Jag har fått en varning om ”Medelhögt flöde”. Vad innebär detta och vad ska jag göra?

Jag har fått en varning om ”Medelhögt flöde”. Vad innebär detta och vad ska jag göra?

Phyn sänder ut en varning om den har detekterat ett ovanligt vattenflöde i ditt hem som har varat i minst 20 minuter och förbrukat minst 227 liter [60 gallon] vatten.

Om Automatisk avstängning är aktiverad i Phyn mottar du en andra varning 5 minuter efter den första varningen. Om du inte kvitterar denna andra varning inom 5 minuter stänger Phyn av vattnet.
Du kan visa mer information om din varning i avsnittet ”Varningar” i appen längst upp till höger på skärmen. Om varningen visas under fliken ”Aktiv”, pågår vattenaktiviteten fortfarande och har inte löst sig själv. Om varningen visas under fliken ”Löst” har den ovanliga vattenförbrukningen upphört och du kan se när den upptäcktes senast. Om du t.ex. har lämnat en slang öppen och sedan stängt den efter det att du mottagit en varning skulle denna varning nu visas som löst.
En varning för Medelhögt flöde har ofta sin orsak i en läckande gummiventil i toalettcisternen vilket kan leda till att vatten fylls på kontinuerligt i toalettcisternen.
Om du är i fastigheten, kontrollera att spolningsmekanismen (flottörenheten) inte har fastnat under gummiventilen i toalettcisternens botten eller i spolningsknappen/-handtaget. Ett annat sannolikt problem är din varmvattenberedares temperatur- och tryckventil. Dessa ventiler har tendens att bli slitna efter 5 år. Kontrollera ventilen som sitter på varmvattenberedarens ovansida eller på sidan 15 cm [6 tum] under ovansidan. Om ventilen är otät, kontakta din VVS-installatör. Kontrollera även dropptråget under vattenvärmaren för att se till att det inte svämmar över.
Om du inte kan hitta orsaken till varningen kan du köra en rad flödeskontroller för att försöka isolera läckagets orsak. Börja med att stänga av vattnet från kranen eller toaletten manuellt genom att vrida avstängningsventilen på armaturen. Utför sedan en flödeskontroll från Phyn-appen. Om resultat är att allt är normalt, har du hittat problemets orsak. Om resultatet är en varning, kan du gå vidare till nästa armatur. Om du inte hittar läckagets orsak på detta sätt bör du kontakta din VVS-installatör.
Om du inte är i fastigheten, föreslår vi att du fjärravstänger vattnet via Phyn-appen tills du kan vara på plats eller kontaktar din VVS-installatör till hjälp.
Om du känner till orsaken till varningen och det inte handlar om ett läckage, kan du hjälpa Phyn att lära sig genom att klicka på varningen och sedan välja ”Berätta för oss” längst ner på skärmen. Ju mer feedback du ger genom Phyn-appen desto snabbare kommer Phyn-appen att lära sig och upphöra att skicka varningar när denna aktivitet förekommer nästa gång.
Kan du inte hitta det du söker efter?
+4 685 025 2319