Integritetspolicy

Vi på Phyn är engagerade i att skydda din personliga integritet. Vårt mål är att du ska ha ett positiv upplevelse när du besöker våra webbplatser eller använder våra appar, produkter och tjänster samtidigt som dina personuppgifter enligt nedanstående definition ska vara säkra. Våra integritetsskyddsrutiner beskrivs nedan samt i separata informationer, som följer med när en app, produkt eller tjänst köps eller laddas ner (vår ”dataskyddspolicy”).

För att underlätta läsningen använder vi följande termer i denna dataskyddspolicy:

 • Med ”Phyn”, ”vår”, ”oss” eller ”vi” avses Phyn, LLC och Phyn Oy samt deras dotterföretag.
 • ”Phyn-produkter” omfattar alla Phyn-märkta appar, produkter och tjänster
 • ”Phyn-webbplatser” omfattar alla globala Phyn-webbplatser.

Denna dataskyddspolicy gäller för alla Phyn-produkter och Phyn-webbplatser. Genom att besöka Phyn-webbplatser, använda Phyn-produkter eller lämna personuppgifter (enligt nedanstående definition) till oss accepterar och samtycker du till dessa rutiner och villkor som beskrivs i denna dataskyddspolicy, vars villkor du har läst och förstått enligt din bekräftelse.

Om du besöker en Phyn-webbplats från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), kommer även företaget Uponor och dess dotterföretag (”Uponor”) att samla in och behandla vissa personuppgifter som du tillhandahåller på ett formulär på EES-webbplatser. För dessa personuppgifter tillämpas Uponors Dataskyddspolicy för kund- och marknadsföringsregister och Uponor kommer att behandla dina personuppgifter i marknadsförings- och andra syften i enlighet med sin dataskyddspolicy.

Om du befinner dig inom EES är Phyn LLC på 1855 Del Amo Boulevard, Torrance, CA 90501 USA, dataskyddsansvarigt enligt den allmänna EU-dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”).

UPPGIFTSTYPER SOM OMFATTAS AV DENNA DATASKYDDSPOLICY

Personuppgifter. Med detta avses varje uppgift som (ensam eller i kombination med andra uppgifter) kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt Exempel på personuppgifter är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, eventuella ID-nummer eller platsdata.

Aggregerade uppgifter.Uppgifter kan aggregeras och/eller anonymiseras. Om uppgifterna är aggregerade, är de kombinerade med informationen om andra kunder och användare. Aggregerade uppgifter, som omfattar personuppgifter anses vara personuppgifter tills de har anonymiserats.

Anonymiserade uppgifter.När uppgifter anonymiseras tas personuppgifterna bort från de insamlade uppgifterna och uppgifternas kvarstående del är avsedd för intern eller extern användning såsom bestämning av hur många användare av Phyn-produkter som hade vattenläcka under det gånga året eller hur många användare som tittade på en viss video eller reklam på webbplatsen. Sådana uppgifter kan inte användas för att identifiera dig. Vissa exempel innehåller användningsdata om Phyn-webbplatser och Phyn-produkter, språkpreferenser och visning av sidorna på Phyn-webbplatser.

Generellt både aggregeras och anonymiseras användningsdata som samlas in när du besöker Phyn-webbplatser eller använder Phyn-produkter. Dessa data kan därför inte användas för att identifiera dig och anses inte vara personuppgifter.

Barns personuppgifter.Phyn-webbplatserna och Phyn-produkter riktar sig inte till barn under 16 år och Phyn samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Om vi informeras om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 16 år kommer vi att ta bort barnets personuppgifter från våra system. Kontakta oss på info@phyn.com om du tror att vi oavsiktligt kan ha samlat in personuppgifter från eller om ett barn under 16 år.

HUR VI SAMLAR IN UPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig:

Uppgifter som du lämnar till oss. När du fyller i formulär på Phyn-webbplatser eller skriver till oss via mobilen, e-post eller på annat sätt, är det troligt att du lämnar uppgifter till oss som kan innehålla personuppgifter. Det kan handla om uppgifter som du lämnar när du registrerar dig på Phyn-webbplatser, registrerar eller returnerar en Phyn-produkt, prenumererar på någon av våra tjänster, söker någon produkt, beställar något på Phyn-webbplatser, utnyttjar social-media-funktioner på Phyn-webbplatser, deltar i en tävling, en kampanj eller undersökning, deltar i en träningssession eller andra evenemang, laddar ner fast programvara, övrig programvara eller appar eller när du anmäler ett problem med en Phyn-webbplats eller med Phyn-produkter eller begär support i ett annat avseende. Personuppgifter som du lämnar till oss kan omfatta ditt namn, adress, e-postadress, lösenord, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter, sanitetsarmaturinventarier, wifi- och övriga hemnätverksuppgifter, bank- och kreditkortsuppgifter samt övriga uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen.

Inställningsuppgifter: När du installerar Phyn-enheten ombeds du att lämna uppgifter för att ditt användarkonto ska kunna skapas.  Dessutom ombeds du att lämna inventarieuppgifter om de sanitetsarmaturer som finns i ditt hem för att Phyn ska kunna förstå hur vatten används normalt i ditt hem för att kunna detektera vattenläckor och kvantifiera din vattenanvändning.

Mobilnummer: När du skapar ett Phyn-användarkonto ombeds du att ange ditt mobilnummer för att verifiera din identifikation. När du har lämnat ditt mobilnummer sparas det tillsammans med dina kontouppgifter. Vi kommer att använda det för att sända SMS-meddelanden avseende olika funktioner hos vår tjänst, bland annat rapporter om läckor, rapporter om enheternas konnektivitet samt rapporter om produktförbättringar, t.ex. när en ny funktionalitet har låsts upp för ditt användarkonto.  

Profiluppgifter: Ditt användarkonto kan ge dig möjlighet att lämna vissa grundläggande profiluppgifter om dig, såsom ditt namn och din profilbild. Namn och profilbilder kan visas för andra personer i samband med tjänsterna. Om du till exempel bjuder in någon som extra behörig användare kan han eller hon se din bild och ditt namn. Du bör endast använda sådana bilder som du är beredd att visa offentligt.

Uppgifter som vi samlar in om dig. Vi samlar in uppgifter automatiskt när du använder Phyn-webbplatser eller Phyn-produkter. Dessa uppgifter omfattar:

 • Data från din Phyn-produkts sensorer, bland annat rapporter, meddelanden, användarinställningar, användarpreferenser, inställningar och övriga användaraktiviteter, uppgifter om vattenanvändningen (inklusive aktuella värden för genomflöde, temperatur och tryck), övriga data som samlas in av Phyn via tredje parts system som du har gett Phyn tillstånd att kommunicera samt direkta anpassningar till den Phyn-produkt och Phyn-app du använder inklusive modifikationer eller inställningar. Vi samlar dessutom in uppgifter när du använder och interagerar med Phyn, inklusive din aktivitet när du använder Phyn-appen, klickar på olika funktioner och svarar på rapporter och vattenförbrukningsdata för att korrigera systemet. Dessa uppgifter hjälper Phyn att detektera läckor. Uppgifter om läckor, meddelanden eller rapporter som levereras via Phyn-appen och alla övriga aktiviteter som utför som reaktion på dessa meddelanden samlas också in och används för att förbättra systemets förmåga att detektera läckor och kvantifiera vattenanvändningen.
 • Teknisk information från Phyn-produkten: Vi registrerar modell, serienummer, programversion och övriga tekniska uppgifter om din enhet i syfte att kunna förbättra din upplevelse och hjälpa lösa eventuella problem som du kan stöta på i samband med Phyn-produkten.
 • Uppgifter om wifi-nätverket: För att ansluta din Phyn-produkt till vår app och våra tjänster eller för att koppla upp mot din Phyn-produkt via internet från en dator, smartmobil eller surfplatta måste du ansluta produkten till ditt wifi-nätverk. När du ställer in detta frågar Phyn efter ditt nätverks namn (SSID) och lösenord för att kunna ansluta till internet. Dessa uppgifter sparas i Phyn-produktens fasta programvara tillsammans med din IP-adress så att du kan koppla upp mot den och styra den från din dator, smartmobil eller surfplatta och för att den ska kunna kommunicera med Phyn-servrarna och ladda ner programvaruuppdateringar. När Phyn-produkten är ansluten till ditt wifi-nätverk sänder din Phyn-produkt regelbundet de uppgifter som beskrivs i denna dataskyddspolicy (med undantag för ditt wifi-lösenord) till Phyn för att tillhandahålla tjänster till dig i samband med din vattenanvändning.
 • Uppgifter om ditt besök på Phyn-webbplatser, inklusive den fullständiga URL-klickströmmen (”Uniform Resource Locators clickstream”) genom och från våra Phyn-webbplatser (med datum och tid), vilka produkter du tittade på eller sökte efter, sidornas svarstider, nedladdningsfel, tiden som du stannade på vissa sidor, vilka videon du tittade på, interaktion på sidorna (rullning, klickning, pekning med muspilen) samt vilka metoder som använts för att lämna sidan.

Uppgifter som vi mottar från andra källor. Vi har ett nära samarbete med tredje parter som tillhandahåller tjänster åt oss (t.ex. affärspartners, tekniska underleverantörer, betalnings- och leveranstjänster, reklamnätverk, analystjänster, sökinformationstjänster, kreditupplysningstjänster) och vi mottar eventuellt uppgifter om dig från dem.

HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTERNA

Vi använder de insamlade uppgifterna i flera syften. Dessa syften överensstämmer med de skäl av vilka du lämnar uppgifterna till oss eller är direkt relaterade till dessa skäl. Vi använder dessa uppgifter bland annat på följande sätt:

 • För att skapa ett användarkonto till dig på Phyn-webbplatser eller Phyn-produkter.
 • För att underlätta dina köp och/eller nedladdningar av Phyn-produkter.
 • För att autentisera användningen av ditt konto eller dina köp och/eller din användning av en Phyn-produkt.
 • För att registrera din Phyn-produkt i vår databas.
 • För att fullgöra våra skyldigheter enligt de avtal som har slutits mellan dig och oss och för att tillhandahålla de uppgifter, produkter och tjänster till dig som du begär från oss.
 • För att hjälpa dig med kundsupport.
 • För att kommunicera om och hantera deltagandet i kundkampanjer och undersökningar som du valt att delta i.
 • För att tillhandahålla de Phyn-produkter eller övriga tjänster som du begär.
 • För att informera dig om de Phyn-produkter du använder, t.ex. nya funktioner, åtgärdade fel, tjänsters avbrottstider eller uppgraderingar.
 • För att då och då informera dig om din energiförbrukning eller vattenanvändning och föreslå potentiella besparingsmöjligheter angående vattenanvändning eller energiförbrukning, inklusive bedömningar och rekommendationer angående dina armaturer, vattenläckor eller vattenanvändning.
 • För att hjälpa oss att utveckla nya Phyn-produkter och tjänster och att förbättra aktuella Phyn-produkter och tjänster.
 • För att informera dig eller låta utvalda tredje parter informera dig om produkter eller tjänster som vi tror kan intressera dig. Vi (eller utvalda tredje parter) kontaktar dig endast elektroniskt om du har valt (”opt-in”) att motta marknadsföringsmaterial. ”Opt-in” betyder att du genom en bekräftande handling godtagit att motta sådant material, t.ex. genom att kryssa för en ruta eller klicka på en knapp.
 • För att informera dig om ändringar på Phyn-webbplatser eller Phyn-produkter eller ändringar av våra villkor och policyer.
 • För att hantera Phyn-webbplatser och Phyn-produkter för interna driftsändamål inklusive åtgärdande av fel, dataanalys och statistik, testning, forskning och undersökning.
 • För att förbättra Phyn-webbplatser och Phyn-produkter och för att säkerställa att innehåll presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator eller enhet.
 • För att säkerställa säkerheten av Phyn-webbplatser och Phyn-produkter.
 • För att övervaka och reglera interaktiva funktioner av Phyn-webbplatser och Phyn-produkter som du kan välja att delta i.
 • För att hjälpa dig att navigera genom Phyn-webbplatser.
 • För att hjälpa dig att komma åt och använda vissa funktioner av Phyn-produkter på distans och att hjälpa dig att övervaka och skydda ditt hem.
 • För att mäta eller förstå effekten hos reklam som vi tillhandahåller till dig och andra som besöker Phyn-webbplatser och för att kunna tillhandahålla relevant personanpassad reklam till dig och andra.
 • För att bestämma vilka aspekter av Phyn-webbplatser och Phyn-produkter är mest användbara för dig och andra användare av Phyn-webbplatser och Phyn-produkter.

Varför vi använder uppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla en produkt eller tjänst gör vi detta för att uppfylla de avtalsenliga skyldigheter som vi har gentemot dig. Om du väljer att inte lämna de personuppgifter som vi behöver för att tillhandahålla en produkt eller tjänst till dig kan vi inte tillhandahålla produkten eller tjänsten till dig. Om du köper och/eller laddar ner nya Phyn-produkter använder vi dina personuppgifter enbart för de syften som beskrivs i denna dataskyddspolicy och ett eventuellt meddelande skickas till dig vid tidpunkten för köpet eller nedladdningen.

Vi använder dina personuppgifter dessutom för att skydda vår verksamhet (t.ex. mot bedrägeri), för att uppfylla de rättsliga krav som vi omfattas av (t.ex. avseende skattedeklaration eller redovisning) samt för övriga berättigade intressen.

Vi sänder endast direktmarknadsföring till dig om du har samtyckt till sådan kommunikation. Se avsnittet Marknadsföring nedan.UTBYTA UPPGIFTER

SHARING INFORMATION

Under inga omständigheter kommer vi att hyra ut eller sälja dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte. Vi delar endast med oss av dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte om du har samtyckt till att vi gör så och i enlighet med avsnittet Marknadsföring nedan. Vi delar med oss av personuppgifter på följande sätt:

 • Inom Phyn i databehandlings- och lagringssyfte.
 • Inom Phyn-gruppen, inklusive våra dotterföretag, närstående företag och avdelningar som alla kan komma att använda dina uppgifter i de syften som anges i denna dataskyddspolicy.
 • Med affärspartners, tjänsteförsäljare, behöriga tredje parter, tjänsteleverantörer eller avtalspartners i syfte att tillhandahålla en begärd tjänst eller transaktion, t.ex. professionella installationstjänster för att installera din Phyn-produkt i vattenförsörjningsledningen till ditt hem, bearbetning av beställningar, värdtjänster för webbplatser, sparande av dina uppgifter, tillhandahållande av e-postkommunikation på våra vägnar och tillhandahållande av kundsupport. Phyn använder sig exempelvis av en betalningstjänst för att verifiera dina betalkortsuppgifter vid dina köp i Phyn-webbbutiker. Dina betalkortsuppgifter passerar genom betalningstjänsten istället för att samlas in eller sparas av Phyn. Betalningstjänsten har endast behörighet att använda dessa uppgifter för att autentisera ditt köp, inte i andra syften. Vi utbyter endast minsta möjliga mängd personuppgifter med dessa tredje parter, som de behöver för att utföra eller tillhandahålla den begärda tjänsten eller transaktionen och vi ger inte tredje parter tillstånd att använda dina personuppgifter i andra syften än vad som har delgivits till dig.
 • Extra behöriga användare och partners (”behöriga användare”): Phyn kan tillhandahålla dig möjligheten att tillåta behöriga användare att komma åt ditt konto. Information kommer endast att utbytas med behöriga användare om du ger ditt uttryckliga samtycke till detta utbyte. Om du samtycker kan de behöriga användarna styra och se alla dina enheter, innehåll och tredjepartsanslutningar. Ett exempel på en behörig användare kan vara om du bjuder in en annan person till att komma åt ditt Phyn-konto som behörig användare. En inbjuden användare måste ha eller skapa ett Phyn-konto och uppgifter om inbjudna användare (såsom e-postadress, namn eller ändringar på produktinställningar) sparas tillsammans med ditt konto. Ett annat exempel är om du beställer program som erbjuds av våra partners (t.ex. försäkringsbolag). Om du gör så kan vi komma att utbyta vissa uppgifter med denna partner. Dessa kan omfatta dina anmälningsuppgifter, användningsdata och din enhets aktiveringsstatus. Användningsdata som har mottagits från Phyn-sensorer kan komma att utbytas med behöriga användare om du ger dem behörighet att motta sådana uppgifter (t.ex. din installatör, fastighetsägare/-förvaltare eller försäkringsbolag). På samma sätt visas uppgifter för dig om eventuella föreslagna datautbyten om du ansluter tredje parts enheter och tjänster till din Phyn-produkt. Ditt uttryckliga samtycke krävs för att detta datautbyte för din räkning ska tillåtas och du kan ändra dig när som helst.
 • Med övriga tjänsteleverantörer, rådgivare eller övriga tredje parter i den rimliga utsträckning som behövs för att komma vidare med förhandlingar om eller genomförandet av en fusion, köp eller försäljning av våra tillgångar i sin helhet eller av delar därav. Om Phyn fusionerar med eller köper eller köps av en annan enhet, kommer personuppgifter att överföras fullständigt till den efterträdande enheten.
 • För att efterleva lagkraven eller det rättliga förfarandet (såsom reaktion på förelägganden eller domstolsbeslut), för att efterleva regeringsrapporteringsskyldigheter och för att utöva våra lagstadgade rättigheter eller försvara oss mot rättliga anspråk.
 • För att skydda våra eller andras lagstadgade rättigheter, såsom skydd av Phyn-märket eller utreda brott mot Phyns användningsvillkor, lagöverträdelser, intrång i immateriella rättigheter, missbruk av Phyn-webbplatser, bedrägeri eller potentiella hot mot personers säkerhet.

Dessutom kan vi komma att använda och byta ut aggregerade och anonymiserade uppgifter, inklusive uppgifter om Phyn-produkter, med tredje parter i olika forskningssyften, inklusive trendanalys av vattenanvändningen i hemmet av alla Phyn-användare, för att visa för tredje parter hur deras produkter skulle kunna fungera med Phyn-produkter och för att hjälpa oss att träffa försäljnings-, marknadsförings- och affärsbeslut. Dessa aggregerade och anonymiserade uppgifter kan också komma att bytas ut med andra användare för att hjälpa dem att bättre förstå sin vattenanvändning jämfört med andra Phyn-användare, för att väcka upplysa om säkerhets- och konserveringsfrågor eller för att generellt hjälpa oss att förbättra vår tjänst. Vi kan också komma att byta ut aggregerade och anonymiserade uppgifter med våra affärspartners om dessa är intresserade i att tillhandahålla efterfråge-utbudstjänster eller övriga incitamentprogram. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dessa uppgifter inte kan kopplas tillbaka till dig och vi kräver av tredje parter att lämna alla utbytta uppgifter i deras anonymiserade form.

För vissa Phyn-produkter kan Phyn komma att tillhandahålla dig möjligheten att förbinda Phyn-produkter och låta Phyn-produkter växelverka med en eller flera tredjepartsprodukter och -tjänster vilket kommer att kommer att inbegripa utbyte av uppgifter från din Phyn-produkt med tredje-parts-produkten eller tjänsten. Vid tidpunkten för förbindelsen till tredjepartsprodukten eller -tjänsten kommer du att ombes att ge ditt uttryckliga samtycke och tillstånd som du när som helst kan återkalla genom att skicka ett e-postmeddelande med motsvarande begäran till info@phyn.com. I vissa fall kan du omfattas av sådan tredje parts dataskyddspolicy om du köper, använder eller laddar ner en tredjepartsprodukt eller tjänst som förbinder sig till en Phyn-produkt. Phyn ansvarar inte för tredje parts partners integritetsskyddsrutiner. Om du kopplar upp mot en Phyn-produkt genom en tredjepartsprodukt på detta sätt, samtycker du till sådan tredje parts dataskyddspolicy. Vi uppmanar dig att noggrant läsa integritetsskyddspolicyn och användningsvillkoren för varje tredjepartsprodukt som förbinder sig med Phyn-produkter.

Varje tredje part som vi byter ut dina personuppgifter med är skyldiga att upprätthålla uppgifternas konfidentialitet och har förbjudits att använda dem i något annat syfte. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa tredje parter uppfyller samma integritetsskyddsprinciper som vi tillämpar när vi samlar in dina personuppgifter.

Vi kommer att be dig om ditt samtycke, t.ex. i form av e-postsvar, kryssning för en opt-in-box eller klickning för att godkänna ett motsvarande överenskommelse innan vi byter ut dina personuppgifter i varje annat syfte.

MARKNADSFÖRING

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter i marketingsyften, vare sig från oss själva eller från någon tredje part, med ditt samtycke.

Vi har olika val i samband med dina personuppgifter. Vissa val visas i början i form av opt-in-hänvisningar eller godkännandeboxar för reklam till dig eller för utbyte av dina personuppgifter med tredje parter. Du har alltid möjlighet att avanmäla dig (opt-out) när du ändrar dig senare. En form av opt-out är att klicka på avbeställningslänken i e-postreklam. Genom detta avregistreras du från vår lista för e-postreklam.

Notera att dessa opt-in/opt-out-val avser inte mottagandet av obligatorisk kommunikation avseende webbplatser, tjänster eller programvaror, t.ex. information om uppdateringar eller avbrottstider, läckrapporter eller e-postmeddelanden som ingår i tjänster eller avser mottagandet av beställningar eller försändelsemeddelanden på Phyn-webbbutiker som du kan komma att motta regelbundet som en del av Phyns utförande av avtalet med dig, om du inte avbeställer din tjänst eller beställning eller upphör att använda programvara i enlighet med de tillämpliga användningsvillkoren eller det tillämpliga licensavtalet.

Om du inte önskar att motta direktreklammaterial från oss eller tredje part kan du, istället för att följa avbeställningsanvisningarna i e-postreklam, även skicka oss ett e-postmeddelande till info@phyn.com med begäran om avbeställning.

VAR VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

De uppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras och lagras på olika platser världen på hela världen, bland annat i USA. De kan också komma att behandlas av Phyn-personal eller avtalspartners utanför ditt hemland (eller utanför EES om ditt hemland är i Europa eller utanför ANZ om ditt hemland är Australien eller Nya Zeeland (”ANZ”)) som arbetar åt oss eller åt en av våra leverantörer. Sådan personal kan, bland annat, arbeta med fullgörande av din beställning, behandling av dina betalningsuppgifter eller tillhandahållande av supporttjänster. Vi använder oss även av molnbaserade applikationer och tjänster för att lagra och behandla dina personuppgifter vilket kan innebära att dina personuppgifter sparas utanför ditt hemland (eller utanför EES resp. ANZ).

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att vi och våra tjänsteleverantörer inte bryter mot de integritetsskyddsprinciper som vi tillämpar när vi samlar in dina personuppgifter och att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med både denna dataskyddspolicy och tillämpliga dataskyddslagar. Du förstår till fullo att, när du lämnar dina personuppgifter till oss, Phyn kommer att överföra, behandla och lagra personuppgifter utanför ditt hemland där dataskyddsstandarderna kan vara annorlunda och lämna ut dina personuppgifter till utländska tjänsteleverantörer som möjligtvis inte fullständigt uppfyller ditt lands specifika lagar.

Vår dataskyddspolicy och våra rutiner är avsedda att säkerställa en globalt konsistent skyddsnivå för personuppgifter på hela världen. Detta innebär att Phyn kommer att hantera dina uppgifter på det sätt som beskrivs i denna dataskyddspolicy och i enlighet med alla tillämpliga lagar även i sådana länder där skyddsnivån för dina uppgifter är lägre enligt de lokala lagarna. Detta innebär att avtalsklausuler enligt EU-standard (eller motsvarande åtgärder) kommer att användas i relevant utsträckning även med parterna utanför EES (tillhandahålls här).

ÅTKOMST TILL OCH UPPDATERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behöver din hjälp för att hålla dina personuppgifter korrekta och aktuella. Vänligen underrätta oss när dina personuppgifter ändras. Du kan när som helst komma åt och uppdatera dina personuppgifter och kommunikationspreferenser på följande sätt:

 • Genom att klicka på avbeställningslänken i alla e-postmeddelanden som vi skickar till dig.
 • Genom att skicka ett e-postmeddelande till info@phyn.com. Vänligen se till att ditt namn, e-postadress och detaljerad information om vilka uppgifter som ska ändras eller vilket material du inte längre vill ska skickas till dig.
 • För många Phyn-webbplatser och Phyn-produkter genom att ligga in till ditt onlinekonto på den URL som du har fått när du registrerade dig för Phyn-webbplatsen eller -tjänsten.

Du har rätt att begära av oss att vi

 • Bekräftar om vi behandlar dina personuppgifter eller inte.
 • Tillhandahåller en kopia av sådana personuppgifter samt information om behandlingens syfte, involverade datakategorier, vilka sådana uppgifter kan komma att lämnas ut till och hur länge vi avser att lagra uppgifterna.
 • Rättar dina uppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Raderar dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att behålla dem på grund av lagbestämmelser eller i andra lagenliga syften såsom etablera, utöva eller försvara rättliga anspråk eller fullgöra ett avtal som vi har slutit.
 • Tillhandahållar dig en kopia av de personuppgifter som är lagrade i våra aktuella register.
 • Underrättar dig om källan för personuppgifterna såvida vi inte har fått dem av dig.
 • Underrättar dig om de lämpliga skyddsåtgärder som vi har implementerat i samband med varje överföring av dina personuppgifter från inom till utanför EES.

Om du bor inom EES har du dessutom följande rättigheter:

 • Att när som helst återkalla ditt föregående samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, inklusive att välja bort att motta reklammaterial. Det enklaste sättet att göra så är att klicka på avbeställningslänken som finns i alla e-postmeddelanden som vi skickar till dig.
 • Om vi behandlar dina personuppgifter, antingen på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal som vi har slutit med dig, att motta sådana data i maskinläsbart format eller, såvida detta är möjligt, få dem överförda direkt till en tredje parts personuppgiftsansvarig.
 • Begränsa vår behandling av dina personuppgifter där du tror att uppgifterna är felaktiga eller behandlingen är olagligt eller där du tror att vi inte längre behöver behandla dessa uppgifter i ett specifikt syfte (såvida vi inte är i stånd att begränsa behandlingen eller radera uppgifterna på grund av en rättslig eller övrig skyldighet eller på grund av att du inte vill att vi ska radera dem).
 • Invända mot sådan behandling av skäl som hänför sig till din specifika situation, där den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse. Vi kommer att efterfölja din begäran såvida vi inte har tvingande berättigade intressen att behandla uppgifterna som kan väga tyngre än dina intressen och rättigheter eller om vi måste fortsätta att behandla uppgifterna för att etablera, utöva eller försvara rättliga anspråk.

Du kan begära att få utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter genom att skicka begäran per e-post till info@phyn.com.

Vi kommer att svara omgående på din begäran efter mottagandet. Om du bor inom EES innebär detta inom en månad efter mottagandet eller att vi underrättar dig om mer tid krävs med en motivering av fördröjningen. Vi kan komma att be dig att verifiera din identitet innan vi kan tillmötesgå din begäran.

Om dina personuppgifter har lämnas ut till tredje part i enlighet med denna dataskyddspolicy vidtar vi rimliga åtgärder att underrätta den tredje parten om alla uppdaterade uppgifter som du lämnar till oss.

Om du bor inom EES har du dessutom rätten att lämna in klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten om du tror att vi inte efterföljer de tillämpliga dataskyddslagarna. Vänligen klicka här för att visa en lista om dataskyddsmyndigheter inom EER inklusive kontaktuppgifter.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter enbart för att uppfylla de syften för vilka dem har samlats in, såvida det är nödvändigt för berättigade ekonomiska ändamål enligt vad som beskrivs i denna dataskyddspolicy eller för andra lagliga ändamål. När vi inte behöver dina personuppgifter längre, raderar vi dem från vårt system och register och/eller vidtar åtgärder att anonymisera dem så att de inte längre kan användas för att identifiera dig.

För bestämning av den lämpliga lagringstiden för personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas omfattning, karaktär och sensibilitet, den potentiella skaderisken när personuppgifterna används eller lämnas ut obehörigt, syftena i vilka vi behandlar dina personuppgifter och möjligheterna att uppnå dessa syften på annat sätt samt de tillämpliga lagkraven.

KAKOR, WEBB-BEACONS OCH ÖVRIGA WEBBVERKTYG

Vi använder oss av verktyg för automatisk datainsamling såsom kakor (cookies), inbäddade webblänkar och widgetar. Dessa verktyg samlar in viss information som din webbläsare eller din mobila enhet skickar till Phyn-webbplatser och Phyn-produkter. I detta avsnitt förklaras hur vi använder dessa verktyg och de val du har för dessa verktyg.

Vi använder oss av vanliga spårningstekniker. Med tiden samlar vi in personuppgifter om användare från olika enheter och plattformar när du använder Phyns webbplats, appar eller tjänster.  För den här policyn avser ”plattform” våra webbplatser och mobila applikationer. Vi har också tredje parter som samlar in personuppgifter på detta sätt. För att göra så använder vi flera vanliga spårningsverktyg. Våra leverantörer kan också använda sig av dessa verktyg. Verktygen kan omfatta webbläsarkakor.  Vi kan också använda webb-beacons, flash-kakor och andra tekniker.

Vi använder spårningstekniker av olika skäl. Vi använder oss av spårningsverktyg, inklusive kakor på våra plattformar.  Kakor (cookies) är små filer som laddas ner när du öppnar vissa plattformar. Vi använder oss av spårningsverktyg:

 • För att känna igen nya eller tidigare kunder.
 • För att lagra ditt lösenord och registreringsuppgifter om du har registrerat dig på vår plattform.
 • För att identifiera ditt land och språk och skilja dig åt från andra personer som använder Phyn-webbplatser.
 • För att optimera din webbläsarupplevelse genom att förinläsa vissa funktioner för Phyn-webbplatser och -tjänster vid framtida besök vilket gör att inläsningen blir snabbare och effektivare.
 • För att tillhandahålla grundläggande plattformsfunktioner och förbättra vår plattform.
 • För att förse dig med intressebaserad eller målinriktad reklam (se nedan för ytterligare information om intressebaserad reklam). 
 • För att över tiden observera ditt beteende och dina webbläsaraktiviteter över flera enheter eller andra plattformar. 
 • För att möjliggöra social delning.
 • För att bättre förstå våra kunders och plattformbesökares intressen.
 • Vi använder oss av Mixpanel för att spåra och analysera hur våra kunder använder våra produkter i syfte att även i fortsättningen kunna utöka funktionaliteten och förbättra upplevelsen.

Där webbverktyg samlar in dina personuppgifter, ligger det i vårt legitima intresse att behandla sådana uppgifter för att kunna tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster och för att kunna upprätthålla vårt förhållande med dig

Vi ägnar oss år intressebaserad reklam. Vi och våra partners visar intressebaserad reklam utifrån uppgifter som vi har samlat in om dig över tiden från flera enheter eller andra plattformar. Detta kan omfatta webbplatser och appar.

Intressebaserad reklam eller ”reklam baserad på online-beteende” omfattar annonser som visas till dig efter att du lämnar vår plattform och som uppmuntrar dig att återvända. Den inkluderar även sådana annonser som vi tror är relevanta baserat på dina köpvanor eller online-aktiviteter. Annonserna kan komma att visas på webbplatser eller i appar. De kan också komma att visas i e-postmeddelanden. Vi kan komma att visa dessa annonser, eller tredje parter kan visa annonser. Annonserna kan komma att handla om våra produkter eller produkter från andra företag.

Hur samlar vi in relevanta uppgifter om dig för vår intressebaserade reklam? För att avgöra vad kan som vara relevant för dig använder vi oss av uppgifter som du gör tillgänglig för oss när du interagerar med oss, våra dotterbolag eller andra tredje parter. Vi samlar in den här informationen genom de spårningsverktyg som beskrivs ovan. Till exempel kan vi eller våra partners komma att se på dina köp eller ditt surfbeteende. Vi kan komma att se på dessa aktiviteter på våra plattformar eller på andras plattformar.

Vi samarbetar med tredje parter som hjälper till att samla in denna information. Dessa tredje parter kan länka ditt namn eller din e-postadress till övrig information de samlar in. Detta kan vara tidigare köp som du har gjort online eller offline eller information om online-användning.

Du kan styra spårningsverktygen. Din webbläsare ger dig eventuellt möjligheten att styra kakor.  Hur detta görs detta beror på vilken typ av kakor det handlar om.  Vissa webbläsare kan ställas in till att avvisa webbläsarkakor. Klicka här eller här för ytterligare information om hur du kan aktivera, inaktivera eller ta bort kakor från din webbläsare. Klicka här för att styra flash-kakor som vi då och då kan komma att använda på vissa plattformar. Varför? Eftersom flash-kakor inte kan styras via inställningarna i din webbläsare.  

Vår icke-spårningspolicy: Vissa webbplatser har ”icke-spårnings”-funktioner som ger dig möjlighet att instruera webbplatsen att inte spåra dig. Dessa funktioner är inte likadana på alla webbplatser. För närvarande svarar vår webbplats inte på sådana signaler.  Om du blockerar kakor, kan vissa funktioner på vår plattform komma att upphöra att fungera.  Om du blockerar eller avvisar kakor kommer inte all spårning som beskrivs här att upphöra.

Vissa alternativ du väljer är specifika för webbläsaren och enheten.

Du kan avanmäla dig för reklam baserad på online-beteende. Det självreglerande programmet för reklam baserat på online-beteende ger konsumenterna möjlighet att avanmäla sig från att få sitt online-beteende registrerat och använt för reklamändamål. Klicka här för att avanmäla dig från att få ditt online-beteende insamlat för reklamändamål av deltagande företag.

Vissa spårningsverktyg deltar inte i det självreglerande programmet för reklam baserat på online-beteende. Klicka på länkarna i beskrivningen nedan under ”Vi använder specifika spårningstekniker” för information om hur du avanmäler dig från att få ditt online-beteende insamlat genom dessa spårningsverktyg.

Digital Advertising Alliance erbjuder också ett verktyg för att välja bort appövergripande insamlingen av data på en mobil enhet för intressebaserad reklam. Ladda ner appen AppChoices här för att välja insamlingsbeteende för de företag som deltar i det här verktyget.

Vissa val gör är specifika både för webbläsaren och enheten.

Vi använder oss av specifika spårningstekniker. Här följer ytterligare information om de spårningstekniker och kakor som vi för närvarande använder oss av på våra plattformer. Vi använder dessa spårningstekniker för att förbättra våra plattformar och besökarnas upplevelse:

 • DoubleClick: Vi använder oss av DoubleClick (del av Googles digitala reklamutbud) för att hantera digital reklam på vår webbplats. DoubleClick-plattformen omfattar DoubleClick Advertising Exchange och Double Click Bid Manager.
 • Facebook Connect och Facebook Social Plugins:Vi använder oss av den här tekniken för att användarna ska kunna dela sina upplevelser med våra appar och webbplatser på Facebook.  Vi kan till exempel komma att samla in information om din webbläsare, demografiska data och interaktionsdata.
 • Facebook Custom Audience: Vi använder oss av Facebook Custom Audience för att visa reklam på Facebook för en viss användargrupp.
 • Facebook Exchange (FBX):Vi använder oss av den här tekniken för att visa dig annonser på Facebook baserade på de sidor du besökte på våra webbplatser.
 • Facebook Social Graph: Vi använder oss av den här tekniken för att mäta hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är.
 • Google AdSense: Google Adsense är ett verktyg med vilket vi kan visa reklam som är baserad på dina intressen. Vi eller våra affärspartners tjänar pengar när du tittar på eller klickar på reklamen.
 • Google AdWords Conversion: Konverteringsspårning hjälper oss att förstå hur effektiva våra digitala kampanjer är.
 • Google AJAX Search API:Med det här verktyget kan vi bädda in en Google-sökruta på vår webbplats. På så sätt kan användarna söka efter nyckelord för att navigera lättare på vår webbplats.
 • Google Analytics:Vi använder oss av Google Analytics för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats.  Vi samlar till exempel in uppgifter om den webbplats besökarna kom från och det totala antalet gånger en besökare har varit på vår webbplats.
 • Google Dynamic Remarketing: Vi använder oss av de här spårningsverktygen för att spåra användarbeteende över tiden och över tredjepartswebbplatser för att förbättra effektiviteten i vår onlinereklam. Vi samlar in information om vilka annonser användare visar och om de klickar på annonserna. Vi använder denna information för att förbättra och kundanpassa vår reklam. 
 • Google Tag Manager: Vi använder oss av Google Tag Manager till att spåra användarbeteendet, analysera trafiken och optimera marknadsföringen.
 • LiveChat: Vi oss av LiveChat för att kommunicera med potentiella köpare på vår e-handelsplats och göra onlineförsäljningsprocessen enklare.
 • MailChimp: MailChimp hjälper oss att utveckla e-nyhetsbrev för marknadsföringsändamål, dela dem på sociala nätverk, integrera med tjänster som du redan använder och spåra dina resultat.
 • Shopify: Vi använder oss av Shopify för att ställa ut våra produkter på vår webbplats, hantera betalningar och effektivisera våra e-handelsansträngningar online.
 • Twitter, Inc. och Twitter-knapp: Twitter är en social nätverkstjänst som gör det möjligt för användare att skicka och läsa korta meddelanden. Vi använder oss av Twitter-kakor för att kunna erbjuda delningsknappar från sociala nätverkstjänster på våra webbsidor samt för att spåra surfningsbeteenden avseende sociala nätverkstjänster och övrig webbsurfning i syfte att kunna anpassa annonser och kampanjer efter dina intressen. Klicka här för information om hur du väljer bort Twitter-kakor.
 • YouTube Video Tracking: Vi använder oss av YouTube Video Tracking för att mäta användarengagemang i våra videor i syfte att förbättra vår marknadsföring och innehållet i våra supportvideor.

SÄKERHET

Vi strävar efter att bibehålla lämpliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda den de uppgifter som samlas in av Phyn-webbplatser och Phyn-produkter. Tyvärr är dock överföringen av information på internet inte 100-procentigt säker.

Det är viktigt att tänka på att andra personer kanske kan komma åt okrypterade personuppgifter om du använder en dator eller enhet som kan användas även av andra personer. Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga för andra bör du vara försiktig när du använder offentliga datorer eller enheter eller när du använder en dator eller enhet som kanske kan användas av personer som du inte har auktoriserat.

Vi rekommenderar att du vidtar alla försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när du surfar på internet. Du bör till exempel ändra dina lösenord ofta, använda en kombination av bokstäver och siffror när du skapar lösenord och se till att du använder en säker webbläsare. Du bör också vara medveten om att de namn som du ger dina wifi-utrustade enheter, hemnätverk och tjänster (“eget namn”) kan upptäckas av personer utanför ditt hem. Använd därför inte några personuppgifter som en del av det “egna namnet”.

UPPDATERINGAR OCH UPPGRADERINGAR

Phyn-produkter kan komma att uppdateras eller uppgraderas då och då i syfte att tillhandahålla fler funktioner, åtgärda tekniska problem och generellt förbättra din användarupplevelse. Vissa Phyn-produkter innehåller också en automatisk uppdateringsfunktion som ger oss möjlighet att automatiskt göra uppdateringar. Du kan ändra inställningarna för automatisk uppdatering i Phyn-produktens kontoinformation. I mycket sällsynta fall kan uppdateringar ändå tillämpas, oberoende av inställningen för automatiska uppdateringar. Detta kan t.ex. vara fallet när vi tillhandahåller en automatisk uppdatering som förhindrar eller korrigerar en säkerhetsbrist eller sårbarhet i nätverket.

LÄNKADE WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART OCH SOCIALA MEDIER

Phyn-webbplatser och -webbtjänster kan innehålla länkar till webbplatser eller webbtjänster som drivs av tredje parter. Phyn-produkter kan även använda sig av eller erbjuda produkter och tjänster från tredje part, exempelvis tredjepartsappar som fungerar med en Phyn-produkt. När du har lämnat Phyn-webbplatser och Phyn-produkter styrs dina aktiviteter av de användningsvillkor och dataskyddspolicyer som gäller på tredje parters webbplatser och webbtjänster. Phyn ansvarar inte för dataskyddsrutiner eller innehåll på dessa webbplatser och webbtjänster och vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom användningsvillkoren och dataskyddapolicyerna för alla webbplatser och webbtjänster du besöker.

Phyn-webbplatser och Phyn-produkter kan innehålla funktioner för sociala medier såsom ”Gilla”-knappen för Facebook. Dessa funktioner kan komma att samla in uppgifter om din enhets IP-adress, ställa in kakor för att underlätta interaktionen med funktioner i sociala medier eller länka dig till webbplatser för sociala medier där du kan komma att göra inlägg som innehåller personuppgifter. Alla interaktioner med sociala medier styrs av den dataskyddspolicy som gäller för det sociala medieföretag som tillhandahåller funktionen.

BETALLÖSNING

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

UPPDATERINGAR AV DENNA DATASKYDDSPOLICY

Vi kommer att uppdatera denna dataskyddspolicy då och då. Kontrollera den därför regelbundet. Om vi ändrar vår dataskyddspolicy publicerar vi den ändrade versionen här med uppdateringsdatum. Om vi gör omfattande ändringar av vår dataskyddspolicy underrättar vi dig i ett e-postmeddelande eller genom ett väl synligt meddelande på denna webbplats.

HUR DU KAN KONTAKTA OSS

Om du har frågor eller kommentarer gällande denna dataskyddspolicy är du välkommen att kontakta oss på info@phyn.com eller per brevpost på Phyn LLC, 1855 Del Amo Boulevard, Torrance, CA 90501 USA.

Om du har klagomål eller invändningar om denna dataskyddspolicy, kontakta oss via en av adresserna ovan. Vi tar alla klagomål som gäller brott mot dataskyddslagstiftningen på allvar. Phyn kommer att undersöka ditt klagomål och svara dig inom rimlig tid.

Uppdaterad den 5 mars 2019