Hur ändrar jag från intern antenn till extern antenn?

Kunder som har köpt en extern antenn för Phyn Plus kan nu snabbt växla antennstatus i appen, antingen vid inledande enhetskoppling eller efter enhetskoppling.

Obs!  Om du är osäker på vilken typ av extern antenn du behöver, se denna FAQ.

Inledande enhetskoppling

 1. Starta Phyn-appen
 2. Konfigurera enhet kommer att visas
 3. Välj Phyn Plus
 4. Efter att du har slutfört steget för att ansluta Phyn-appen till din Phyn Plus visas ”Söker efter nätverk” under ett ögonblick
 5. En lista med Wi-Fi-nätverk visas på skärmen Anslut till nätverk
 6. Antennens status, dvs. ”Intern antenn” kommer att visas
  • Obs!  Phyn-enheter är konfigurerade till att använda den interna antennen som standard
 7. Tryck på ”Intern antenn” för att ändra från intern till extern
  1. Obs!  Innan du fortsätter med att ändra status för antennen måste du redan ha den externa antennen ansluten till enheten
  2. Alla 2,4 GHz-antenner med en RP-SMA-port (inre gänga och ett centralt kontaktdon istället för ett hanstift) kan användas
  3. Om du inte har köpt en extern antenn men planerar att köpa en i framtiden kan du alltid kontakta Phyn kundservice som kan slutföra växlingen åt dig.
 1. Följande kommer att visas ”Ansluten till intern antenn – om Wi-Fi-signalens styrka är svag kan du koppla in en extern antenn till porten på din Phyn-enhet”
 2. Tryck för att växla antennens status från intern till extern
 3. ”Växlar” och en förloppsindikator kommer att visas när antennens status växlas från intern till extern
 4. ”Ansluten till extern antenn” kommer att visas när växlingen har slutförts
  • Obs!  Om du utför stegen ovan utan att ansluta en extern antenn kommer enheten inte att kunna slutföra kopplingen
  • Om en extern antenn inte detekteras eller inte är ansluten kommer ett meddelande visas som indikerar att du måste fabriksåterställa Phyn Plus:
  • ”Fabriksåterställning krävs – ingen extern antenn hittades.  Du måste fabriksåterställa din Phyn-enhet genom att trycka på den blå knappen 3 gånger och sedan hålla ner den i 5 sekunder och sedan släppa den.  När du ser blå staplar som rör sig från mitten och utåt är processen slutförd och du kan trycka på OK”
  • Efter att du har slutfört återställningen kommer antennens status för Phyn Plus att anges som intern.
  • Du måste starta om processen för enhetskoppling

Efter inledande enhetskoppling

 1. Starta Phyn-appen
 2. Tryck på Meny > Inställningar > Enhet > Wi-Fi-inställningar > Antenn (standardinställning är ”Intern  antenn”)
 3. Se till att den externa antennen är ansluten
 4. Tryck på Växla till extern antenn
 5. Tryck på Fortsätt på skärmen ”Är du säker? – Kontrollera att du har anslutit en extern antenn till
 6. din Phyn-enhet innan du fortsätter”
 7. ”Ansluten till extern antenn, växlar” kommer att visas
 8. Om signalen från den externa antennen är starkare ä signalen från den interna antennen kommer inställningen att ändras till Extern antenn
 9. Notera:  Om signalen från den externa antennen är lika stark eller inte är starkare än signalen från den interna antennen visas följande meddelande:
 10. ”Signalen är för svag med den externa antennen.  Den interna antennen kommer att användas för att bevara Wi-Fi-signalens styrka”.
 11. Om signalen från den externa antennen är starkare än signalen från den interna antennen kommer växlingen att slutföras.
 12. Meddelandet: ”Ansluten till extern antenn” kommer att visas

Om du upplever problem, kontakta Phyn kundservice via e-post eller telefon.  Phyn kundservice kan också aktivera din Phyn-enhet för att använda den externa antennen istället för den inbyggda antennen.

OBS!  

Om antennen inte ger tillräcklig signalstyrka åt din Phyn Plus måste du köpa en Wi-Fi range extender  

Cant find what you're looking for?

Phyn Is Closed for the Evening

Phyn will re-open Tomorrow at

8:00 AM Pacific Time

If you have a plumbing Emergency please call a plumber for assistance

The answers to most common support issues can be found at the Phyn Help Center: https://www.phyn.com/help-center/

These include:

For Urgent Issues, You Can Email: help@phyn.com, response times will vary

 • Urgent Issues: No water to the home after following the instructions outlined above or a major water leak

Note: Emails of a Non-Urgent Nature Will Not Receive A Reply

Normal Support Hours are Monday through Friday from 8:00 am to 5:00 pm PST excluding major Holidays.

What can we help you with?

Or give us a call at (877) 749-6792

Support Hours: M-F 8am to 5pm PST