Jag har fått en ”Flödeskontrollvarning” från flödeskontrollen i Phyn. Vad innebär detta?

Phyn övervakar inte bara kontinuerligt dina rör avseende läckage utan utför diagnostest, så kallade flödeskontroller, som detekterar även det minsta läckaget på bara få droppar per minut. När Phyn kör en flödeskontroll stänger den av ditt vatten i några minuter och övervakar trycket i dina rör. Om en tryckförlust inträffar under flödeskontrollen, får du ett varningsmeddelande som kan innebära flera saker:

  • Problemet kan bero på en droppande blandare eller tappkran. Kontrollera alla blandare och tappkranar visuellt i och utanför ditt hem för att se om de behöver stängas, dras åt eller åtgärdas.
  • En av dina toalettstolar läcker kanske små mängder vatten på grund av att bottenventilen är otät eller felaktig. För att se om detta är orsaken till varningen kan du stänga av toaletten vid stoppet (vredet på väggen bakom toaletten) och köra om flödeskontrollen. Om resultatet är att allt är normalt, var det denna toalett som var problemets orsak. Ett annat sätt att testa toaletter är att hälla någon droppe karamellfärg i cisternen och iaktta om färgen visas i toalettstolen.
  • Det kan finnas en liten otäthet eller ett läckage någonstans i dina rörledningar. Börja med att utesluta möjligheten att varningen har sin orsak i en vattenkran eller utomhusvattenkran genom att kontrollera kranarna visuellt och åtgärda dem om de droppar. Stäng sedan av alla tappkranar och toaletter på deras avstängningsventiler och kör fler flödeskontroller. Om resultatet är att allt är normalt, var det en av dessa armaturer som har orsakat varningen. Kontakta annars en VVS-installatör som hjälper dig att lokalisera läckan.

Cant find what you're looking for?

Phyn Is Closed for the Weekend 

Phyn will re-open Monday at

8:00 AM Pacific Time

If you have a plumbing Emergency please call a plumber for assistance

The answers to most common support issues can be found at the Phyn Help Center: https://www.phyn.com/help-center/

These include:

For Urgent Issues, You Can Email: help@phyn.com, response times will vary

  • Urgent Issues: No water to the home after following the instructions outlined above or a major water leak

Note: Emails of a Non-Urgent Nature Will Not Receive A Reply

Normal Support Hours are Monday through Friday from 8:00 am to 5:00 pm PST excluding major Holidays.

What can we help you with?

Or give us a call at (877) 749-6792

Support Hours: M-F 8am to 5pm PST