Hur kan jag lägga till en armatur som inte finns med i förteckningen över vattenarmaturer?

Följ dessa steg för att lägga till en fixtur som inte finns med i förteckningen för vattenarmaturer

  1. Tryck på ikonen Meny i den övre vänstra delen av skärmen
  2. Tryck på Inställningar
  3. Tryck på Hem
  4. Tryck på Lager
  5. Tryck på Redigera i skärmens övre högra hörn
  6. Tryck på ikonen + intill namnet på vattenarmaturen
  7. Rulla ner listan för att kontrollera att du har valt alla armaturer som du vill lägga till din förteckning med hemarmaturer.
  8. Tryck på Spara i skärmens övre högra hörn när du är färdig