Jag ser inte mitt nätverksnamn (SSID) när Phyn-appen uppmanar mig ”Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill att Phyn ansluter till.”

Om din Phyn-enhet inte ser ditt nätverks SSID i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk kan detta tyda på att ett av följande villkor föreligger:

 • Wi-Fi-nätverket är avstängt eller offline
 • Wi-Fi-routern är online, men behöver rebootas
 • Nätverksadministratören har avaktiverat SSID-utsändning i routerns inställningar
 • Nätverksadministratören har avaktiverat sändning på 2.4GHz-bandet i routerns inställningar
 • Nätverksadministratören har begränsat åtkomsten till endast sådana enheter som är ”tillåtna” i nätverket. Detta kallas för MAC-adressfiltrering
 • Phyn Plus är antingen avstängd eller placerad på för långt avstånd från wi-fi-routern.

Åtgärda problem med avaktiverad SSID-utsändning:

 • Kontrollera att Wi-Fi-hemmanätet är påslaget och att andra enheter kan koppla upp sig till trådlösnätverket
 • Fråga den person som har ställt in nätverket om SSID-utsändning har avaktiverats. Om SSID-utsändning har avaktiverats kan Phyn Plus inte koppla upp sig mot nätverket.
 • Om utsändning av SSID är avaktiverad, aktivera SSID-utsändning
 • Fullständig konfigurering av enheten

Åtgärda problem med avaktiverad sändning på 2.4GHz-bandet:

 • Kontrollera att Wi-Fi-hemmanätet är påslaget och att andra enheter kan koppla upp sig till trådlösnätverket
 • Fråga den person som har ställt in nätverket om sändning på 2.4GHz-bandet har avaktiverats. Om sändning på 2.4GHz-bandet har avaktiverats kan Phyn Plus inte koppla upp sig mot nätverket. Phyn Plus utnyttjar 2.4GHz-bandet. Om en användare försöker att ansluta en router som endast sänder på 5GHz-bandet, tas hemmanätet upp i listan över tillgängliga nätverk, men den visas nedtonat.
 • Om sändning via 2.4Ghz-bandet är avaktiverat i routerinställningarna ska utsändning av 2.4 GHz nätverket aktiveras
 • Fullständig konfigurering av enheten

Åtgärda problem med MAC-adressfiltrering:

 • Kontrollera att Wi-Fi-hemmanätet är påslaget
 • Fråga den person som har ställt in nätverket om MAC-adressfiltrering har aktiverats.
 • Om MAC-adressfiltrering är aktiv, måste nätverksadministratören lägga till MAC-adressen till Phyn Plus till listan över tillåtna MAC-adresser in routerns konfiguration. MAC-adressen finns tryckt på en etikett på Phyn Plus husägarmanualen.
 • När MAC-adressen har lagts till ”Tillåten”-listan, avsluta enhetens konfigurering

Åtgärda problem med för stort avstånd mellan Phyn Plus och router:

 • Kontrollera att Wi-Fi-hemmanätet är påslaget
 • På den plats där Phyn Plus är installerad, slå på en valfri smartmobil eller surfplatta med Android eller iOS.
 • Gå till Inställningar > Wi-Fi
 • Om hemmanätets SSID inte visas, gå närmare den plats där wi-fi-routern finns.
 • Om nätverkets SSID endast visas om kunden flyttar mobilen närmare nätverkets lokalisation, tyder detta på att Wi-Fi-signalen är för svag i närheten av Phyn-enheten.
 • Om nätverkets SSID visas i närheten av Phyn-enheten, men döljs som tillgängligt nätverk, tyder detta på att styrkan på Wi-Fi-signalen är för svag i närheten av Phyn-enheten.
 • Om nätverkets SSID visas i närheten av Phyn-enheten, men Wi-Fi-symbolen intill SSID har en eller flera nedtonade Wi-Fi-täckningsstreck, tyder detta på att styrkan på Wi-Fi-signalen är för svag i närheten av Phyn-enheten.
 • Kunden måste antingen köpa en extern Wi-Fi-antenn till Phyn-enheten eller en Wi-Fi-repeater till Wi-Fi-nätverket för att lösa problem med svag Wi-Fi-signal.

En Wi-Fi-repeater förstärker hemmanätverkets signal och gör det på så vis möjligt för Phyn Plus att koppla upp sig och upprätthålla förbindelsen.

Notera: Phyn Plus bör placeras tillräckligt nära wi-fi-routern för att säkerställa att Phyn Plus förblir uppkopplad via Wi-Fi utan förbindelseavbrott.

I större hem eller i hem där Phyn Plus är installerad i källaren är det nödvändigt att köpa en eller flera Wi-Fi-repeatrar och kedjekoppla en pålitlig Wi-Fi-signal från routern ända till platsen där Phyn Plus finns. Wi-Fi-repeatrar finns från många hårdvarutillverkare, bland annat Belkin.

En Wi-Fi-repeater innehåller två wi-fi-routrar, ungefär som Wi-Fi-router som du redan har i ditt hem eller på ditt kontor. En sådan Wi-Fi-router fångar upp signalen från ditt befintliga Wi-Fi-hemmanätverk. Den överkopplar sedan signalen till den andra trådlösroutern som överför den förstärkta signalen.

Cant find what you're looking for?

What can we help you with?

Phyn Is Closed for Independence Day

Phyn will re-open Tuesday, 05 July at 8:00 AM PST

The answers to most common support issues can be found at the Phyn Help Center: https://www.phyn.com/help-center/

These include:

For Urgent Issues, You Can Email: help@phyn.com

 • Urgent Issues: No water to the home after following the instructions outlined above or a major water leak

Note: Emails of a Non-Urgent Nature Will Not Receive A Reply

Normal Support Hours are Monday through Friday from 8:00 am to 5:00 pm PST excluding major Holidays.

What can we help you with?

Or give us a call at (877) 749-6792

Support Hours: M-F 8am to 5pm PST