Installation av Phyn Plus

Vi rekommenderar att Phyn Plus installeras av en certifierad VVS-installatör. Vi kan hjälpa dig att hitta en Uponor Hemma- installatör som är utbildad för installation av enheten, eller så kan du själv anlita en VVS-installatör.

Försäkra dig om att Phyn Plus är rätt för ditt hem

Phyn Plus fungerar i nästan alla hem, men låt oss kontrollera att det kommer fungera i ditt innan du köper:

Typ av hem

Bor du i ett enfamiljshus, en lägenhet eller ett radhus med eget inkommande vatten? Phyn Plus är inte avsett för flervåningshus med flera lägenheter.

Rördiameter

Är din serviceledning 1 1/4″ eller mindre? Detta krav stämmer in på de flesta hem.

WiFi-signal

Har du WiFi på installationsplatsen, nära serviceledningens ingång i ditt hem? Räckviddsförstärkare kan vanligen ge tillräcklig signalstyrka.

Eluttag

Har du ett eluttag inom 5 meter från serviceledningens ingång i ditt hem? Vi rekommenderar att det har jordfelsbrytare.

För en säker installation, använd Uponor Hemma

En certifierad Uponor Hemma installatörer kan hjälpa dig med installeringen av Phyn Plus.

Uponor som partner

Phyn utvecklades vid University of Washington, Belkin International och i sammarbete med Uponor, som är en ledande leverantör av VVS-lösingar. Uponor är exklusiv återförsäljare av Phyn i Europa. För att göra installationen enkel för dig, kan du ta hjälp av Uponor Hemmas certifierade installatörer.

Vanliga installationsfrågor

Installationen tar vanligtvis en till två timmar, det beror på var din serviceledning sitter.

Vi rekommenderar att du använder en certifierad VVS-installatör för att installera Phyn Plus. Serviceledningen till ditt hem kommer att kapas där Phyn Plus installeras. Vi samarbetar med Uponor Hemma för att ge dig lokala VVS-installatörer som är certifierade för att säkerställa att Phyn Plus installeras ordentligt och för att uppfylla alla lokala bestämmelser. Du kan också anlita en certifierad VVS-installatör själv.

Phyn Plus installeras på vattnets serviceledning – din VVS-installatör måste kapa röret för att sätta i den. Enheten kommer att sitta efter din befintliga avstängningsventil och innan ledningen delar sig till tappvattenställen och vitvaror eller din varmvattenberedare. Allt som sitter ”efter” Phyn Plus kommer övervakas för läckor och vattenanvändning.

Phyn Plus måste sitta efter din tryckreduceringsventil. Det gör inget om du inte har någon tryckreduceringsventil, den behövs inte för att Phyn Plus ska fungera.

Vanligtvis sitter bevattningssystemen före tryckreduceringsventilen, så att de har tillgång till högre tryck. Om du inte har någon tryckreduceringsventil kan Phyn Plus placeras före bevattningssystemet, eller serviceledningen dras så att bevattningen hämtas upp efter Phyn Plus. Om du har en tryckreduceringsventil rekommenderar vi inte att rören dras om så att din bevattning sitter efter tryckreduceringsventilen. Om du gör det kan din bevattning få en märkbar tryckförlust.

Nej! Löd inte kopplingar medan de är kopplade till Phyn Plus. De elektriska komponenterna kan överhettas så att de slutar fungera, och detta innebär att din garanti upphävs.

Det maximala arbetstrycket är 125 PSI.

Ja. Ett eluttag behövs inom 5 meter från enhetens installationsplats (vi rekommenderar ett uttag med jordfelsbrytare). Phyn Plus levereras med en 5 meters elsladd.

Phyn Plus har en Phyn enheten har en utvändig gänga på 1″ på båda sidor om enheten. I förpackningen medföljer en förminskning till 3/4″ utvändig gänga.

Om du har ett brandsprinklersystem som är fristående och har en egen rörledningsgren (inte integrerat till samma rör som levererar vatten till dina tappställen och vitvaror) kan Phyn Plus installeras om det placeras efter avgreningen till din sprinklerledning. Phyn Plus ska inte installeras där det kommer att störa din brandsprinklers funktion.

Absolut! Phyn Plus har installerats i många hem med brunnar.

Vi rekommenderar att Phyn Plus installeras på rör som är mindre än 1 ¼”. Större rördiametrar kan leda till att vattentrycket minskas märkbart.

Du få hjälp av Uponor Hemmas supportteam på 0223-38700 under vanlig kontorstid. Du kan också nå oss via mejl på hemma@uponor.com, där vi återkommer till dig snarast möjliga.


Du når vårt support team på 08-502 523 19 under vanlig kontorstid. (Måndag – Fredag: 09.00-17.00)