Jag ser inte mitt nätverksnamn (SSID) när Phyn-appen uppmanar mig ”Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill att Phyn ansluter till.”

Om din Phyn-enhet inte ser ditt nätverks SSID i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk kan detta tyda på att ett av följande villkor föreligger:

 • Wi-Fi-nätverket är avstängt eller offline
 • Wi-Fi-routern är online, men behöver rebootas
 • Nätverksadministratören har avaktiverat SSID-utsändning i routerns inställningar
 • Nätverksadministratören har avaktiverat sändning på 2.4GHz-bandet i routerns inställningar
 • Nätverksadministratören har begränsat åtkomsten till endast sådana enheter som är ”tillåtna” i nätverket. Detta kallas för MAC-adressfiltrering
 • Phyn Plus är antingen avstängd eller placerad på för långt avstånd från wi-fi-routern.

Åtgärda problem med avaktiverad SSID-utsändning:

 • Kontrollera att Wi-Fi-hemmanätet är påslaget och att andra enheter kan koppla upp sig till trådlösnätverket
 • Fråga den person som har ställt in nätverket om SSID-utsändning har avaktiverats. Om SSID-utsändning har avaktiverats kan Phyn Plus inte koppla upp sig mot nätverket.
 • Om utsändning av SSID är avaktiverad, aktivera SSID-utsändning
 • Fullständig konfigurering av enheten

Åtgärda problem med avaktiverad sändning på 2.4GHz-bandet:

 • Kontrollera att Wi-Fi-hemmanätet är påslaget och att andra enheter kan koppla upp sig till trådlösnätverket
 • Fråga den person som har ställt in nätverket om sändning på 2.4GHz-bandet har avaktiverats. Om sändning på 2.4GHz-bandet har avaktiverats kan Phyn Plus inte koppla upp sig mot nätverket. Phyn Plus utnyttjar 2.4GHz-bandet. Om en användare försöker att ansluta en router som endast sänder på 5GHz-bandet, tas hemmanätet upp i listan över tillgängliga nätverk, men den visas nedtonat.
 • Om sändning via 2.4Ghz-bandet är avaktiverat i routerinställningarna ska utsändning av 2.4 GHz nätverket aktiveras
 • Fullständig konfigurering av enheten

Åtgärda problem med MAC-adressfiltrering:

 • Kontrollera att Wi-Fi-hemmanätet är påslaget
 • Fråga den person som har ställt in nätverket om MAC-adressfiltrering har aktiverats.
 • Om MAC-adressfiltrering är aktiv, måste nätverksadministratören lägga till MAC-adressen till Phyn Plus till listan över tillåtna MAC-adresser in routerns konfiguration. MAC-adressen finns tryckt på en etikett på Phyn Plus husägarmanualen.
 • När MAC-adressen har lagts till ”Tillåten”-listan, avsluta enhetens konfigurering

Åtgärda problem med för stort avstånd mellan Phyn Plus och router:

 • Kontrollera att Wi-Fi-hemmanätet är påslaget
 • På den plats där Phyn Plus är installerad, slå på en valfri smartmobil eller surfplatta med Android eller iOS.
 • Gå till Inställningar > Wi-Fi
 • Om hemmanätets SSID inte visas, gå närmare den plats där wi-fi-routern finns.
 • Om nätverkets SSID endast visas om kunden flyttar mobilen närmare nätverkets lokalisation, tyder detta på att Wi-Fi-signalen är för svag i närheten av Phyn-enheten.
 • Om nätverkets SSID visas i närheten av Phyn-enheten, men döljs som tillgängligt nätverk, tyder detta på att styrkan på Wi-Fi-signalen är för svag i närheten av Phyn-enheten.
 • Om nätverkets SSID visas i närheten av Phyn-enheten, men Wi-Fi-symbolen intill SSID har en eller flera nedtonade Wi-Fi-täckningsstreck, tyder detta på att styrkan på Wi-Fi-signalen är för svag i närheten av Phyn-enheten.
 • Kunden måste antingen köpa en extern Wi-Fi-antenn till Phyn-enheten eller en Wi-Fi-repeater till Wi-Fi-nätverket för att lösa problem med svag Wi-Fi-signal.

En Wi-Fi-repeater förstärker hemmanätverkets signal och gör det på så vis möjligt för Phyn Plus att koppla upp sig och upprätthålla förbindelsen.

Notera: Phyn Plus bör placeras tillräckligt nära wi-fi-routern för att säkerställa att Phyn Plus förblir uppkopplad via Wi-Fi utan förbindelseavbrott.

I större hem eller i hem där Phyn Plus är installerad i källaren är det nödvändigt att köpa en eller flera Wi-Fi-repeatrar och kedjekoppla en pålitlig Wi-Fi-signal från routern ända till platsen där Phyn Plus finns. Wi-Fi-repeatrar finns från många hårdvarutillverkare, bland annat Belkin.

En Wi-Fi-repeater innehåller två wi-fi-routrar, ungefär som Wi-Fi-router som du redan har i ditt hem eller på ditt kontor. En sådan Wi-Fi-router fångar upp signalen från ditt befintliga Wi-Fi-hemmanätverk. Den överkopplar sedan signalen till den andra trådlösroutern som överför den förstärkta signalen.

Cant find what you're looking for?

Phyn Is Closed for the Weekend 

Phyn will re-open Monday at

8:00 AM Pacific Time

If you have a plumbing Emergency please call a plumber for assistance

The answers to most common support issues can be found at the Phyn Help Center: https://www.phyn.com/help-center/

These include:

For Urgent Issues, You Can Email: help@phyn.com, response times will vary

 • Urgent Issues: No water to the home after following the instructions outlined above or a major water leak

Note: Emails of a Non-Urgent Nature Will Not Receive A Reply

Normal Support Hours are Monday through Friday from 8:00 am to 5:00 pm PST excluding major Holidays.

What can we help you with?

Or give us a call at (877) 749-6792

Support Hours: M-F 8am to 5pm PST