Vilken information om mitt Wi-Fi-nätverk behöver jag för att konfigurera Phyn Plus?

Du behöver följande information om ditt Wi-Fi-hemmanätverk. Du kan få informationen från den person som har konfigurerat nätverket:

 • Nätverkets SSID – (nätverkets namn, t.ex. Mickes Wi-Fi)
 • Nätverkets lösenord
 • SSID ska vara sänt (inte dolt)
 • MAC-adressblockering ska avaktiveras på routern om det är aktiverat
 • Wi-Fi-säkerhetsprofilen ska ställas in på WPA2-Personal eller WPA/WPA2-Personal.

Om du inte är säker på vilken Wi-Fi-säkerhetsprofil som gäller för ditt nätverk, kan du följa dessa steg för att visa nätverkets säkerhetsprofil:

 1. Säkerställ att din dator är ansluten till Wi-Fi-hemmanätet.
 2. Klicka på Wi-Fi-symbolen på din dators aktivitetsfält. En lista över Wi-Fi-nätverk kommer upp
 3. Klicka på ditt Wi-Fi-nätverks SSID som borde anges vara ”Anslutet – Skyddat”.
 4. Klicka på ”Egenskaper”
 5. Rulla ner till Egenskaper.
 6. Säkerhetstypen visas.

Wi-Fi Network Properties

Cant find what you're looking for?

What can we help you with?

Or give us a call at (877) 749-6792

Support Hours: M-F 8am to 5pm PST