Hur kan jag uppdatera firmware (programvaran) i min Phyn Plus?

Uppdatering av den firmware (programvaran) i Phyn Plus

Följ följande steg för att uppdatera firmware (programvaran) i min Phyn Plus:

  1. Starta Phyn-appen
  2. Tryck på Meny > Konto > Inställningar > Firmware uppdatering
  3. Om din firmware inte är den senaste versionen startas uppdateringen. Detta tar ca 5 minuter.
  4. Om din firmware redan är den senaste versionen visas meddelandet ”Din firmware är nu aktuell”.

Notera: Phyn Plus kontrollerar automatiskt varje natt om det finns en uppdaterad firmware för enheten.