Hur reglerar jag avstängningsventilen på Phyn Plus?

Avstängningsventilen som finns på Phyn Plus kan regleras på olika sätt. Den kan till och med regleras manuellt om ett strömavbrott skulle inträffa.

Reglera avstängningsventilen (i Phyn-appen)

 • Starta Phyn-appen på din mobil
 • Tryck på menysymbolen i det övre vänstra hörnet
 • Tryck på omkopplaren längst ner på skärmen
 • Avstängningsventilen kommer att stoppa vattenflödet
 • LED-displayen kommer att visa ”blockerad” bild med vatten som strömmar på en sida och en röd linje som indikerar att vattnet är blockerat från att strömma in i husets vattensystem
 • Phyn-appen visar ”Vatten av”
 • Tryck på omkopplaren längst ner på skärmen igen
 • Avstängningsventilen kommer att öppna vattenflödet
 • LED-displayen visar ett normalt vattenflöde
 • Phyn-appen visar ”Vatten på”

Reglera avstängningsventilen (på Phyn Plus, elektriskt)

 • Primär metod: Tryck och håll fast den blå knappen i ca 3 sekunder. (Alternativt för tidigare programvara: Tryck på den blå knappen en gång)
 • Avstängningsventilen kommer att stoppa vattenflödet
 • LED-displayen kommer att visa ”blockerad” bild med vatten som strömmar på en sida och en röd linje som indikerar att vattnet är blockerat från att strömma in i husets vattensystem
 • Primär metod: Tryck och håll fast den blå knappen i ca 3 sekunder. (Alternativt för tidigare programvara: Tryck på den blå knappen en gång till)
 • Avstängningsventilen kommer att öppna vattenflödet
 • LED-displayen visar ett normalt vattenflöde

Reglera avstängningsventilen (på Phyn Plus, mekaniskt)

 • Lokalisera och ta loss avstängningsvertyget från Phyn Plus.
 • Avstängningsverktyget fungerar som en skruvdragare och används för att öppna och stänga avstängningsventilen manuellt
 • Öppna den grå gummipanelen längst ner på Phyn Plus
 • Lokalisera spåret på en guldfärgad avstängningsskruv i det nedre hörnet till vänster
 • Skjut försiktigt in avstängningsvertygets ände i spåret och koppla ihop verktygets ände med den guldfärgade avstängningsskruven
 • Vrid moturs för att sätta på vattnet till hemmet
 • Vrid medurs för att stänga av vattnet till hemmet

Cant find what you're looking for?

Phyn Is Closed for the Weekend 

Phyn will re-open Monday at

8:00 AM Pacific Time

If you have a plumbing Emergency please call a plumber for assistance

The answers to most common support issues can be found at the Phyn Help Center: https://www.phyn.com/help-center/

These include:

For Urgent Issues, You Can Email: help@phyn.com, response times will vary

 • Urgent Issues: No water to the home after following the instructions outlined above or a major water leak

Note: Emails of a Non-Urgent Nature Will Not Receive A Reply

Normal Support Hours are Monday through Friday from 8:00 am to 5:00 pm PST excluding major Holidays.

What can we help you with?

Or give us a call at (877) 749-6792

Support Hours: M-F 8am to 5pm PST