Vad är Vattenanvändning Plus?

Vad är Vattenanvändning PlusBeta ?

Med denna nya funktion kan vattenanvändningen visas på olika sätt vilket ger dig ojämförliga insikter i den vattenanvändning, bland annat:

  • Direkta användningstrender på en månadsöversikt. Ju mörkare krets kring dagen, desto mer vatten har använts.
  • Detaljinformation om hur mycket vatten har använts av varje armaturtyp (toaletter, duschar, bevattning, etc.).
  • En ”vattenlogg” av alla vattenaktiviteter som kan filtreras efter armatur, tid på dagen och använd vattenmängd.

Tar Phyn ut en avgift för denna funktion?

Nej, Phyn tillhandahåller informationen till våra användare utan extra kostnader.

Ser jag fortfarande de vattenförbrukningsdiagram som finns i appen för närvarande?

Ja, de befintliga diagrammen om vattenförbrukningen per månad, dag och timme finns fortfarande i appen under rubriken ”Vattenförbrukning”.

Varför markeras denna funktion som ”beta”?

Under funktionens beta-fas förbättrar Phyn sin kunskap om armaturerna i hemmet för att kunna förutsäga och klassificera dem exaktare. Som del av AI-förbättringsprocessen utnyttjas feedback från användaren som ett sätt att bli smartare.

I början kommer systemet att vara smartare i att klassificera vissa armaturer (t.ex. duschar, toaletter och tappkranar) oftare än andra. Med tiden och som en del av denna beta-process fortsätter Phyn att lära sig och förbättra sin AI i syfte att bli extremt exakt i alla armaturkategorier. Som en del av denna inlärningsperiod använder Phyn din feedback för att förbättra sin kunskapsbas och beteckna oklassificerade armaturer i syfte att bli smartare.

Först ser användarna kanske inte mycket av förbättringarna efter sin feedback eftersom systemet bygger modeller och behandlar feedback. Men innan du känner av det blir Phyn smartare och exaktheten ökar kontinuerligt.

Varför är tvättmaskiner och diskmaskiner svårare för Phyn än tappkranar, duschar och toaletter?

De urskiljbara vattenavkännande egenskaperna av tvättmaskiner och diskmaskiner är mycket olika beroende på tillverkare, modell och tvättcykel. Phyn är redan medveten om dessa nyanser som följer av de stora skillnaderna mellan de maskiner som finns i bruk idag, och din specifika modell känns kanske inte igen på dag 1. Men efter en relativt kort tidsperiod lär sig Phyn när du använder din tvättmaskin och diskmaskin oftare och tar upp dessa nyanser.

Hur kan jag förbättra klassificeringsresultaten?

Appens ”vattenlogg” där du kan se en lista över hela din vattenanvändning per tid på dagen kan du korrigera beteckningen som en viss vattenaktivitet har fått. Beteckningar som korrigeras av dig kännetecknas av en personsymbol. Beteckningar som har genererats av systemet kännetecknas av Phyn-logotypen.

När kommer jag att se förbättringar i klassificeringen av vattenanvändningen?

I början ser du eventuellt inga förbättringar i klassificeringen efter dina feedback. De första förbättringarna bör märkas efter några veckor. Men Phyns AI-kunskapsbas fortsätter kontinuerligt och oupphörligt att utökas och förbättras. Phyn upphör aldrig att bli smartare och att använda den feedback som den mottar från användarna samt från tryck- och flödesbaserade modeller som förbättras kontinuerligt av ett engagerat team hos Phyn.

Vad är en oklassificerad användning?

Vattenaktiviteter som systemet inte känner igen betecknas som ”oklassificerade”. Detta kan ha sin orsak i att systemet var offline eller att vattenanvändningen pågår ännu. Om vattnet rinner fortfarande kommer Phyn att märka den med en beteckning några minuter efter det har upphört. Även en läcka som har lett till en varning kan vara ”oklassificerad”.

Vad innebär ”N/A” som visas för vissa ”händelser”?

Phyn visar hela den förbrukade vattenmängden för dagarna före start av Vattenanvändning Plus, men appen visar inte antalet händelser eller detaljinformation om vattenförbrukningen för dessa dagar och månader.