När visas animationen med rinnande vatten i Phyn-appen?

Animationen med rinnande vatten visas i Aktiviteter:

  • När vatten används i ditt interna rörledningssystem
  • När ditt vatten sätts på efter att ha varit avstängt manuellt eller av Phyn-appen

Animationen med rinnande vatten visas inte i Aktiviteter:

  • När ingen vattenanvändning pågår i ditt rörledningssystem
  • När ditt vatten har stängts av genom avstängningsventilen antingen via appen eller manuellt
  • När appen uppmanar dig att identifiera en ovanlig vattenhändelse