Vilka alternativ kan konfigureras i Konto och inställningar i Phyn-appen?

Du kan konfigurera följande alternativ i avsnittet Konto i Phyn-appen:

 • Profil:
  • Ändra ditt namn, ditt mobilnummer, e-postadressen och lösenordet
 • Förteckning över armaturer i hemmet
  • Uppdatera förteckningen av vattenförbrukande armaturer i ditt hem
 • Adress
  • Uppdatera hemmets adress som kopplas till din Phyn Plus
 • Kontaktdata VVS-installatör
  • Uppdatera din VVS-installatörs namn och telefonnummer (användas för att ringa samtal till installatören inifrån Phyn-appen)
 • Anslut till Alexa
  • Anslut din Phyn Plus till ditt Amazon Alexa-konto

 

Du kan konfigurera följande alternativ i avsnittet Inställningar i Phyn-appen:

 • Uppdatera Wi-Fi
  • Ändra Wi-Fi-nätverket som Phyn Plus är ansluten till
 • Meddelanden
  • Välj hur du vill motta varningar: push-aviseringar och SMS-meddelanden, bara push-aviseringar eller bara SMS-meddelanden
 • Systemenheter
  • Du kan välja mellan enhetssystemen Imperial och Metriskt
 • Automatisk avstängning
  • Välj att aktivera eller avaktivera den automatiska avstängningsfunktionen för Phyn Plus
 • Flödeskontroll
  • Välj att avaktivera automatiska flödeskontroller eller definiera tidpunkter som du vill att flödeskontroller ska utföras vid
 • Phyn-enheten visar följande status:
  • Online / Offline
  • Signalstyrka
  • Tidszon
  • Version av programvara
  • MAC-adress
  • Serienummer

Cant find what you're looking for?

Phyn Is Closed for the Weekend 

Phyn will re-open Monday at

8:00 AM Pacific Time

If you have a plumbing Emergency please call a plumber for assistance

The answers to most common support issues can be found at the Phyn Help Center: https://www.phyn.com/help-center/

These include:

For Urgent Issues, You Can Email: help@phyn.com, response times will vary

 • Urgent Issues: No water to the home after following the instructions outlined above or a major water leak

Note: Emails of a Non-Urgent Nature Will Not Receive A Reply

Normal Support Hours are Monday through Friday from 8:00 am to 5:00 pm PST excluding major Holidays.

What can we help you with?

Or give us a call at (877) 749-6792

Support Hours: M-F 8am to 5pm PST