Användarvillkor

PHYN ANVÄNDARVILLKOR

Välkommen till Phyn! Dessa Användarvillkor omfattar alla webbplatser som är märkta med Phyn samt även andra webbplatser som är associerade med www.Phyn.com, inklusive, men inte begränsat till, Phyn-märkta sociala medier, vilket resulterar i att det skapas en överenskommelse mellan dig och Phyn om din användning av dessa webbplatser (kollektivt “Webbplats”) och alla appar som underlättar användningen av webbplatserna eller tjänsterna som Phyn tillhandahåller på eller via webbplatsen (dock exklusive alla appar och tjänster som tas emot genom köp av en Phyn-produkt) (gemensamt “Tjänster ”). Din användning av webbplatsen och tjänsterna som omfattas av dessa Användarvillkor och Phyns Integritetspolicy. Vänligen granska dessa noggrant innan du börjar använda Webbsidan eller Tjänsten.

För enklare användning kommer vi att använda följande termer i våra Användarvillkor: “Phyn”, “vi” eller “oss” och andra grammatiska korrekta variationer innefattar Phyn, LLC, inklusive dess anknutna företag (inklusive Uponor Corporation och dess anknutna företag). “Phyn produkter” inkluderar alla Phyn-appar, produkter samt tjänster. “Personlig information” beskrivs i Phyns dataskyddspolicy.

Vi kan komma att uppdatera dessa Användarvillkor från tid till annan, så vänligen granska dem ofta. Om vi ändrar våra Användarvillkor så kommer vi att lägga in den reviderade versionen här, med ett uppdaterat revisionsdatum. Om vi gör några väsentliga ändringar i våra Användarvillkor meddelar vi dig om detta via e-post eller lägger upp ett meddelande om detta på webbplatsen. Om några av ändringarna i dessa Användarvillkor bedöms vara ogiltiga eller inte verkställbara, fortsätter de ursprungliga Användarvillkoren om du godkände till fortsätta vara giltiga i full kraft och effekt.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Missbruka inte webbplatsen eller tjänsterna. Hämta eller försök inte få material eller information, eller få tillgång till några system eller nätverk som är anslutna till Webbplatsen eller till någon Phyn-server eller till någon av Tjänsterna, på något sätt som vi inte avsiktligt gör tillgängligt på Webbplatsen.

Du får inte använda någon apparat, programvara eller rutin i försök att ändra, avleda eller störa Webbplatsen eller Tjänsterna eller göra detta med hjälp av någon annan persons användning av Webbplatsen eller Tjänsterna. Specifikt så får du inte skicka in, ladda upp eller överföra obehöriga filer, koder, skript (inklusive, men inte begränsat till, skadlig kod, virus eller trojanska hästar) eller använd någon apparat, program, algoritm, metod eller process (antingen automatisk eller manuellt), för att få tillgång till, förvärva, kopiera eller övervaka någon del av Webbplatsen eller Tjänsterna eller på något annat sätt reproducera eller kringgå navigationsstrukturen eller presentationen av Webbplatsen.

Du får inte kopiera, sälj eller på annat sätt utnyttja för kommersiella ändamål  någon del av Webbplatsen eller Tjänsterna som vi tillhandahåller till dig, utan vårt skriftliga godkännande.

Du får inte radera, dölj eller ändra inte några varumärken eller juridiska meddelanden som visas på vår Webbplats. Du får inte använda innehåll från vår Webbplats om du inte erhåller tillstånd från Phyn eller är annars tillåtet enligt lag, förutom Phyns produktinformation och dokumentation (“Dokumentation”) som Phyn tillhandahållit för nedladdning från Webbplatsen, förutsatt att du (1) använder Dokumentation endast med den köpta Phyn-produkten och inte för något annat ändamål; (2) ändra inte dokumentationen, och (3) ta inte bort några meddelande om immateriella rättigheter.

TREDJE PART OCH LÄNKADE SOCIALA MEDIER

Vi inkluderar länkar till webbplatser som drivs av tredje part på eller via Webbplatsen och Tjänsterna. När du lämnar Webbplatsen och Tjänsterna styrs dina aktiviteter på den tredje partens webbplats är enligt deras användarvillkor och sekretesspolicyer. Phyn ansvarar inte för användarvillkoren, sekretesspolicyerna eller innehållet på dessa webbplatser, och vi uppmanar dig att noggrant läsa användarvillkoren och sekretesspolicyerna på den webbplats du besöker.

FÖRETAGSANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER

Om du använder våra tjänster på uppdrag av ett företag accepterar det företag  dessa Användarvillkor. Konsumentgarantilagen 1993 (Nya Zeeland) gäller inte där Tjänster tillhandahålls för affärsändamål. I den utsträckning som lagen tillåter kommer ditt företag att  hålla Phyn och dess dotterbolag, tjänstemän, agenter, medlemmar, chefer och anställda skadefri från och gottgöra alla krav, stämning eller åtgärder som härrör från eller är relaterade till användningen av Tjänsterna eller brott mot dessa Användarvillkor, inklusive eventuella skadeståndsanspråk, förluster, skadestånd, rättegångskostnader, domar, rättegångskostnader och advokatkostnader.

SKAPA ETT KONTO

För att kunna använda vissa Tjänster kan du behöva skapa ett konto och ett lösenord för kontot. Du är ansvarig för att själv hålla konfidentialiteten för ditt konto och lösenordet samt för att begränsa åtkomsten till din dator och du accepterar ansvaret för alla aktiviteter som uppstår under ditt konto eller lösenord. Du godkänner också att all information du lämnar in för att skapa ett konto är sanningsenligt och korrekt.

Där du måste skapa ett lösenord som gör det möjligt för dig att använda en Tjänst, kommer din e-postadress och ditt lösenord att användas för att validera din identitet för att komma åt Tjänsten. När du väljer ett lösenord ska du välja en unik kombination av bokstäver och siffror som inte är relaterade till din eller någon annans identitet eller till någon information som är tillgänglig för allmänheten eller som kan behövas av oss för att tillhandahålla Tjänsten åt dig eller till andra. Om du delar information om Tjänsten med andra eller tillåter andra att komma åt Tjänsten med din e-postadress och ditt lösenord, kan du förlora integriteten eller sekretessen för den personliga informationen som du avsiktligt eller oavsiktligt kan komma att avslöja. Det är därför viktigt att du undviker att ge andra tillgång till detta material. Du accepterar att du måste meddela Phyn omedelbart om en obehörig användning av ditt konto eller lösenord eller annat brott mot säkerheten har skett. För att göra detta kontaktar du Phyn via e-post info@phyn.com.

Phyn ansvarar inte för någon förlust som kan uppstå till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, antingen med eller utan ditt tillstånd. Däremot så kan du dock hållas ansvarig för förluster som uppstått hos Phyn eller för någon annan part på grund av att någon annan använder ditt konto eller lösenord till följd av att du inte har hållit dina kontouppgifter säkra och konfidentiella. Du får inte under några omständigheter använda någon annans konto utan att ha tillstånd från kontohavaren. Phyn är inte ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte följt dessa skyldigheter.

Phyn kan komma att lämna meddelanden till dig om detta krävs enligt lag eller, om du samtycker till det som diskuteras i vår dataskyddspolicy, för marknadsföring eller andra ändamål via (i sin tur) e-post till det primära e-postmeddelandet som är kopplat till ditt konto, kopia eller utstationering av sådant märka på sajten. Phyn ansvarar inte för någon automatisk filtrering som du eller din nätoperatör kan ha för e-postmeddelanden. Phyn rekommenderar att du lägger till alla @Phyn.com e-postadresser i din e-posts adressbok för att säkerställa att e-postmeddelanden från Phyn hamnar i din inbox.

TILLGÄNGLIGHET AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Även om Webbplatsen är tillgänglig över hela världen så kan det hända att inte alla Phyn Produkter och Tjänster kan tillhandahålls eller vara tillgängliga via eller på Webbplatsen på grund av vilket land du befinner dig i. Phyn kan, efter eget gottfinnande, begränsa bestämmelsen och kvantiteten av alla funktioner, produkter eller Tjänster till någon person eller geografiskt område. Eventuella erbjudanden för eller av någon funktion, produkt eller Tjänster som finns på Webbplatsen är ogiltig där detta är förbjudet. Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för mer information om vilka Phyn Produkter och Tjänster som finns tillgängliga i ditt land. Du är fortfarande bunden av dessa Användarvillkor oavsett om du har tillgång till eller använder Webbplatsen eller Tjänsterna.

Phyn utför alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att vara noggrann, men vi garanterar inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll på Webbplatsen är korrekt, fullständigt, tillförlitligt, aktuellt eller felfri.

YTTERLIGARE VILLKOR

När du köper Phyn Produkter på Webbplatsen eller använder någon del eller funktion på Webbplatsen, inklusive deltagande i tävlingar och kampanjer, kan du vara skyldig att godkänna ytterligare villkor. Vi kan till exempel kräva att du klickar i en ruta för att indikera att du accepterar dessa ytterligare villkor (det krävs vanligtvis när du köper Phyn Produkter på Webbplatsen eller deltar i en tävling). Om du godkänner sådana ytterligare villkor kommer dessa att bli en del av dessa Användarvillkor med denna referens.

Om det finns en konflikt mellan dessa Användarvillkor och eventuella ytterligare villkor som är publicerade för eller tillämpliga på en viss del av Webbplatsen eller för någon Tjänst, ska sådana ytterligare villkor regleras med avseende på din användning av den delen av Webbplatsen eller den specifika Tjänsten.

DATA, INFORMATION OCH INTEGRITET

Vänligen se Phyns dataskyddpolicy för att förstå Phyns sekretesspraxis.

LICENSER OCH TILLGÅNG

Så länge du följer dessa Användarvillkor, ger Phyn dig en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar rätt att använda Tjänsterna och Webbplatsen som de är avsedda att användas och i enlighet med dessa Användarvillkor och alla tillämpliga lagar och förordningar. Denna licens omfattar inte någon återförsäljning av någon Tjänst eller dess Webbplatsen eller dess innehåll, eventuell insamling och användning av produktförteckningar, beskrivningar eller priser, eventuell härmed användning av någon Tjänst eller Webbplatsen eller deras innehåll, eventuell nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för en tredje part, eller användning av data mining, robotar eller liknande datainsamling och extraktionsverktyg.

Vi kan säga upp en licens som har beviljats dig och ta bort eller inaktivera ditt konto (om du har något i förhållande till Webbplatsen eller Tjänsterna) om du inte följer dessa Användarvillkor.

Vi ger dig inga andra rättigheter, underförstådda eller givna på annat sätt. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i dessa Användarvillkor är reserverade av Phyn eller dess licensgivare, leverantörer, förlag, rättighetsinnehavare eller andra innehållsleverantörer.

För licens till programvara som ingår i Phyn Produkter, se Phyn Slutanvändarlicensavtal som levereras med din Phyn Produkten

HUR TJÄNSTERNA SKALL ANVÄNDAS

Avsedd användning av Tjänster / Ingen Livsäkerhet eller Kritisk Användning av Tjänsterna. Tjänsterna är avsedda att vara tillgängliga och endast används för funktioner utan tidsfrist, information och/eller kontroll av Phyn Produkter. Vårt mål är att tillhandahålla mycket tillförlitliga och tillgängliga tjänster, men Tjänsterna, inklusive fjärråtkomst och mobilanmälningar, är inte avsedda eller garanterade att vara tillförlitliga eller tillgängliga 100 % av tiden. Dessutom kan Tjänsterna bli föremål för sporadiska avbrott och misslyckanden på grund av anledningar som ligger utanför Phyns kontroll, inklusive, men inte begränsat till, Wi-Fi avbrott, upptid hos tjänsteleverantören, mobila meddelanden och bärare. Vi kan inte och garanterar inte att du kommer att få meddelanden eller ha tillgång till Tjänsterna inom en viss tid eller överhuvudtaget alls.

Du bekräftar att Phyn Produkterna and Tjänster inte är certifierade för nödsituationer eller är avsedda eller lämpliga för användning i situationer eller miljöer där misslyckande, förseningar, fel eller felaktigheter i uppgifterna eller informationen kan leda till dödsfall, personskada eller allvarliga fysiska eller miljömässiga skada, inklusive, men inte begränsat, i samband med driften av kärntekniska anläggningar, flygplansnavigations- eller kommunikationssystem, flygledningskontroll, livsstöd eller vapensystem. DU MÅSTE FÖRSTÅ OCH ACCEPTERA ATT PHYN PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA INTE ÄR ETT ÖVERVAKAD NÖDMEDDELANDESYSTEM FRÅN TREDJE PART. PHYN ÖVERVAKAR INTE NÖDMEDDELANDE OCH KOMMER INTE ATT SKICKA UT NÅGON RÄDDNINGSTJÄNST TILL DITT HEM ELLER DIN PLATS I HÄNDELSE AV EN OLYCKA. Förutom detta kan Phyns kundvård och supportkontakter inte övervägas och är inte en räddningstjänstlösning för personer i riskzonen i hemmet, och de är inte en ersättare för räddningstjänster. Alla livshotande och akuta händelser ska riktas till lämpliga räddningstjänster i ditt område.

DU GODKÄNNER ATT DU INTE KOMMER ATT FÖRLITA DIG PÅ TJÄNSTERNA NÄR DET KOMMER TILL LIVSSÄKERHET OCH NÖDUTRYCKNINGAR. ALLA MOBILA MEDDELANDEN OM STATUS OCH LARM PÅ DIN PHYN-PRODUKTER TLLHANDAHÅLLASENDAST FÖR INFORMATIONSSYFTEN. DE ÄR INTE ETT SUBSTITUT FÖR EN TREDJEPARTS ÖVERVAKNING AV NÖDMEDDELANDESYSTEM. All information som Phyn har lämnat om vad som ska göra i en nödsituation är baserat på auktoritativa säkerhetskällor, men det finns inget sätt för Phyn att ge specifik information om en situation i ditt hem. Det är ditt eget ansvar att utbilda dig själv om hur man agerar i en nödsituation och att du agerar efter specifika förhållanden i din situation.

Systemkrav. Vissa Tjänster kan inte vara tillgängliga utan: (i) ett fungerande Wi-Fi-nätverk i ditt hem som är positionerat för att kommunicera på ett tillförlitligt sätt med den tillämpliga Phyn Produkten; ii) ett Phyn-konto (iii) mobila klienter som en telefon eller surfplatta som stöds (krävs för vissa funktioner) (iv) alltid bred internetåtkomst via bredband i ditt hem och (v) andra systemelement som kan anges av Phyn. Det är ditt ansvar att se till att du har alla nödvändiga systemelement och att dessa är kompatibla och korrekt konfigurerade. Du accepterar att Tjänsterna kanske inte fungerar såsom beskrivs om kraven och kompatibiliteten inte har uppfyllts.

SUSPENSION ELLER AVSLUTNING AV TJÄNSTER

Eftersom vi regelbundet förbättrar eller ändrar Tjänsterna för att ge dig bättre kundsupport kan vi lägga till, ändra eller ta bort funktionaliteter eller funktioner i någon del av Tjänsten. I vissa fall kan vi helt eller delvis avbryta eller upphäva eller avsluta en Tjänst. När vi ändrar, upphäver eller avslutar en Tjänst, försöker vi alltid att meddela dig detta snarast möjligt. Vi behåller dock rätten att göra ändringar i en produktlista på Webbplatsen, eller de priser som gäller för sådana produkter, när som helst och utan föregående meddelande gällande detta.

Du kan välja sluta använda vår Webbplats eller Tjänster när du vill. Om du har skapat ett konto hos oss kan vi tillfälligt upphäva eller avbryta din tillgång till Webbplatsen eller tjänsten och / eller blockera din framtida åtkomst till Webbplatsen genom att ge dig så mycket meddelande som är kommersiellt rimligt under omständigheterna om (a) du överensstämmer inte med dessa Användarvillkor eller andra avtal eller policyer som kan vara associerade med din användning av Webbplatsen eller Tjänsten, (b) dina handlingar får Phyn att bryta mot någon överenskommelse eller policy som behövs för att köra Webbplatsen eller Tjänsten, c) Phyn är skyldig att göra det av någon domstol, brottsbekämpande myndighet eller myndighet i något land, (d) Webbplatsen eller Tjänsten upphör eller väsentligt ändras av någon anledning, e) vi rimligen förutser förekomsten av tekniska problem eller problem som kan påverka driften av Tjänsterna eller Webbplatsen (f) oväntade tekniska problem eller problem som påverkar driften av Tjänsterna eller Webbplatsen uppträder eller (g) vi måste undersöka misstänkt missförhållande. Om någon av ovanstående omständigheter inträffar kan Phyn, när du lämnar ett skriftligt meddelande om att du avslutar din tillgång till Webbplatsen eller Tjänsten, avaktivera eller radera ditt konto. Phyn kommer inte att ta något ansvar för dig eller någon tredje part för eventuell upphävande eller annullering av din tillgång till Webbplatsen eller Tjänsten eller avaktivering eller radering av ditt konto.

PHYN INNEHÅLL

All text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, konstverk, innehåll, dokumentation och datakod (gemensamt “Phyn Innehåll”), inklusive men inte begränsat till design, urval, samordning, uttryck, “Se och känn” och arrangemang av sådant Phyn-innehåll som finns i och på Webbplatsen eller som en del av någon Tjänst ägs eller kontrolleras av Phyn, eller licensieras av eller till Phyn, och skyddas av utstyrsel (trade dress), upphovsrätt, patent, designrättigheter och varumärkeslagar i USA och andra länder samt olika andra immateriella rättigheter.

Du får inte använda, kopiera, ändra, publicera, posta, offentligt publicera eller offentligt utföra (antingen via en digital, ljud- eller videotransmission), koda, översätta, distribuera eller sprida något Phyn Innehåll via någon metod eller medium utan att först ha Phyns skriftligt godkännande. Du får dock använda Phyn Innehåll, så länge det är för din egen personliga icke-kommersiella användning, med undantag för vad som anges i dessa Användarvillkor.

Phyn kan när som helst ändra de Tjänster eller Produkter som nämns på Webbplatsen utan att först ha meddelat detta. Nämnandet av Produkter eller Tjänster från icke-Phyn är endast avsett som informationsändamål och utgör varken ett godkännande eller en rekommendation.

DIN FEEDBACK

Du kan välja att skicka kommentarer, förslag eller idéer om Phyn Produkterna eller Tjänsterna, inklusive hur man skulle kunna förbättrar dem (“Feedback”). Genom att lämna in Feedback, godkänner du att dina inlämningar är frivilliga, kostnadsfria, oombedda, icke-konfidentiella och utan begränsningar och kommer inte att placera Phyn under någon förpliktelse eller annan skyldighet. Phyn kan fritt välja att använda, kopiera, modifiera, publicera, omfördela eller skapa derivatverk från eller baserat på Feedback för något ändamål och på något sätt utan någon ersättning eller bekräftelse till dig. Du godkänner också att Phyn inte upphäver några rättigheter att använda liknande eller relaterade idéer som tidigare varit kända hos Phyns, som har tagits from av dess anställda, eller som har tagits från andra källor.

COPYRIGHT POLICY/DMCA

Om du tror att dina upphovsrättsliga eller andra rättigheter har åsidosatts, vänligen lämna ett skriftliga meddelande om detta tillsammans med följande information:

  • En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrätten eller annat intresse;
  • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet eller annat arbete som du påstår har åsidosatts;
  • En beskrivning av var materialet du hävdar bryter mot finns på våra Webbplatser, nätverk eller andra datalager;
  • Din adress, telefonnummer och e-postadress;
  • Ett skriftligt uttalande från dig om att du, i god tro, tror att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagar; samt
  • Ett uttalande från dig som görs enligt ed, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller är behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Vår utnämnda agent som tar emot meddelanden angående upphovsrättsintrång kan nås på något av följande sätt:

Phyn, LLC
1855 Del Amo Boulevard
Torrance, CA 90501, U.S.A.
Att: Copyright Agent (Legal)
Empost: info@phyn.com

Om det omtvistade materialet har lagts upp av en tredje part som kan identifieras genom rimliga ansträngningar, kommer vi att ge rimligt meddelande till den tredje parten. Om den tredje parten svarar med en giltig motnotering ger vi dig en kopia så att du kan vidta andra åtgärder som du anser vara lämpliga.

PROGRAMVARUAVTAL

Alla program som du laddar ned styrs i enlighet med (i) licensvillkoren som åtföljer filen, eller (ii) om inga licensvillkor åtföljer filen, villkoren i licensavtalet som följde med den ursprungliga Phyn Produkten som du har licensierat som du är uppdatering, eller (iii) licensvillkoren i enlighet med licensavtalet för slutanvändare som finns här.

Öppen källkodsprogramvara är viktig för oss. Vissa program som används i våra Tjänster kan erbjudas med en öppen källkodslicens som vi kommer att göra tillgängliga för dig. Det kan finnas bestämmelser för en öppen källkodslicens som uttryckligen strider mot några av dessa villkor.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra mot och hålla Phyn och dess licensgivare och leverantörer skadelösa från skador, skulder, fordringar eller krav (inklusive kostnader och advokatavgifter) som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor. Phyn förbehåller sig rätten att på egen bekostnad anta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att ersätta Phyn och du samtycker till att samarbeta med vårt försvar av sådana påståenden. Du godkänner att du inte löser sådana krav utan för ha Phyns skriftliga medgivande. Phyn kommer att använda rimliga ansträngningar för att anmäla dig till ett sådant krav, åtgärd eller fortsätter att bli medveten om det.

INGA GARANTIER

Viktigt meddelande om dina konsumenträttigheter: VISSA LÄNDER, STATER OCH/ELLER PROVINSER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNINGAR AV VISSA BESTÄMMELSER ELLER GARANTIER, OCH/ELLER TILLÅTER INTE PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SÄLJS UTAN GARANTIER. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG KOMMER VISSA ELLER ALLA AV FÖLJANDE DELAR I “INGA GARANTIER” ELLER ALLMÄNNA UTESLUTANDE OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR” INTE GÄLLA FÖR DIG. ENDAST DE UTESLUTANDEN OCH BEGRÄNSNINGAR SOM ÄR LAGLIGA I DIN JURISDIKTION GÄLLER FÖR DIG OCH I SÅDANA FALL ÄR PHYNS MAKSIMALA ANSVAR BEGRÄNSAD  TILL DEN UTSTRÅCKNING DET ÄR TILLÅTET UNDER LAG. GENOMDRIVANDET AV DESSA SÄRSKILDA BEGRÄNSADE GARANTIER KAN VARA BASERAT PÅ DE LOKALA LAGSTIFTANDET SOM GÄLLER FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGGARE RÄTTIGHETER BEROENDE PÅ VAR DU BOR. TILL EXEMPEL SÅ I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND LEVERERAS PHYNS TJÄNSTER MED DE KORREKTA GARANTIERNA INKLUSIVE KVALITET OCH LÄMPLIGHETEN FÖR DET SYFTE DE KÖPS OCH DETTA KAN INTE UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS UNDER DEN AUSTRALIENSISTA KONSUMENTLAGEN ELLER KONSUMENTGARANTILAGEN 1993 (NYA ZEELAND) (SÅSOM BESKRIVS NEDAN).

Dessa Användarvillkor är inte avsedda för och kan inte:

  • ändra eller utesluta lagstadgade konsumenträttigheter som inte lagligen kan ändras eller uteslutas; eller
  • begränsa eller utesluta någon juridisk rätt du har mot den person som sålde en Phyn Produkt till dig, om den personen har överträtt sitt försäljningskontrakt med dig.

Om du befinner dig i Europeiska unionen är inget i dessa Användarvillkor avsett att eller kommer att göra det möjligt att begränsa några av dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen och/eller juridiska lagstiftningar i ditt hemland.

Om du befinner dig i Australien eller Nya Zeeland gäller följande två stycken för dig: Vissa bestämmelser, inklusive den australiska konsumentlagstiftningen och konsumentskyddslagen 1993 (Nya Zeeland), kan innebära garantier eller villkor eller påföra garantier eller skyldigheter för Phyn, som arbetar för att skydda vissa australiensiska eller Nya Zeeländska köpare av varor och tjänster under olika omständigheter ( “AU tillämpliga lagar” eller “NZ tillämpliga lagar”, beroende på vad som är fallet). Ingenting i dessa Användarvillkor utesluter, begränsar eller ändrar något villkor, garanti, garanti, rätt eller rättsmedel som är underförstådda eller införda av AU tillämpliga lagar som inte lagligt kan uteslutas, begränsas eller ändras. Om några villkor eller garantier är underförstådda i dessa Användarvillkor eller pålagt Phyn enligt AU tillämpliga lagar och kan inte uteslutas, men Phyn är tillåten enligt en AU tillämplig lag för att begränsa Phyns botemedel mot brott mot ett sådant villkor, garanti eller garanti, då ansvaret för Phyn för brott mot villkoret, garantin eller garantin är begränsad till ett eller flera av följande, på Phyns alternativ: a) när det gäller varor, utbyte av varorna eller leverans av likvärdiga varor, reparation av varorna, betalning av kostnaden för ersättning av varorna eller förvärv av likvärdiga varor eller betalning av kostnaden för att ha varorna repareras eller (b) när det gäller tjänster, leverans av tjänsterna igen eller betalning av kostnaden för att tillhandahålla tjänsterna igen.

Om något villkor, garanti eller garanti är underförstådd i dessa Användarvillkor eller pålagt Phyn enligt NZ tillämpliga lagar och kan inte uteslutas, men Phyn har ett val av ett botemedel, då ansvaret för Phyn för brott mot villkoret, garantin eller garantin är begränsad till ett eller flera av följande, på Phyns alternativ: (a) När det gäller varor, byte av varor eller leverans av varor av samma typ, reparation av varorna eller återbetalning av varorna om det skulle vara orimligt att förvänta sig att produkterna ska repareras. eller (b) när det gäller tjänster, leverans av tjänsterna igen eller betalning av kostnaden för att tillhandahålla tjänsterna igen. Utöver dessa lösningar kan en “konsument” (enligt innebörden av konsumentgarantilagstiftningen) kräva någon rimlig förutsebar förlust (förutom förlust eller skada genom minskning av varans värde) som härrör från det ursprungliga problemet.

Med förbehåll för avsnittet om konsumenträttigheter ovan godkänner du att:

1. Användning av Webbplatsen och Tjänsterna är helt på din egna risk;

2. DET ÄR DITT ANSVAR FÖR ATT BACKA UPP DINA SYSTEM, INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON DATA SOM DU KAN ANVÄNDA ELLER FÖLJA I SAMBAND MED WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN. NÅGOT MATERIAL, INFORMATION ELLER NEDLADDAD DATA ELLER ANNAN SÄKERHET SOM UPPFINNAS AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER EN TJÄNST TILLGÅNG PÅ DIN EGEN SKADA OCH RISK. OCH DU ÄR HELT ANSVARIG FÖR SKADOR TILL DIN DATORSYSTEM ELLER DIN ANDRA PRODUKTER OCH KRINGUTRUSTNING ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT AV NEDLADDNING AV SÅDAN MATERIAL, INFORMATION ELLER DATA;

3. Phyn och dess leverantörer, licensgivare, återförsäljare och bolag i samma koncern garanterar inte att din användning av Webbplatsen och Tjänsterna blir oavbruten, sker i tid eller felfri. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag i en viss jurisdiktion tillhandahålls Webbplatsen och Tjänsterna “AS IS” i befintligt skick och “SOM ÄR TILLGÄNGLIG” för din användning utan garantier, garantier, villkor av något slag, oavsett uttryck, underförstådd, lagstadgad eller på annat sätt ;

4. Inget råd eller information (antingen muntligt eller skriftligt) som du erhållit från Phyn på eller via Webbplatsen eller Tjänsterna kommer att skapa någon garanti eller ett villkor som inte uttryckligen anges i dessa Användarvillkor; och

5. De garantier och åtgärder som anges i dessa Användarvillkor är exklusiva och, i den utsträckning som lag tillåts, i stället för alla andra muntliga eller skriftliga, uttryckliga eller underförstådda.

På grund av den kontinuerliga utvecklingen av nya tekniker för intrång på och attackerande nätverk garanterar Phyn inte att Tjänsten, systemet eller nätverket(en) som (eller genom vilket) Webbplatsen och Tjänsterna används kommer att vara fri från sårbarhet mot intrång eller attacker. Tjänsterna kan inkludera eller vara bundna med en produkt från tredje part, programvara eller tjänsteerbjudanden. Vi ger inga garantier om huruvida det är uttryckligt, underförstått, lagstadgat eller annat för sådan tredje parts produkt, programvara eller tjänsteerbjudanden. Vi garanterar inte någon fortsatt tillgång till en tredje parts tjänst för vilken Webbplatsens eller Tjänstens användning eller verksamhet kan kräva.

Observera dessutom att vissa Tjänster kan övervaka energi- eller annan användningsförbrukning i hemmet. Phyn garanterar eller lovar inte någon viss energinivå eller sparande eller annan penningmässig fördel av användningen av Tjänsterna eller någon annan funktion. Faktiska besparingar och eventuella tillhörande penningförmåner varierar beroende på faktorer som ligger utanför Phyns kontroll eller kunskap. Från tid till annan kan Phyn använda Tjänsten för att ge dig information som är unik för dig och din användning och föreslår en möjlighet att spara pengar på räkningar om du antar förslag eller funktioner hos Tjänsten. Du godkänner att denna information inte är en garanti för faktiska besparingar, och du samtycker till att inte söka pengar eller andra rättsmedel från Phyn om dina besparingar skiljer sig åt. All information som tillhandahålls av Phyn tillhandahålls “SOM DEN ÄR” och “SÅSOM DEN ÄR TILLGÄNGLIG”. Vi kan inte garantera att det är korrekt eller aktuellt. I de fall det är kritiskt, får du tillgång till information via Tjänsten, inte en ersättning för direkt tillgång till informationen i hemmet.

I VISSA JURISDIKTIONER OCH UNDER VISSA OMSTÄNDIGHETER ÄR DET MÖJLIGT ATT UTESLUTA OCH/ELLER BEGRÄNSKA PHYNS ANSVAR GENTEMOT KONSUMENTERNA. ENDAST I DE JURISDIKTIONER DÄR DET LAGLIGEN KAN GÖRA DET, OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG ATT GÖRA DET, AVVISAR OCH UTESLUTER PHYN ALLA GARANTIER, GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG, LAGSTADGAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, ACCEPTABEL ELLER TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ICKE-INTRÅNG, TITEL, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, FÖRLUST ELLER SKADA PÅ DATA, VIRUS FRIHET ELLER FRI FRÅN VIRUS ELLER MALWAREATTACK, SÄKERHET, PRESTANDA, BRIST PÅ OAKTSAMHET, ARBETSMÄSSIG ANSTRÄNGNING, TYST NJUTNING, ATT FUNKTIONERNA PÅ WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT RÄTTAS, ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA OCH RELATERADE DATA, INFORMATION, PROGRAM OCH DOKUMENTATION KOMMER ATT GENERERA EXAKTA, PÅLITLIGA, AKTUELLA RESULTAT, INFORMATION, MATERIAL ELLER DATA, ANNAT ÄN DE SOM UTTRYCKLIGEN TILLHANDAHÅLLITS AV PHYN SKRIFTLIGEN ELLER GODKÄNT SKRIFTLIGT AV PHYN.

ALLMÄNNA SLUTSATSER OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ÄR PHYN, BOLAG I SAMMA KONCERN, DESS INTRESSENTER,, ÅTERFÖRSÄLJARE, AGENTER ELLER LEVERANTÖRER ELLER DERAS ANSVARIGA TJÄNSTEMÄN, LEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, LICENSTAGARE OCH ANSTÄLLDA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKYLDIGA FÖR

1. NÅGOT FÖRLUST ELLER SKADA PÅ DITT HEM, HVAC-SYSTEM, ELEKTRISKA SYSTEM, RÖRLEDNINGAR, DINA PRODUKTER OCH ANNAN KRINGUTRUSTNING (ANSLUTEN ELLER INTE ANSLUTEN TILL EN PHYN PRODUKT), DATOR, MOBILENHETER OCH ALLA ÖVRIGA PUNKTER OCH DJUR I DITT HEM; SAMT

2. NÅGON INDIRECT,   SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA , PUNITATIVA ELLER FÖLD SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR TILLDELNING AV RESULTAT ELLER INKOMSTER, FÖR DATABLAD, FÖR AFFÄRSBEGRÄNSNING, FÖR PERSONLIG SKADOR, FÖR FÖRLUST AV SEKRETESS, FÖR FÖRLUST AV MÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART, FÖR UNDANTAG TILL NÅGON GARANTI INKLUSIVE GOD TRO, ELLER FÖR RIMLIG OMSORG , FÖR SKYLDIGHET OCH FÖR ANDRA PUNKTER ELLER ANDRA TILLÄMPNINGAR HÄR.

OAVSETT TEORIN OM ANSVAR (KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RELATERAT TILL MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, ÄVEN OM PHYN ELLER SÅDANA ANDRA ENHETER HAR RÅDGIVATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADESTÅND. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR DET TOTALA UPPSAMLADE ANSVARET FÖR PHYN, BOLAG I SAMMA KONCERN, INTRESSEFÖRETAG, ÅTERFÖRSÄLJARE, AGENTER ELLER LEVERANTÖRER TILL DIG FÖR ALLA SKADOR ÖVERSTIGA FEMTIO DOLLAR ($ 50,00). DENNA BEGRÄNSNING ÄR KUMULATIV OCH KOMMER INTE ÖKAS I HÄNDELSE AV MER ÄN EN OLYCKA ELLER ETT KRAV. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KOMMER ATT GÄLLA ÄVEN OM NÅGON GARANTI ELLER ÅTGÄRD SOM LÄMNAS MISSLYCKAS MED SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE. INGET I DETTA AVSNITT ÄR AVSETT ATT BEGRÄNSA PHYNS ANSVARET ENLIGT LAGEN I SAMBAND MED DÖDSFALL ELLER KROPPSSKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN FÖRSUMMELSE ELLER OAKTSAMHET

HÄNVISNINGAR TILL “SÄRSKILDA, INDIREKTA, FÖLJDSKADA, PUNITATIVA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR”: ALLA FÖRLUSTER SOM (i) INTE RIMLIGEN KUNDE FÖRUTSÄGAS AV BÅDA PARTER, (ii) VAR KÄND FÖR DIG MEN INTE FÖR OSS; OCH/ELLER (iii) VAR RIMLIGEN FÖRUTSÄGBARA AV BÅDA PARTER MEN KUNDE HA HINDRATS AV DIG, TILL EXEMPEL (MEN UTAN BEGRÄNSNING) FÖRLUSTER SOM ORSAKATS AV VIRUS, SKADLIG KOD ELLER ANDRA SKADLIGA PROGRAM ELLER FÖRLUST ELLER SKADA PÅ DIN DATA.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN

Phyn är inte ansvarig och ansvarar inte för dig eller någon annan för förluster eller skador på grund av din felaktiga användning av Webbplatsen eller Tjänsterna. Du måste också förstå att om du inte följer dessa Användarvillkor (vare sig medvetet eller omedvetet) kan sådan avtalsbrottleda till att åtgärder vidtas mot dig, inklusive men inte begränsat till krav på ersättning från Phyn och andra lidande parter, eller civilrättsliga och/eller straffrättsliga åtal.

Phyn kommer att bli irreparabelt  skadat om du bryter mot någon av dessa Användarvillkor, för vilken monetära skador skulle vara otillräckliga, och du godkänner att Phyn kan erhålla sådan interimistisk åtgärd som Phyn anser nödvändig eller lämplig under sådana omständigheter. Dessa rättsmedel är förutom alla andra rättsmedel som Phyn kan ha enligt lag.

Om Phyn är föremål för en fordran, blir den involverad i ett rättsligt förfarande eller lider förlust eller skada på grund av din överträdelse av dessa Användarvillkor, i den mån det är tillåtet enligt lag, kommer du att ansvara för att kompensera Phyn för hela beloppet av dess förlust, liksom alla rimliga belopp som Phyn  åsamkas i form av advokatarvoden, kostnader och rättegångskostnader, förutom i den utsträckning som Phyn bidrog till förlusten eller skadan, förutom någon annan lättnad som beviljats Phyn.

Gällande lagar och platser

Dessa Användarvillkor regleras av Kalifornien lag, utan hänsyn till  regler för lagkonflikt som skulle leda till tillämpningen av lagar i någon jurisdiktion på parternas rättigheter och skyldigheter. Domstolarna i vissa länder kommer inte att tillämpa lagstiftningen i Kalifornien under vissa typer av tvister. Om du är bosatt i ett av de länderna, då är lagen i Kalifornien ej är tillämplig, kommer ditt lands lagar att tillämpas på sådana tvister som gäller dessa Användarvillkor. De statliga och federala domstolarna i Kalifornien ska ha icke-exklusiv behörighet över alla krav som uppstår enligt eller i samband med dessa Användarvillkor. Om du är en konsument och du bor i ett land där Phyn marknadsför eller gör reklam för Webbplatsen eller Tjänst kan lokal lagstiftning kräva att vissa konsumentskyddslagar i ditt hemland gäller för vissa delar av dessa Användarvillkor. Dessutom kan Phyn ansöka om  naturaprestation i en domstol som har behörighet att skydda Phyns immateriella rättigheter. Var och en av FN:s konventioner om kontrakt för internationell försäljning av varor och FN:s konventioner om begränsningsperiod vid internationell försäljning av varor är härmed uttryckligen utesluten och gäller inte dessa Användarvillkor.

ANDRA VIKTIGA JURIDISKA VILLKOR

Handelsnamn, varumärken, servicemärken, logotyper och domännamn för varje part anses deras respektive ”Märken”. När det gäller Phyns Märken och varumärkena hos sina leverantörer behåller Mark-ägaren äganderätt till alla äganderättigheter i alla dess varumärken som är associerade eller visas på Webbplatsen eller med Tjänsterna. Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga några Phyn Märken eller annan proprietär information (inklusive bilder, text, sidlayout eller formulär) av Phyn utan Phyns uttryckliga skriftliga godkännande. Du får inte använda några metataggar eller någon annan “dold text” som använder Phyns Märken utan Phyns uttryckliga skriftliga godkännande.

Du godkänner till att använda Webbplatsen och Tjänsterna i enlighet med alla tillämpliga lagar. Du bekräftar att Webbplatsen och Tjänsterna är föremål för amerikanska och lokala exportkontrollagar och förordningar. Du representerar att du inte är medborgare i ett embargo land eller en förbjuden slutanvändare enligt gällande amerikanska eller lokala export- och antiterroristlagar, förordningar och listor. Du samtycker till att inte exportera, återexportera, vidarebefordra, överföra eller avslöja någon del av Webbplatsen eller Tjänsterna eller någon relaterad teknisk information eller material, direkt eller indirekt, i strid med gällande exportlagar eller regler.

Du bekräftar och godkänner att eventuell översättning av den engelska versionen av dessa användarvillkor som kan tillhandahållas är endast för din bekvämlighet , och att den engelskspråkiga versionen av dessa Användarvillkor har företräde framför en sådan översättning i händelse av eventuella motstridigheter mellan dem.

Dessa Användarvillkor, inklusive de dokument som avses i dessa användarvillkor, är hela avtalet om Webbplatsen och Tjänsterna och ersätter helt tidigare avtal.

Phyn kan överlåta eller delegera sina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor, antingen helt eller delvis, utan ditt medgivande. Du får inte tilldela dessa Användarvillkor till något annat utan Phyns tidigare skriftliga godkännande.

Ingendera parten ansvarar för att verkställande av dessa Användarvillkor misslyckas på grund av orsaker som den parten inte kan kontrollera, som till exempel Guds olyckor, arbetskonflikter, brist på material, terrorhandlingar eller stabilitet eller tillgänglighet på Internet eller en del av internet.

Du godkänner att ifall Phyn inte utövar eller verkställer någon laglig rätt eller åtgärd som ingår i dessa villkor, skall detta inte att anses vara ett formellt upphävande av Phyns rättigheter och att dessa rättigheter eller rättsmedel fortfarande kommer att finnas tillgängliga för Phyn.

Om en bestämmelse i dessa Användarvillkor av någon anledning är ogiltig, fortsätter de återstående bestämmelserna att vara giltiga och verkställbara.

Phyns produktnamn och logotyper är varumärken som tillhör Phyn-koncernen. Tredje partens varumärken är deras respektive ägares egendom.

Uppdaterad Mars 1, 2019