Jämförelse av vattenanvändningen

Från och med version 3.3.1 av Phyn-appen för Sverige har Phyn-användarna möjlighet att jämföra sin vattenanvändning med vattenanvändningen av andra Phyn-användare av samma hushållsstorlek. Jämförelsefunktionen har lagts till i avsnittet Vattenanvändning Plus beta i Phyn-appen.

Det finns två vyer för jämförelse av vattenanvändningen, Per månad och Per dag.

Om Phyn-användarens vattenanvändning är lägre än vattenanvändningen av genomsnittshushållet av denna storlek visas värdet som grönt %-värde. Om du trycker på %-värdet visas ytterligare ett meddelande:

 • ”Denna månad har du använt 10% mindre vatten än det genomsnittliga tvåpersonshushållet”

Om Phyn-användarens vattenanvändning är högre än vattenanvändningen i genomsnittshushållet av denna storlek visas värdet som rött %-värde. Om du trycker på %-värdet visas ytterligare ett meddelande:

 • ”Denna månad har du använt 20% mer vatten än det genomsnittliga tvåpersonshushållet”

Jämförelsen av vattenanvändningen per dag visar dessutom detaljinformation i procent om din dagliga vattenanvändning per tappställe t.ex.:

 • 50% toalett, 20% duschar, 10% tappkran, etc.

Notera: Varje dag vid midnatt tar Phyn föregående dags vattenanvändningsuppgifter från alla Phyn-användare och fogar in dessa vattenanvändningsuppgifter i den globala vattenanvändningjämförelsen.

 

Vy per månad

Under ”Jämfört med genomsnittet” visas ett grönt eller rött procentvärde

 • Grönt = lägre vattenanvändning än genomsnittet
 • Rött = högre vattenanvändning än genomsnittet

När du trycker på %-värdet visas information som förklarar %-värdet:

 • ”Denna månad har du använt 10% mindre vatten än det genomsnittliga tvåpersonshushållet.”

 

 

Daglig vy

Tryck på något av datumen i kalendermånaden. I övredelne av skärmen finns det två knappar, Liter och Procent. Standard vyn är Liter. Tryck på Procent knappen för att se procent-vyn.

Den dagliga jämförelsen av vattenanvändningen visas, t.ex.

 • 16% jämfört med meddeltalet

Den dagliga vyn har en procentuell uppdelning av din vattenanvändning enligt tappställe.

 • 48.4% – Toalett
 • 21.40% – Dusch
 • 16.04% – Diskbänk
 • 13.23% – Tvättmaskin
 • 0.92% – Diskmaskin