Vad är ”Flödeskontroll” och hur fungerar det?

Flödeskontroller letar efter aktiviteter som har med mindre läckor i ditt rörledningssystem att göra och som på sikt kan leda till skador. Under en flödeskontroll stängs ditt vatten av eftersom Phyn övervakar mycket små tryckvariationer i dina rörledningar. Under en flödeskontroll kan du inte använda vatten i ditt hem eller flödeskontrollen avbryts. Du kan se resultaten efter dessa flödeskontroller i Phyn-appen.

Phyn utför dessa flödeskontroller automatiskt under sådana tider där det inte är sannolikt att du använder vatten, t.ex. mitt på natten. Om du sätter på vattnet under en flödeskontroll avbryts testet automatiskt och vattnet strömmar som vanligt. Du kan anpassa tiderna för dessa automatiska flödeskontroller i Phyn-appen. Om du vill kan du dessutom avaktivera automatiska flödeskontroller temporärt i Phyn-appen.

Du eller din VVS-installatör kan också alltid köra en flödeskontroll via Phyn-appen genom att gå till huvudmenyn och välja ”Flödeskontroll” och därefter ”Kör test”. Testet tar ca 4-5 minuter. Du kan stänga av appen när flödeskontrollen pågår, Phyn visar ett meddelande med resultatet när den är klar.