.

Voimme peruuttaa sinulle annetun käyttöoikeuden ja poistaa tilisi kokonaan tai poistaa sen käytöstä (jos sinulla on Sivustoon tai Palveluihin liittyvä tili), jos et noudata näitä käyttöehtoja.

Emme anna sinulle muita, epäsuoria tai muunlaisia oikeuksia. Phyn tai sen lisenssinantajat, toimittajat, julkaisijat, oikeuksien haltijat tai muut sisällöntuottajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti annettu sinulle näissä käyttöehdoissa.

Phyn-tuotteisiin sisältyvien ohjelmistojen käyttöoikeuksista on lisätietoa Phyn-tuotteen mukana toimitetussa Phynin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa.

PALVELUJEN KÄYTTÖ

Palvelujen käyttötarkoitus / Palveluja ei tarkoitettu käytettäväksi hengenpelastus- tai kriittisiin tarkoituksiin. Palvelut on tarkoitettu käytettäväksi vain kiireettömiä toimintoja, tiedonhankintaa ja/tai Phyn-tuotteiden hallintaa varten. Pyrimme tarjoamaan erittäin luotettavia ja hyvin saatavilla olevia Palveluja. Palvelujen, mukaan lukien etäkäyttö ja mobiili-ilmoitukset, ei ole kuitenkaan suunniteltu olevan eikä niiden taata olevan luotettavia tai saatavilla kaiken aikaa. Palveluissa voi myös olla satunnaisia keskeytyksiä tai häiriöitä syistä, joihin Phyn ei voi vaikuttaa, esimerkiksi Wi-Fi-yhteyden katkeiluun, palveluntarjoajien yhteyksien toiminta-aikaan, mobiili-ilmoituksiin ja operaattoreihin liittyvistä syistä. Emme voi taata, että saat ilmoituksia tai sinulla on pääsy Palveluihin lainkaan tai jonain tiettynä ajankohtana.

Hyväksyt, että Phyn-tuotteita ja Palveluja ei ole sertifioitu hätätilanteita varten ja ettei niitä ole tarkoitettu tai ne eivät sovellu käytettäväksi tilanteissa tai ympäristöissä, joissa tietojen puuttuminen, viivästyminen tai annettujen tietojen virheet tai epätarkkuudet voivat johtaa kuolemaan, henkilövahinkoon tai vakaviin aineellisiin tai ympäristövahinkoihin, esimerkiksi käytettäväksi ydinlaitosten, ilma-alusten suunnistus- tai viestintäjärjestelmien, lennonjohdon, elvytyksen tai asejärjestelmien yhteydessä. YMMÄRRÄT, ETTÄ PHYN-TUOTTEET JA PALVELUT EIVÄT OLE KOLMANNEN OSAPUOLEN VALVOMA HÄTÄILMOITUSJÄRJESTELMÄ. PHYN EI SEURAA HÄTÄILMOITUKSIA EIKÄ LÄHETÄ PELASTUSVIRANOMAISIA KOTIISI TAI OLINPAIKKAASI HÄTÄTILANTEEN SATTUESSA. Phynin asiakas- ja tukipalveluun ei pidä ottaa yhteyttä kotona sattuvissa hengenvaarallisissa tilanteissa, sillä se ei ole hätäpalvelu. Kaikki hengenvaaralliset tilanteet ja hätätilanteet on annettava asianmukaisten hätäpalveluiden hoidettavaksi.

HYVÄKSYT, ETTET KÄYTÄ PALVELUJA HENGENPELASTUS- TAI KRIITTISIIN TARKOITUKSIIN. PHYN-TUOTTEIDEN TILAA JA HÄLYTYKSIÄ KOSKEVAT MOBIILI-ILMOITUKSET ON TARKOITETTU VAIN TIEDOKSI, EIVÄTKÄ NE KORVAA KOLMANNEN OSAPUOLEN VALVOMAA HÄTÄILMOITUSJÄRJESTELMÄÄ Kaikki Phynin antamat tiedot hätätilanteessa toimimisesta perustuvat virallisiin turvallisuuslähteisiin, mutta Phyn ei pysty antamaan nimenomaan sinun kotisi tilannetta koskevaa tietoa. Sinun vastuullasi on selvittää, miten hätätilanteessa toimitaan, ja toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

Järjestelmävaatimukset Tiettyjen palvelujen käyttö voi vaatia seuraavien edellytysten täyttymistä: (i) toimiva kodin Wi-Fi-verkko, joka on sijoitettu niin, että asianomainen Phyn-tuote voi muodostaa siihen luotettavan yhteyden, (ii) Phyn-tili, (iii) mobiililaite, kuten tuettu puhelin tai tabletti (vaaditaan tiettyjen toimintojen käyttöä varten), (iv) jatkuvasti käytössä oleva kodin laajakaistainen internet-yhteys ja (v) muut Phynin ilmoittamat järjestelmäelementit. Sinun vastuullasi on varmistaa, että käytössäsi on kaikki vaaditut järjestelmäelementit, että ne ovat yhteensopivia ja että ne on määritetty oikein. Hyväksyt, että Palvelut eivät välttämättä toimi kuvatulla tavalla, jos vaatimukset eivät täyty eivätkä järjestelmäelementit ole yhteensopivia.

PALVELUN KESKEYTTÄMINEN TAI LAKKAAMINEN

Parannamme tai muutamme Palveluja säännöllisesti voidaksemme tarjota parempaa asiakaspalvelua. Saatamme siksi lisätä, muuttaa tai poistaa Palvelujen toimintoja tai ominaisuuksia. Joissain tapauksissa voimme myös keskeyttää tai lopettaa koko Palvelun. Jos muutamme Palvelua tai keskeytämme tai lopetamme sen, pyrimme ilmoittamaan siitä etukäteen mahdollisimman pian. Pidätämme kuitenkin itsellemme oikeuden Sivustolla olevan tuoteluettelon tai siihen sisältyvien tuotteiden hinnan muuttamiseen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Voit milloin tahansa lopettaa Sivuston tai Palvelujen käytön. Jos olet luonut Phyn-tilin, voimme keskeyttää tai peruuttaa pääsysi Sivustoon tai Palveluun ja/tai estää sinulta Sivuston käytön tulevaisuudessa ilmoittamalla siitä niin ajoissa etukäteen kuin kyseisessä tilanteessa on kaupallisesti kohtuullista, jos (a) et noudata näitä käyttöehtoja tai muita Sivuston tai Palvelun käyttöön liittyviä sopimuksia tai käytäntöjä, b) toiminnastasi seuraa, että Phyn rikkoo Sivuston tai Palvelun toiminnassa pitämiseen tarvittavaa sopimusta tai käytäntöä, (c) Phynin on tehtävä niin jonkin maan tuomioistuimen, lainvalvontaviranomaisen tai muun viranomaisen määräyksestä, (d) Sivusto tai Palvelu lopetetaan tai sitä muutetaan olennaisesti mistä tahansa syystä, (e) voimme kohtuullisin perustein olettaa sellaisten teknisten ongelmien syntymistä, jotka voivat vaikuttaa Palvelujen tai Sivuston toimintaan, (f) Palveluissa tai Sivustossa ilmenee niiden toimintaan vaikuttavia odottamattomia teknisiä ongelmia tai (g) joudumme tutkimaan epäiltyä rikkomusta. Jos jokin edellä kuvatuista tilanteista tapahtuu, Phyn voi ilmoitettuaan sinulle etukäteen kirjallisesti Sivustoon tai Palvelun pääsyn peruuttamisesta poistaa tilisi käytöstä tai poistaa sen kokonaan. Phyn ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle Sivustoon tai Palveluun pääsysi keskeyttämisestä tai peruuttamisesta tai tilisi käytöstä poistamisesta tai sen poistamisesta kokonaan.

PHYN-SISÄLTÖ

Kaikki Sivuston tai minkä tahansa Palvelun osan sisältämät tekstit, kuvat, käyttöliittymät, graafiset käyttöliittymät, valokuvat, tavaramerkit, logot, äänet, musiikki, kuvitus, sisältö, dokumentaatio ja tietokonekoodi (jäljempänä yhdessä ”Phyn-sisältö”), mukaan lukien esimerkiksi tällaisen Phyn-sisällön suunnittelu, rakenne, valinta, koordinointi, ilmaisutapa, käyttötuntuma ja järjestely, ovat Phynin omaisuutta tai sen hallinnassa tai Phynin lisensoimaa tai sille lisensoitua, ja niitä suojaa Yhdysvaltojen ja muiden maiden visuaalista ilmettä, tekijänoikeutta, patenttia, mallioikeutta ja tavaramerkkiä koskeva lainsäädäntö sekä erilaiset muut immateriaalioikeudet.

Et saa käyttää, kopioida, muuttaa, julkaista, näyttää tai esittää julkisesti (digitaalisesti, ääni- tai videolähetyksenä), koodata, kääntää, jakaa tai levittää mitään Phyn-sisältöä millään menetelmällä tai välineellä ilman Phynin ennalta antamaa kirjallista hyväksyntää. Saat kuitenkin käyttää Phyn-sisältöä omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, jollei näissä käyttöehdoissa toisin määrätä.

Phyn voi muuttaa Sivustolla mainittuja Palveluja tai Phyn-tuotteita milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Muita kuin Phyn-tuotteita tai Palveluja tarkoitetut maininnat on tarkoitettu vain tiedoksi, eivätkä ne merkitse hyväksyntää tai suositusta.

PALAUTTEEN ANTAMINEN

Voit halutessasi lähettää Phyn-tuotteita tai Palveluja koskevia kommentteja, ehdotuksia tai ideoita, mukaan lukien parannusehdotuksia (jäljempänä ”Palaute”). Jos lähetät Palautetta, hyväksyt, että se on lähetetty vapaaehtoisesti, vastikkeetta, pyytämättä, ei-luottamuksellisena ja ilman rajoituksia ja ettei siitä synny luottamus- tai muuta velvollisuutta Phynille. Phyn voi vapaasti käyttää, kopioida, muuttaa, julkaista tai jakaa edelleen Palautetta tai luoda siitä tai sen perusteella johdannaisteoksia mihin tahansa tarkoitukseen ja millä tahansa tavalla suorittamatta siitä korvausta tai antamatta siitä tunnustusta sinulle. Hyväksyt myös, ettei Phyn luovu mistään oikeudesta käyttää samankaltaisia tai aiheeseen liittyviä ideoita, jotka ovat olleet jo aiemmin Phynin tiedossa, jotka ovat sen työntekijöiden kehittämiä tai jotka on hankittu muista lähteistä.

TEKIJÄNOIKEUSKÄYTÄNTÖ/DMCA-LAKI

Jos tekijänoikeuttasi tai muita oikeuksiasi on mielestäsi loukattu, ilmoita siitä nimetylle edustajallemme kirjallisesti antamalla seuraavat tiedot:

  • tekijänoikeuden tai muun omistusoikeuden omistajan puolesta toimivan valtuutetun henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus
  • kuvaus tekijänoikeudella suojatusta teoksesta tai muusta teoksesta, johon liittyviä oikeuksia on mielestäsi loukattu
  • kuvaus paikasta, jossa loukkauksen kohteena oleva materiaali sijaitsee sivustoissamme, verkoissamme tai muissa tallennuspaikoissa
  • osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi
  • kirjallinen lausunto, jossa ilmoitat hyvässä uskossa katsovasi, että kiistanalainen käyttö ei ole tekijänoikeuden omistajan, tämän edustajan tai lain sallimaa
  • valaehtoinen vakuutus siitä, että ilmoittamasi edellä mainitut tiedot pitävät paikkansa ja että olet tekijänoikeuden omistaja tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta.

Tekijänoikeusloukkauksia koskevista ilmoituksista vastaavan nimetyn edustajamme yhteystiedot:

Phyn, LLC
1855 Del Amo Boulevard
Torrance, CA 90501, USA
Attn: Copyright Agent (Legal)
Sähköposti: info@phyn.com

Jos kiistanalaisen materiaalin on julkaissut kohtuullisin keinoin tunnistettavissa oleva kolmas osapuoli, ilmoitamme asiasta kolmannelle osapuolelle kohtuullisessa ajassa. Jos kolmas osapuoli lähettää pätevän vastailmoituksen, toimitamme sinulle siitä kopion, jotta voit harkintasi mukaan ryhtyä jatkotoimiin.

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Kaikkiin lataamiisi ohjelmistoihin sovelletaan (i) tiedoston mukana toimitettuja käyttöoikeusehtoja tai (ii) jos tiedoston mukana ei toimiteta käyttöoikeusehtoja, alkuperäisen päivitettävän Phyn-tuotteen mukana toimitetun käyttöoikeussopimuksen ehtoja tai (iii) loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen käyttöoikeusehtoja, jotka löytyvät täältä: [LINK TO PHYN EULA].

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat meille tärkeitä. Osa Palveluihin liittyvistä ohjelmistoista voi perustua avoimeen lähdekoodiin, jonka käyttöoikeuden annamme sinulle. Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuden ehdot voivat nimenomaisesti syrjäyttää osan näistä ehdoista.

HYVITYS

Sitoudut suorittamaan Phynille ja sen lisenssinantajille ja toimittajalle hyvitystä ja vapauttamaan ne vastuusta kaikkien sellaisten kolmansien osapuolten vahingonkorvausten, vastuiden, vaateiden tai vaatimusten osalta (mukaan lukien kulut ja asianajopalkkiot), jotka johtuvat tai ovat seurausta siitä, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja. Phyn pidättää itselleen oikeuden ottaa kustannuksellasi yksin hoitaakseen sellaisen asian puolustuksen ja hallinnan, josta sinun on suoritettava Phynille hyvitystä. Sitoudut tekemään yhteistyötä puolustautuessamme tällaisia vaateita vastaan. Sitoudut olemaan sopimatta tällaisista vaateista ilman Phynin ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Phyn pyrkii kohtuullisin keinoin ilmoittamaan sinulle tällaisista vaateista, kanteista tai menettelyistä saatuaan tiedon niistä.

EI TAKUITA

Tärkeää tietoa kuluttajan oikeuksista: ERÄÄT MAAT, OSAVALTIOT JA/TAI PROVINSSIT EIVÄT SALLI TIETTYJEN EHTOJEN TAI TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA JA/TAI EIVÄT SALLI TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN MYYNTIÄ ILMAN TAKUUTA. JOS SIIS NÄMÄ LAIT KOSKEVAT SINUA, KOHDAT ”EI TAKUITA” JA ”YLEINEN VASTUUN POISSULKEMINEN JA RAJOITTAMINEN” TAI OSA NIISTÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. SINUA KOSKEVAT VAIN SELLAISET POISSULKEMISET JA RAJOITUKSET, JOTKA OVAT LAINKÄYTTÖALUEELLASI LAILLISIA. TÄLLAISISSA TAPAUKSISSA PHYNIN VASTUU RAJOITTUU LAIN SALLIMAAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN. RAJOITETUN TAKUUN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS VOI VAIHDELLA SOVELLETTAVAN PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JA SINULLA VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA SEN MUKAAN, MISSÄ ASUT. ESIMERKIKSI AUSTRALIASSA JA UUDESSA-SEELANNISSA PHYNIN PALVELUT TOIMITETAAN AUSTRALIAN CONSUMER LAW -LAISSA TAI UUDEN-SEELANNIN CONSUMER GUARANTEES ACT 1993 -LAISSA SÄÄDETYIN POISSULKEMATTOMIN JA RAJOITTAMATTOMIN TAKUIN, MUKAAN LUKIEN LAATUA JA TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT (KS. TARKEMPI SELOSTUS JÄLJEMPÄNÄ).

Näiden käyttöehtojen tarkoituksena ei ole

  • muuttaa tai sulkea pois mitään lakisääteisiä kuluttajan oikeuksia, joita ei lain mukaan voida muuttaa tai sulkea pois
  • rajoittaa tai sulkea pois mitään oikeuksia, joita sinulla on Phyn-tuotteen myyjää kohtaan, jos myyjä on rikkonut kanssasi tehtyä myyntisopimusta.

Jos olet Euroopan unionissa, millään, mitä näissä käyttöehdoissa määrätään, ei ole tarkoitus rajoittaa eikä rajoiteta mitään Euroopan unionin ja/tai asuinmaasi lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi.

Jos olet Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, seuraavat kaksi kappaletta koskevat sinua:

Tietystä lainsäädännöstä, muun muassa Australian Consumer Law -laista ja Uuden-Seelannin Consumer Guarantees Act 1993 -laista, voi seurata takuita tai ehtoja tai siinä voidaan määrätä Phyniä sitovia takuita tai velvoitteita, joilla suojellaan tiettyjä tavaroiden ja palvelujen ostajia erilaisissa tilanteissa Australiassa tai Uuden-Seelannissa (jäljempänä ”Australiassa sovellettava lainsäädäntö” tai ”Uudessa-Seelannissa sovellettava lainsäädäntö” tapauksen mukaan). Mikään näissä käyttöehdoissa ei sulje pois, rajoita tai muuta mitään sellaista Australiassa sovellettavasta lainsäädännöstä seuraavaa tai siinä määrättyä ehtoa, takuuta, oikeutta tai korjaavaa toimenpidettä, jota ei voida laillisesti sulkea pois, rajoittaa tai muuttaa. Jos Australiassa sovellettavan lainsäädännön mukaan näihin käyttöehtoihin sisältyy tai Phynille määrätään jokin ehto tai takuu, jota ei voida sulkea pois, mutta Phyn voi Australiassa sovellettavan lainsäädännön nojalla rajoittaa kyseisen ehdon tai takuun rikkomiseen liittyvää korjaavaa toimenpidettä, Phynin vastuuvelvollisuus ehdon tai takuun rikkomisen suhteen rajoittuu silloin yhteen tai useampaan seuraavista Phynin valinnan mukaan: (a) jos kyseessä on tuote, tuotteen vaihtaminen tai vastaavan tuotteen toimittaminen, tuotteen korjaaminen, tuotteen vaihtokulujen tai vastaavan tuotteen hankintakulujen maksaminen tai tuotteen korjauskulujen maksaminen; (b) jos kyseessä on palvelu, palvelun toimittaminen uudelleen tai palvelun uudelleen toimittamisesta aiheutuvien kulujen maksaminen.

Jos Uudessa-Seelannissa sovellettavan lainsäädännön mukaan näihin käyttöehtoihin sisältyy tai Phynille määrätään jokin ehto tai takuu, jota ei voida sulkea pois, mutta Phyn voi päättää korjaavasta toimenpiteestä, Phynin vastuuvelvollisuus ehdon tai takuun rikkomisen suhteen rajoittuu silloin yhteen tai useampaan seuraavista Phynin valinnan mukaan: (a) jos kyseessä on tuote, tuotteen vaihtaminen tai samantyyppisen tuotteen toimittaminen, tuotteen korjaaminen tai tuotteen ostohinnan hyvittäminen, jos olisi kohtuutonta edellyttää tuotteen korjaamista; (b) jos kyseessä on palvelu, palvelun toimittaminen uudelleen tai palvelun uudelleen toimittamisesta aiheutuvien kulujen maksaminen. Näiden korjaavien toimenpiteiden lisäksi (Consumer Guarantees Act -laissa tarkoitettu) ”kuluttaja” voi vaatia korvausta kohtuudella ennakoitavissa olevista menetyksistä (muut kuin tuotteen arvon alenemisesta aiheutuvat menetykset tai vahingot), jotka ovat seurausta alkuperäisestä ongelmasta.

Jollei edellä olevasta kuluttajan oikeuksia koskevasta kohdasta muuta johdu, hyväksyt seuraavat ehdot:

1. Käytät Sivustoa ja Palveluja täysin omalla vastuullasi.

2. SINUN VASTUULLASI ON VARMUUSKOPIOIDA JÄRJESTELMÄSI, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI SIVUSTON TAI PALVELUN YHTEYDESSÄ KÄYTTÄMÄSI TAI HALLUSSASI OLEVAT TIEDOT. KAIKEN SELLAISEN MATERIAALIN TAI TIETOJEN KÄYTTÖ, JOTKA OLET LADANNUT TAI HANKKINUT MUULLA TAVALLA KÄYTTÄESSÄSI SIVUSTOA TAI PALVELUA, TAPAHTUU OMAN HARKINTASI MUKAAN JA OMALLA VASTUULLASI, JA OLET YKSIN VASTUUSSA TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLESI TAI MUILLE TUOTTEILLE JA OHEISLAITTEILLE MAHDOLLISESTI AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA JA MAHDOLLISESTA TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ TÄLLAISEN MATERIAALIN TAI TIETOJEN LATAAMISEN VUOKSI.

3. Phyn ja sen toimittajat, lisenssinantajat, jälleenmyyjät ja tytäryhtiöt eivät takaa, että Sivuston tai Palvelujen käyttö tapahtuu keskeytyksettä, ajallaan tai virheettömästi. Sivusto ja Palvelut tarjotaan käyttöösi kyseisellä lainkäyttöalueella sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa ”SELLAISENAAN” ja ”SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA” ilman mitään nimenomaisia, epäsuoria, lakisääteisiä tai muunlaisia takuita tai ehtoja.

4. Mikään (suullinen tai kirjallinen) neuvo tai tieto, jonka olet saanut Phyniltä Sivustolla tai Sivuston tai Palvelujen kautta, ei saa aikaan takuuta tai ehtoa, jota ei ole nimenomaisesti mainittu näissä käyttöehdoissa.

5. Näissä käyttöehdoissa esitetyt takuut ja korjaavat toimenpiteet ovat yksinomaisia, ja ne korvaavat lain sallimassa laajuudessa kaikki muut suulliset tai kirjalliset, nimenomaiset tai epäsuorat takuut ja korjaavat toimenpiteet.

Koska verkkoihin murtautumiseen ja verkkohyökkäyksiin tarkoitettuja uusia menetelmiä kehitetään jatkuvasti, Phyn ei takaa, että Palvelu, järjestelmät tai verkot, joissa (tai joiden kautta) Sivustoa ja Palveluja käytetään, ovat suojassa murtautumiselta tai hyökkäykseltä. Palvelut voivat sisältää tai niihin voi olla yhdistetty kolmannen osapuolen tuotteita, ohjelmistoja tai palveluja. Emme anna mitään nimenomaisia, epäsuoria, lakisääteisiä tai muunlaisia takuita tällaisille kolmannen osapuolen tuotteille, ohjelmistoille tai palveluille. Emme takaa, että Sivuston tai Palvelun käyttöön tai toimintaan mahdollisesti tarvittava kolmannen osapuolen palvelu on jatkuvasti käytettävissä

Huomaa myös, että eräät Palvelut voivat seurata kodin energian- tai muiden hyödykkeiden kulutusta. Phyn ei takaa eikä lupaa, että Palvelujen tai minkään muun toiminnon käytöstä syntyy mitään tietyntasoista energian tai muiden hyödykkeiden säästöä tai muuta rahallista hyötyä. Todelliset säästöt ja niihin liittyvät rahalliset hyödyt vaihtelevat sellaisten tekijöiden johdosta, joihin Phyn ei voi vaikuttaa tai jotka eivät ole Phynin tiedossa. Phyn voi aika ajoin käyttää Palvelua vain sinua ja omaa käyttöäsi koskevien tietojen toimittamiseen ja ehdottaa näin mahdollisuutta säästää kustannuksissa, jos otat käyttöön ehdotukset tai Palvelun ominaisuuksia. Hyväksyt, että nämä tiedot eivät ole tae todellisista säästöistä, ja suostut siihen, ettet pyydä Phyniltä rahallista tai muuta korvausta, jos säästöt poikkeavat annetuista tiedoista. Kaikki Phynin antamat tiedot toimitetaan ”SELLAISENAAN” ja ”SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA”. Emme voi taata, että tiedot ovat virheettömiä tai ajan tasalla. Pääsy tietoihin Palvelun kautta ei korvaa suoraa pääsyä tietoihin kotona tapauksissa, joissa se on ehdottoman tärkeää.

PHYNIN VASTUU KULUTTAJILLE ON JOILLAIN LAINKÄYTTÖALUEILLA JA JOISSAIN OLOSUHTEISSA MAHDOLLISTA SULKEA POIS JA/TAI SITÄ VOIDAAN RAJOITTAA. AINOASTAAN NIILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOILLA NIIN VOIDAAN LAILLISESTI TEHDÄ, PHYN IRTISANOUTUU LAIN SALLIMASSA TÄYDESSÄ LAAJUUDESSA KAIKISTA NIMENOMAISISTA, LAKISÄÄTEISISTÄ TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA TAI EHDOISTA JA SULKEE NE POIS, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI EPÄSUORAT TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT KAUPPAKELPOISUUTTA, HYVÄKSYTTÄVÄÄ TAI TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA, OMISTUSOIKEUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA, TIETOJEN HÄVIÄMISTÄ TAI VAHINGOITTUMISTA, VIRUKSETTOMUUTTA TAI SUOJAA VIRUS- TAI HAITTAOHJELMAHYÖKKÄYKSILTÄ, TURVALLISUUTTA, SUORITUSKYKYÄ, HUOLELLISUUTTA, AMMATTITAITOISUUTTA, HÄIRIÖTÖNTÄ NAUTINTAA, SITÄ, ETTÄ SIVUSTON TAI PALVELUJEN TOIMINNOT KORJATAAN, TAI SITÄ, ETTÄ SIVUSTON TAI PALVELUJEN JA NIIHIN LIITTYVIEN TIETOJEN, OHJELMIEN JA DOKUMENTAATION KÄYTTÖ TUOTTAA TARKKOJA, LUOTETTAVIA JA OIKEA-AIKAISIA TULOKSIA, TIETOJA TAI MATERIAALIA. TÄMÄ EI PÄDE TAKUIHIN JA EHTOIHIN, JOTKA PHYN ON NIMENOMAISESTI ANTANUT KIRJALLISESTI TAI JOIHIN PHYN ON KIRJALLISESTI SUOSTUNUT.

YLEINEN VASTUUN POISSULKEMINEN JA RAJOITTAMINEN

PHYN, SEN TYTÄR- JA KONSERNIYHTIÖT, LIIKEKUMPPANIT, JÄLLEENMYYJÄT, EDUSTAJAT TAI TOIMITTAJAT TAI NIIDEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINANTAJAT TAI SIIRRONSAAJAT EIVÄT OLE SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA

1. MISTÄÄN KOTIISI, LVI-JÄRJESTELMÄÄN, SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN, PUTKISTOON, TUOTTEISIIN JA OHEISLAITTEISIIN (RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO NE KYTKETTY PHYN-TUOTTEESEEN), TIETOKONEESEEN, MOBIILILAITTEISIIN JA MUIHIN KOTISI ESINEISIIN JA LEMMIKKIELÄIMIIN KOHDISTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA EIKÄ

2. MINKÄÄNLAISISTA EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI LIITÄNNÄISVAHINGOISTA TAI VAROITTAVISTA, RANKAISEVISTA TAI ERITYISVAHINGONKORVAUKSISTA (ESIMERKIKSI KORVAUKSET TULONMENETYKSISTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, HENKILÖVAHINGOSTA, YKSITYISYYDEN MENETTÄMISESTÄ, KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA TAI PALVELUJA, VELVOLLISUUKSIEN, MUKAAN LUKIEN VILPITÖN MIELI JA KOHTUULLINEN HUOLELLISUUS, TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTOMUUDESTA JA MUISTA AINEELLISISTA VAHINGOISTA TAI MUUNLAISISTA MENETYKSISTÄ)

HUOLIMATTA VASTUUVELVOLLISUUDEN PERUSTEESTA (SOPIMUS, RIKKOMUS TAI MUU), JOKA PERUSTUU TAI LIITTYY JOLLAIN TAVOIN SIVUSTON TAI PALVELUJEN VÄÄRINKÄYTTÖÖN TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ SIVUSTOA TAI PALVELUJA, VAIKKA PHYNILLE TAI NÄILLE MUILLE TAHOILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. PHYNIN, SEN TYTÄR- JA KONSERNIYHTIÖIDEN, LIIKEKUMPPANEIDEN, JÄLLEENMYYJIEN, EDUSTAJIEN TAI TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU SINULLE KAIKKIEN VAHINKOJEN OSALTA ON JOKA TAPAUKSESSA ENINTÄÄN VIISIKYMMENTÄ DOLLARIA (50,00 USD). TÄMÄ RAJOITUS ON KUMULATIIVINEN, EIKÄ SITÄ KOROTETA, JOS TAPAHTUMIA TAI VAATEITA ON ENEMMÄN KUIN YKSI. EDELLÄ ESITETTYJÄ RAJOITUKSIA SOVELLETAAN, VAIKKA MIKÄ TAHANSA ANNETTU TAKUU TAI KORJAAVA TOIMENPIDE EI TÄYTTÄISI OLENNAISTA TARKOITUSTAAN. MINKÄÄN TÄSSÄ KOHDASSA ESITETYN EI OLE TARKOITUS RAJOITTAA PHYNIN SOVELLETTAVAAN LAKIIN PERUSTUVAA VASTUUTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, JOKA JOHTUU PHYNIN HUOLIMATTOMUUDESTA TAI PIITTAAMATTOMUUDESTA.

VIITTAUKSET ”EPÄSUORIIN, VÄLILLISIIN TAI LIITÄNNÄISVAHINKOIHIN TAI RANKAISEVIIN TAI ERITYISVAHINGONKORVAUKSIIN” KOSKEVAT KAIKKIA MENETYKSIÄ, (i) JOTKA EIVÄT OLLEET KOHTUUDELLA MOLEMPIEN OSAPUOLTEN ENNAKOITAVISSA, (ii) JOTKA OLIVAT SINUN MUTTA EIVÄT MEIDÄN TIEDOSSAMME JA/TAI (iii) JOTKA OLIVAT KOHTUUDELLA MOLEMPIEN OSAPUOLTEN ENNAKOITAVISSA, MUTTA JOTKA SINÄ OLISIT VOINUT ESTÄÄ, ESIMERKIKSI VIRUSTEN TAI ERILAISTEN HAITTAOHJELMIEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT TAI TIETOJESI HÄVIÄMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN.

OIKEUDENKÄYNTI

Phyn ei vastaa eikä ole vastuuvelvollinen sinulle tai muille mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että olet käyttänyt Sivustoa tai Palveluja väärin. Ymmärrät myös, että näiden käyttöehtojen noudattamatta jättäminen (tietoisesti tai tietämättä) voi johtaa oikeudellisiin toimiin sinua vastaan, esimerkiksi Phynin ja muiden vahinkoa kärsineiden vahingonkorvausvaatimuksiin tai siviili- ja/tai rikosprosessiin.

Phynille aiheutuu peruuttamatonta haittaa, jos rikot näitä käyttöehtoja niin, ettei rahallinen vahingonkorvaus ole riittävä. Hyväksyt, että Phyn voi silloin hakea sellaista kieltomääräystä tai kohtuullista kompensaatiota, jota se pitää kyseisessä tilanteessa tarpeellisena tai asianmukaisena. Nämä oikeuskeinot täydentävät Phynin muita lakiin tai tuomioistuimen päätökseen perustuvia oikeuskeinoja.

Jos Phyn on vaateen kohteena, joutuu osalliseksi oikeudenkäyntiin tai kärsii menetyksen tai vahingon, koska olet rikkonut näitä käyttöehtoja, olet siltä osin kuin laki sallii vastuussa Phynin menetyksen korvaamisesta täysimääräisenä. Lisäksi olet velvollinen korvaamaan kohtuullisen määrän Phynille aiheutuneista asianajopalkkioista, kuluista ja oikeudenkäyntikuluista, paitsi siltä osin kuin Phyn on myötävaikuttanut menetykseen tai vahinkoon tai saanut muuta korvausta.

SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Kalifornian lainsäädäntöä ottamatta huomioon mitään lainvalintasääntöä, jonka perusteella osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovellettaisiin minkä tahansa lainkäyttöalueen lainsäädäntöä. Joidenkin maiden tuomioistuimet eivät sovella Kalifornia lakia tietyntyyppisiin riitoihin. Jos asut tällaisessa maassa, oman maasi lainsäädäntöä sovelletaan näitä käyttöehtoja koskeviin riitoihin silloin, kun Kalifornian lakia ei sovelleta. Kalifornian osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta näistä käyttöehdoista johtuvissa tai niihin liittyvissä vaateissa. Jos olet kuluttaja ja asut maassa, jossa Phyn markkinoi tai mainostaa Sivustoa tai Palvelua, paikallinen lainsäädäntö voi edellyttää tiettyjen asuinmaasi kuluttajansuojalakien soveltamista näiden käyttöehtojen joihinkin kohtiin. Phyn voi myös hakea kieltomääräystä mistä tahansa tuomioistuimesta, joka on toimivaltainen suojaamaan sen immateriaalioikeuksia. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehty Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus ja kansainvälisen tavarakaupan määräaikaista rajoittamista koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus jätetään täten nimenomaisesti näiden käyttöehtojen ulkopuolelle, eikä niitä sovelleta näihin käyttöehtoihin.

MUITA TÄRKEITÄ OIKEUDELLISIA EHTOJA

Kunkin osapuolen kauppanimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja ja verkkotunnuksia pidetään niille kuuluvina ”merkkeinä”. Phyn ja sen toimittajat säilyttävät kaikki omistusoikeudet omistamiinsa merkkeihin, jotka liittyvät Sivustoon tai Palveluihin tai näkyvät Sivustolla tai Palvelujen yhteydessä. Et saa käyttää kehyslinkkejä, jotka sisältävät Phynin merkkejä tai muita Phynin omistusoikeuden suojaamia tietoja (mukaan lukien kuvat, teksti, sivun asettelu tai muoto), ilman Phynin nimenomaista kirjallista suostumusta. Et saa käyttää mitään metatunnisteita tai muita piilotekstejä, joissa käytetään Phynin merkkejä, ilman Phynin nimenomaista kirjallista suostumusta.

Sitoudut käyttämään Sivustoa ja Palveluja kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti. Hyväksyt, että Sivustoon ja Palveluihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja paikallisia vientivalvontalakeja ja -määräyksiä. Vakuutat, ettet ole kauppasaarron alaisen maan kansalainen tai sovellettavissa Yhdysvaltojen tai paikallisissa vientiä ja terrorismin torjuntaa koskevissa laeissa, määräyksissä ja luetteloissa tarkoitettu kielletty loppukäyttäjä. Hyväksyt, ettet suoraan tai epäsuorasti vie, jälleenvie, ohjaa muualle, siirrä tai paljasta mitään Sivuston tai Palvelujen osaa tai niihin liittyviä teknisiä tietoja tai materiaalia sovellettavien vientilakien tai -määräysten vastaisesti.

Hyväksyt, että näiden käyttöehtojen englanninkielisen version käännökset on tarkoitettu ainoastaan niiden käytön helpottamiseksi. Jos englanninkielisen ja käännetyn version välillä on ristiriitaisuuksia, käyttöehtojen englanninkielinen versio on ensisijainen.

Nämä käyttöehdot, mukana lukien niissä viitatut asiakirjat, ovat Sivustoa ja Palveluja koskeva koko sopimus, ja ne korvaavat kaikin osin kaikki aiemmat sopimukset.

Phyn voi ilman ennalta antamaasi suostumusta luovuttaa tai siirtää näihin käyttöehtoihin perustuvat velvollisuutensa joko kokonaan tai osittain. Et saa siirtää näihin käyttöehtoihin perustuvia velvollisuuksia ilman Phynin ennalta antamaa kirjallista suostumusta.

Kumpikaan osapuoli ei vastaa sellaisesta velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä, jonka syihin se ei voi vaikuttaa. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi luonnonesteet, työriidat, materiaalipula, terroriteot tai internetin tai sen osan vakauteen tai käytettävyyteen liittyvät syyt.

Hyväksyt, että jos Phyn ei käytä tai pane täytäntöön jotain näihin käyttöehtoihin sisältyvää laillista oikeutta tai korjaavaa toimenpidettä, se ei merkitse muodollista luopumista Phynin oikeuksista, vaan kyseiset oikeudet tai korjaavat toimenpiteet ovat edelleen Phynin käytettävissä.

Jos jokin näiden käyttöehtojen kohta on jostain syystä pätemätön, käyttöehtojen muut kohdat ovat edelleen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia.

Phynin tuotenimet ja logot ovat Phyn-yritysryhmän tavaramerkkejä. Mainitut kolmansien osapuolten tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Päivitetty 1.3.2019