Jag har fått en varning om ”Felfunktion reducerventil”. Vad innebär detta och vad ska jag göra?

Jag har fått en varning om ”Felfunktion reducerventil”. Vad innebär detta och vad ska jag göra?

Phyn sänder en varning om en felfunktion i en reducerventil om det finns en reducerventil (tryckreduceringsventil) i hemmet och trycket är instabilt. Tryckreduceringsventiler stabiliserar trycket i hemmet. Om trycket stiger och sjunker utanför ett acceptabelt intervall är det sannolikt att din reducerventil inte fungerar korrekt.

Om Phyn upptäcker att din reducerventil inte fungerar korrekt, mottar du varningen Felfunktion reducerventil. Tryck på varningen för en instruktion om vad du ska göra.

Vad kan jag göra?

En fungerande reducerventil är en viktig komponent för ett läckagefritt hem. Ventilen ser ut som en klocka och ändrar trycket av det kommunala vattnet när de kommer in i ditt hem eftersom det kan skada rörledningar och produkter som din diskmaskin eller tvättmaskin om trycktopparna är för höga.

Vi föreslår att du byter ut din reduceringsventil så snart som möjligt. Genom detta sänker du risken för läckage avsevärt och livslängden hos ditt VVS-system och de produkter som är anslutna till systemet ökar.

Notera: Det kan ta upp till 48 timmar efter det att du har åtgärdat Reducerventilen innan denna ändring visas i Phyn-appen.

Malfunctioning PRV