Fungerar Phyn Plus med alla Wi-Fi-routrar?

Phyn Plus fungerar med alla Wi-Fi-routrar som utnyttjar 2.4GHz-bandet och kan konfigureras för en av följande två säkerhetsprofiler:

  • WPA2 Personal (andra benämningar: WPA2-PSK, PSK2, WPA2-PSK (AES endast ? ej TKIP), WPA2-PSK/AES)
  • WPA/WPA2 Personal (andra benämningar WPA/WPA2 Mixed mode, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 (TKIP/AES), PSK2-Mixed)
Om wi-fi-routern är konfigurerad som ”öppen” (ingen säkerhet) eller för andra säkerhetsprofiler såsom WEP eller WPA, fungerar Phyn-enheten inte.