Måste jag skriva in ett mobilnummer för att konfigurera mitt Phyn-konto i Phyn-appen? Kan jag skriva in ett fast telefonnummer istället?

Du måste skriva in ett mobilnummer när du uppmanas att göra så när du skapar konto. Phyn-appen sänder meddelanden till din mobil både via SMS och via push-meddelanden. Detta förutsätter att du har en mobiltelefon och inte en fast telefon. Om du skriver in ett fast telefonnummer istället för ett mobilnummer visas ett felmeddelande.