Vilka typer av Wi-Fi-säkerhetsprotokoll stöds av Phyn Plus?

Phyn Plus fungerar bäst med säkerhetsprotokollet WPA2 (Wi-Fi Protected Access II). WPA2 har krävts på alla Wi-Fi-certifierade produkter sedan 2006. Phyn Plus stödjer förbindelser till routrar som är konfigurerade för följande Wi-Fi-protokoll:

  • WEP – Rekommenderas inte. Nätverk som använder sig av WEP kan hackas enkelt, se nedan
  • WPA2 Personal (andra benämningar: WPA2-PSK, PSK2, WPA2-PSK (endast AES, ej TKIP), WPA2-PSK/AES)
  • WPA/WPA2 Personal (andra benämningar WPA/WPA2 Mixed mode, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 (TKIP/AES), WPAWPA2-PSK (TKIP/AES), PSK2-Mixed)

Notera: Wi-Fi Security Alliance rekommenderar starkt att användare av WEP- eller WPA-säkerhetsprotokollet ska uppdatera till antingen WPA2 Personal eller WPA/WPA2 Personal (Mixed mode).

Se https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security