Vanliga installationsfrågor

Vanliga installationsfrågor

Hur lång tid tar det att installera Phyn Plus i mitt hem?

Installationen tar vanligtvis en till två timmar, det beror på var din serviceledning sitter.

Kan jag installera Phyn Plus själv?

Vi rekommenderar att du använder en certifierad VVS-installatör för att installera Phyn Plus. Serviceledningen till ditt hem kommer att kapas där Phyn Plus installeras. Vi samarbetar med Uponor Hemma för att ge dig lokala VVS-installatörer som är certifierade för att säkerställa att Phyn Plus installeras ordentligt och för att uppfylla alla lokala bestämmelser. Du kan också anlita en certifierad VVS-installatör själv.

Var installeras Phyn Plus?

Phyn Plus installeras på vattnets serviceledning – din VVS-installatör måste kapa röret för att sätta dit den. Enheten kommer att sitta efter din befintliga avstängningsventil och innan ledningen delar sig till tappvattenställen och vitvaror eller din varmvattenberedare. Allt som sitter ”efter” Phyn Plus kommer övervakas för läckor och vattenanvändning.

Sitter Phyn Plus före eller efter min tryckreduceringsventil?

Phyn Plus måste sitta efter din tryckreduceringsventil. Det gör inget om du inte har någon tryckreduceringsventil, den behövs inte för att Phyn Plus ska fungera.

Bör jag installera Phyn Plus före mitt bevattningssystem?

Vanligtvis sitter bevattningssystemen före tryckreduceringsventilen, så att de har tillgång till högre tryck. Om du inte har någon tryckreduceringsventil kan Phyn Plus placeras före bevattningssystemet, eller så kan serviceledningen dras så att bevattningen hämtas upp efter Phyn Plus. Om du har en tryckreduceringsventil rekommenderar vi inte att rören dras om så att din bevattning sitter efter tryckreduceringsventilen. Om du gör det kan din bevattning få en märkbar tryckförlust.

Kan jag löda kopplingar till Phyn Plus?

Nej! Löd inte kopplingar medan de är kopplade till Phyn Plus. De elektriska komponenterna kan överhettas så att de slutar fungera, och detta innebär att din garanti upphävs.

Vilket är Phyn Plus maximala arbetstryck?

Det maximala arbetstrycket är 10 bar.

Behövs ett eluttag i närheten av Phyn Plus?

Ja. Ett eluttag behövs inom 5 meter från enhetens installationsplats (vi rekommenderar ett uttag med jordfelsbrytare). Phyn Plus levereras med en 5 meters elsladd.

Vilka kopplingar behövs för att installera Phyn Plus?

Phyn Plus har en 1 tums NPSM-gängad hanände på båda sidor om enheten. Om du köper online ingår en 1 tums till 3/4 tums mätarkoppling för enheten till ¾ tums rör.

Kan jag installera Phyn Plus om jag har ett brandsprinklersystem?

Om du har ett brandsprinklersystem som är fristående och har en egen rörledningsgren (inte integrerat till samma rör som levererar vatten till dina tappställen och vitvaror) kan Phyn Plus installeras om den placeras efter avgreningen till din sprinklerledning. Phyn Plus ska inte installeras där det kommer att störa din brandsprinklerfunktion.

Kan jag installera Phyn Plus om mitt hem har brunnsvatten?

Absolut! Phyn Plus har installerats i många hem med brunnar.

Vilken rörstorlek kan Phyn Plus installeras på?

Vi rekommenderar att Phyn Plus installeras på rör som är mindre än 1 ¼ tum. Större rördiametrar kan leda till att vattentrycket minskas märkbart.

Jag behöver hjälp, vem kan jag vända mig till?

Du når vårt support team på +46 85 025 2319 under vanlig kontorstid. (Måndag – Fredag: 09.00-17.00)