Förstå läckvarningarna

Nedan följer en handledning för att förstå läckvarningarna från Phyn Plus

Jag har fått en varning om ”Lågt flöde”. Vad innebär detta och vad ska jag göra?
Phyn sänder ut en varning om den har detekterat ett ovanligt vattenflöde i ditt hem som har varat i minst 20 minuter och förbrukat minst 22,7 liter [6 gallon] vatten.

Om Automatisk avstängning är aktiverad i Phyn mottar du en andra varning 10 minuter efter den första varningen. Om du inte kvitterar denna andra varning inom 15 minuter stänger Phyn av vattnet.

Du kan visa mer information om din varning i avsnittet ”Varningar” i appen längst upp till höger på skärmen. Om varningen visas under fliken ”Aktiv”, pågår vattenaktiviteten fortfarande och har inte löst sig själv. Om varningen visas under fliken ”Löst”, har den ovanliga vattenförbrukningen upphört och du kan se när den upptäcktes senast. Om du t.ex. har lämnat en slang öppen och sedan stängt den efter det att du mottagit en varning skulle denna varning nu visas som löst.

En varning för lågt flöde har ofta sin orsak i en mindre aktivitet, t.ex. en vattenkran som droppar eller har lämnats öppen eller en utomhuskran som har lämnats öppen. En annan vanlig orsak till denna varning är en läckande gummiventil i toalettcisternen vilket kan leda till att vatten fylls på kontinuerligt i toalettcisternen.

Om du är på fastigheten bör du lyssna om du kan höra vattenflödet eller göra en visuell kontroll av din fastighet. Om du inte kan hitta orsaken till varningen kan du köra en rad flödeskontroller för att försöka isolera läckagets orsak. Börja med att stänga av vattnet från kranen eller toaletten manuellt genom att vrida avstängningsventilen på armaturen. Utför sedan en flödeskontroll från Phyn-appen. Om resultat är att allt är normalt, har du hittat problemets orsak. Om resultatet är en varning, kan du gå vidare till nästa armatur. Om du inte hittar läckagets orsak på detta sätt bör du kontakta din VVS-installatör.

Om du inte är i fastigheten, föreslår vi att du fjärravstänger vattnet via Phyn-appen tills du kan vara på plats eller kontaktar din VVS-installatör.

Om du känner till orsaken till varningen och det inte handlar om ett läckage, kan du hjälpa Phyn att lära sig genom att klicka på varningen och sedan välja ”Berätta för oss” längst ner på skärmen. Ju mer feedback du ger genom Phyn-appen desto snabbare kommer Phyn-appen att lära sig och upphöra att skicka varningar när denna aktivitet förekommer nästa gång.

Jag har fått en varning om ”Medelhögt flöde”. Vad innebär detta och vad ska jag göra?
Phyn sänder ut en varning om den har detekterat ett ovanligt vattenflöde i ditt hem som har varat i minst 20 minuter och förbrukat minst 227 liter [60 gallon] vatten.

Om Automatisk avstängning är aktiverad i Phyn mottar du en andra varning 5 minuter efter den första varningen. Om du inte kvitterar denna andra varning inom 5 minuter stänger Phyn av vattnet.

Du kan visa mer information om din varning i avsnittet ”Varningar” i appen längst upp till höger på skärmen. Om varningen visas under fliken ”Aktiv”, pågår vattenaktiviteten fortfarande och har inte löst sig själv. Om varningen visas under fliken ”Löst”, har den ovanliga vattenförbrukningen upphört och du kan se när den upptäcktes senast. Om du t.ex. har lämnat en slang öppen och sedan stängt den efter det att du mottagit en varning skulle denna varning nu visas som löst.

En varning för Medelhögt flöde har ofta sin orsak i en läckande gummiventil i toalettcisternen vilket kan leda till att vatten fylls på kontinuerligt i toalettcisternen. Om du är i fastigheten, kontrollera att spolningsmekanismen (flottörenheten) inte har fastnat i toalettcisternens botten eller i spolningsknappen/-handtaget. Ett annat sannolikt problem är din varmvattenberedares temperatur- och tryckventil. Dessa ventiler har tendens att vara bli slitna efter 5 år. Kontrollera ventilen som sitter på varmvattenberedarens ovansida eller på sidan 15 cm [6 tum] under ovansidan. Om ventilen är otät, kontakta din VVS-installatör. Kontrollera även dropptråget under vattenvärmaren för att se till att det inte svämmar över.

Om du inte kan hitta orsaken till varningen kan du köra en rad flödeskontroller för att försöka isolera läckagets orsak. Börja med att stänga av vattnet från kranen eller toaletten manuellt genom att vrida avstängningsventilen på armaturen. Utför sedan en flödeskontroll från Phyn-appen. Om resultatet är att allt är normalt, har du hittat problemets orsak. Om resultatet är en varning, kan du gå vidare till nästa armatur. Om du inte hittar läckagets orsak på detta sätt bör du kontakta din VVS-installatör.

Om du inte är i fastigheten, föreslår vi att du fjärravstänger vattnet via Phyn-appen tills du kan vara på plats eller kontaktar din VVS-installatör till hjälp.
Om du känner till orsaken till varningen och det inte handlar om ett läckage, kan du hjälpa Phyn att lära sig genom att klicka på varningen och sedan välja ”Berätta för oss” längst ner på skärmen. Ju mer feedback du ger genom Phyn-appen desto snabbare kommer Phyn-appen att lära sig och upphöra att skicka varningar när denna aktivitet förekommer nästa gång.

Jag har fått en varning om ”Högt flöde”. Vad innebär detta och vad ska jag göra?
Phyn sänder ut en varning om den har detekterat ett ovanligt högt vattenflöde i ditt hem som har varat i minst 3 minuter eller har förbrukat minst 189 liter [50 gallon] vatten.

Om Automatisk avstängning är aktiverad i Phyn mottar du en andra varning 2 minuter efter den första varningen. Om du inte kvitterar denna andra varning inom 2 minuter stänger Phyn av vattnet.

Du kan visa mer information om din varning i avsnittet ”Varningar” i appen längst upp till höger på skärmen. Om varningen visas under fliken ”Aktiv”, pågår vattenaktiviteten fortfarande och har inte löst sig själv. Om varningen visas under fliken ”Löst”, har den ovanliga vattenförbrukningen upphört och du kan se när den upptäcktes senast. Om du t.ex. har lämnat en slang öppen och sedan stängt den efter det att du mottagit en varning skulle denna varning nu visas som löst.

En varning för högt flöde har ofta sin orsak i ett trasigt rör eller en skadad försörjningsledning (till t ex en tvättmaskin eller ismaskin). Om du är i din fastighet, kontrollera om du kan höra eller se vatten. Ibland kan Phyn felaktigt detektera ett läckage när bevattning pågår eller när du fyller en pool, om den inte har lärt sig dina vattenförbrukningsmönster ännu. Om du inte känner till orsaken till varningen, stäng av vattnet via Phyn-appen och kontakta genast din VVS-installatör. Om du inte är i fastigheten, föreslår vi att du fjärravstänger vattnet via Phyn-appen tills du kan vara på plats eller kontaktar din VVS-installatör till hjälp.

Om du känner till orsaken till varningen och det inte handlar om ett läckage, kan du hjälpa Phyn att lära sig genom att klicka på varningen och sedan välja ”Berätta för oss” längst ner på skärmen. Ju mer feedback du ger genom Phyn-appen desto snabbare kommer Phyn-appen att lära sig och upphöra att skicka varningar när denna aktivitet förekommer nästa gång.

Cant find what you're looking for?

Phyn Is Closed for the Weekend 

Phyn will re-open Monday at

8:00 AM Pacific Time

If you have a plumbing Emergency please call a plumber for assistance

The answers to most common support issues can be found at the Phyn Help Center: https://www.phyn.com/help-center/

These include:

For Urgent Issues, You Can Email: help@phyn.com, response times will vary

  • Urgent Issues: No water to the home after following the instructions outlined above or a major water leak

Note: Emails of a Non-Urgent Nature Will Not Receive A Reply

Normal Support Hours are Monday through Friday from 8:00 am to 5:00 pm PST excluding major Holidays.

What can we help you with?

Or give us a call at (877) 749-6792

Support Hours: M-F 8am to 5pm PST