Varnar mig Phyn Plus om ett vattenläckage inträffar?

Phyn Plus varnar dig om en ovanlig vattenanvändning inträffar som eventuellt skulle kunna vara en läcka. Phyn Plus meddelar dig också om vattenanvändning som inte är en läcka och ber dig att identifiera armaturen i ditt hem som vattenanvändningen kan hänföras till. Genom denna process ”lär sig” Phyn Plus vad som är normal vattenanvändning och vilken typ av vattenanvändning kan vara en läcka.

Så här fungerar det

 1. När en ovanlig vattenanvändning detekteras får du ett SMS-meddelande med innehållet: ”Ovanlig aktivitet upptäckt”
 2. Ett push-meddelande visas på din mobil och uppmanar dig att starta Phyn-appen för att visa vattenaktiviteten
 3. Du får svara på några frågor för att avgöra om vattenhändelsen var en läcka eller normal vattenanvändning.
 4. Den första frågan avser vattenanvändningsaktiviteten och om du vet vad som är dess orsak.
Water Usage Notification - 1
 1. Om du trycker på ”Ja” frågar appen om det handlar om ett läckage.

Leak Questionnaire flow Screen 2

 1. Om du trycker på ”Ja” får du möjlighet att ringa till VVS-installatören, och du frågas om du vill att vattnet ska stängas av för att stoppa läckaget. Om du trycker på ”Nej” får du en lista av armaturer som skulle kunna vara orsaken till vattenanvändningen.

Leak Questionnaire flow Screen 3

 1. Om du väljer ”Ingen av dessa” uppmanas du att berätta för oss vilken armatur som har orsakat vattenanvändningen.

Leak Questionnaire flow Screen 4

 1. En förteckning av armaturerna i ditt hem visas. Du kan välja armaturtyp. Den valda typen ändrar färg till blå. Om armaturtypen inte finns med i listan kan du skriva in den manuellt i raden längst upp.

Leak Questionnaire flow Screen 5

 1. Appen bekräftar ditt val. Tryck okay när du är klar

Leak Questionnaire flow Screen 6

 1. Ytterligare ett meddelande sänds när vattenanvändningshändelsen har upphört

Leak Questionnaire flow Screen 28

 1. Läckaget visas nu under fliken Löst under varningar som klassificerats efter den armaturtyp som du har valt. Vattenflödeshändelser klassificeras som Lågt flöde, Medelhögt flöde och Högt flöde.

Leak Questionnaire flow Screen 7

 1. Om du trycker på Löst-varningen visas ytterligare information,

Leak Questionnaire flow Screen last