Android – anvisningar för inställning av Phyn-konto och parkoppling

Android – Följ dessa anvisningar för inställning av ditt Phyn-konto och parkoppling av din Phyn Plus med nätverket

Börja med att försätta din Phyn-enhet i parkopplingsläget när du startar proceduren. Återställ först enhetens ursprungliga fabriksinställningar genom en hård återställning. Efter den hårda återställningen är enheten i parkopplingsläget.

Återställ Phyn Plus till fabriksinställningar

 1. Enheten ska vara påslagen. Lokalisera den blå aktivitetsknappen på ovansidan. (Om enheten har installerats horisontalt sitter knappen på sidan)
 2. Tryck tre gånger på knappen, håll sedan knappen nedtryck i 5 sekunder, släpp sedan. (Om du håller knappen nedtryckt i 5 sekunder ser du ett mönster på LED-skärmen som ser ut som en hiss som åker ner tills hissen når bottnen. När mönstret når bottnen, släpp knappen)
 3. Phyn Plus återställs. LED-displayen visar olika animationer inklusive en bootbild (blått ljus som startar nedifrån och upp tills det når mitten och hela displayen visar blått ljus).
 4. Efter återställningen är enheten i parkopplingsläget. LED-displayen visar ett ”sökningsmönster”. (Ljus som utgår från mitten till och till båda sidorna och indikerar sökning efter Wi-Fi. Phyn Plus är nu i parkopplingsläge.
 5. Om enheten inte är i parkopplingsläget som visat av LED-mönstret, upprepa stegen.

Ladda ner och installera Phyn-appen

 1. Tryck på Google Play Store på din mobil
 2. Skriv in Phyn och tryck på Sök
 3. Tryck på Phyn > Installera
 4. Tryck på Öppna

Inställning av Phyn-kontot

 1. Tryck på Registrera dig
 2. Skriv in nödvändig information: förnamn, efternamn, e-postadress, mobilnummer och lösenord
 3. Tryck på kryssrutan för att samtycka till villkoren
 4. Tryck på Skapa
 5. Skärmen Verifiera telefonnumret – En sexsiffrig kod kommer att sändas per SMS till det mobilnummer som du har angivit. (Notera: Om du inte får koden, kontrollera att du har skrivit in ditt mobilnummer korrekt. Om du tog bort meddelandet med koden utan att läsa det, kan du trycka på Skicka om kod för att generera ett nytt SMS-meddelande med en ny kod. Skriv in den nyaste sexsiffriga koden som du har mottagit.)
 6. Skriv in den sexsiffriga koden
 7. Ett blått kryssmärke kommer att visas när koden har verifierats

Parkoppla Phyn-enheten

  1. Skärmen Check for Power kommer upp. Tryck på Nästa.
  2. Skärmen Välj nätverk kommer upp. (Notera: Parkoppling är en process som utförs i flera steg. 1) Gå till Telefoninställningar > Wi-Fi 2) Parkoppla Phyn-appen på din mobil till din Phyn-enhet 3) Parkoppla Phyn Plus till ditt Wi-Fi-hemmanätverk. Det är viktigt att dessa steg utförs i rätt ordningsföljd för att parkopplingen ska fungera).
  3. Tryck på Hem-knappen på din Android-enhet
  4. Svep nedåt från skärmens övre kant
  5. Tryck på kugghjulssymbolen (Inställningar) i hörnet längst upp till höger
  6. Tryck på Wi-Fi
  7. Tryck Wi-Fi. SSID:n på din Phyn Plus visas i listan av tillgängliga Wi-Fi-nätverk
  8. Tryck på Phyn.Plus.XXX, SSID:n på Phyn Plus. ”Ansluter” visas kort
  9. När Phyn Plus har parkopplats, ändrar SSID:n färg till blå och meddelandet ”Internet är eventuellt inte tillgängligt” visas under SSID:n. (Viktigt: Hoppa över eventuella meddelanden som ”Internet är eventuellt inte tillgängligt. Anslut till ett annat nätverk”.
  10. Tryck på Hem-knappen och därefter på Phyn i menyn Appar (eller tryck på knappen Aktiva program och sedan på Phyn)
  11. ”Söker efter nätverk…” visas
  12. På skärmen Välj nätverk: Tryck på SSID:n på ditt Wi-Fi-hemmanätverk. (Notera: Om du inte ser ditt Wi-Fi-hemmanätverk, tryck på ”Uppdatera”. Om du ser SSID:n på ditt hemmanätverk två gånger, en gång grålagd och en gång i en mörkare färgton, tryck på den SSID som har mörkare färgton.)
  13. Skriv in lösenordet på ditt Wi-Fi-nätverk och tryck på Anslut. (Notera: Var noga med att skriva in lösenordet korrekt med eventuella stora bokstäver och särskilda tecken.)
  14. ”Parkopplar din enhet” visas under parkopplingsproceduren. (Notera: Om du har skrivit in fel lösenord, visas följande meddelande: ”Felaktigt lösenord. Försök igen”.
  15. Meddelandet ”Din enhet har anslutits” visas. Tryck på Klart.

Skärmen

 1. Lägg till hem kommer upp. Ange din hemadress. Längst ner på skärmen kan du skriva in ett beskrivande namn på ditt hem, t.ex. Semesterstuga eller Mitt Hem.
 2. Tryck på Nästa.
 3. Skärmen Välj Konfigurera hem kommer upp. Skriv in en förteckning av armaturtyperna i ditt hem. Med knappen + bredvid varje armaturtyp kan du öka antalet stegvis. Om du gör ett fel, tryck på knappen – bredvid armaturtypen för att minska antalet. (Notera: Tvättmaskiner och diskmaskiner finns inte med i armaturlistan. Skälet är att våra maskininlärningsalgoritmer redan kan identifiera vattenförbrukningen i samband med sådana produkter.)
 4. Tryck på Nästa.
 5. Skärmen Vattenaktivitet kommer upp. Din enhet är nu konfigurerad.

Cant find what you're looking for?

Phyn Is Closed for the Weekend 

Phyn will re-open Monday at

8:00 AM Pacific Time

If you have a plumbing Emergency please call a plumber for assistance

The answers to most common support issues can be found at the Phyn Help Center: https://www.phyn.com/help-center/

These include:

For Urgent Issues, You Can Email: help@phyn.com, response times will vary

 • Urgent Issues: No water to the home after following the instructions outlined above or a major water leak

Note: Emails of a Non-Urgent Nature Will Not Receive A Reply

Normal Support Hours are Monday through Friday from 8:00 am to 5:00 pm PST excluding major Holidays.

What can we help you with?

Or give us a call at (877) 749-6792

Support Hours: M-F 8am to 5pm PST