Förstå din vatten- användning

Teknik i hög upplösning

Genom en patenterad teknik, som har förfinats under ett decennium av forskare vid University of Washington och Belkin International, läser Phyn Plus av tryckvågorna i vattnet från hela ditt hem och identifierar små variationer 240 gånger varje sekund – dygnet runt. Phyn lär sig de olika mönster som varje tappställe och vitvara i ditt hem har, vilket ger en exakt bild av din vattenanvändning.

Vägen till ett hem utan läckor

Intelligens i arbete

När Phyn har installerats, matchar den vattentrycket från dina tappställen och vitvaror med existerande data som samlats in från över 40 miljoner duschar, toalettspolningar och tvättmaskiner.

Färre falska alarm

Om Phyn identifierar en profil med en potentiell läcka får du en varning, vilket ger dig möjlighet at vidta åtgärder direkt genom att stänga av vattnet via din telefon. Du kan också lära Phyn att förstå ditt hems unika vattenanvändning, så att den aldrig stänger av vattnet när du behöver det.

Identifiering av dina tappställen och vitvaror

Phyn börjar omedelbart att lära sig vattenanvändningen för de specifika tappställen och vitvaror som finns i ditt hem. För dessa skapar den olika profiler för att du enkelt ska få en större inblick över din vattenförbrukning och en förstålse när och hur du använder vattnet i ditt hem.

Skydd dygnet runt

När Phyn har lärt sig ditt hems VVS-system aktiverar den “Automatisk Avstägning” och stänger då av vattnet vid ett större läckage för att undvika vattenskador. Den utför även förebyggande flödeskontroller varje dag för att se till att ditt hem är vattenskadesäkert och uppmärksammar dig även på avikelser, som kan utvecklas till stora och dyra problem.

Tolka vattnets språk

När vattnets tryck, flöde och temperatur zoomas in i detalj kan Phyn Plus visa dig ett tidigare okänt språk. Den kan tolka ett dussintals mönster som kan användas för att upptäcka läckor – och endast läckor – så att falska alarm minimeras.

Från labbet till ditt hem

I en ettårig pilotstudie av >300 hem upptäckte Phyn fler än 65 läckor, både stora och små, med över 99 % exakthet. Spruckna rör, små läckor, frusna rör, dropp, trasiga toalettflottörer, barn som lämnat kranar öppna… Phyn har sett och fångat upp allt.